גליון 1210

העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 1 | מספד 1210 ׳״א כסלו תשכ״א30.11.1960 , המחיר 00אגודה אור אבגד מספד עני אבי א 1ר - כבי שדד, מעטים
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 2 | נ 1שאת פרסים ליתר 1נ 1ת הגדנלים ש ל החשמלבמשקה בי ת עם צעדיה החדשים של חברת החשמל לחישמול המטבח הישראלי, מתבקש הציבור להגיש סיסמה מרבזית שתסמל את יתרוגות
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 3 | מכתבים מישטרור ברצוני להניב על קבלת ההקלטות החש- איות במשפט סלוטוז (העולם הזה .)1200 ברור שאיז רשות לטישטרה לפרוץ לרשות היחיד לכל מטרה שהיא, אולם נזיפח השופט
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 4 | מוצר חדש! כמדינה העם סיו םפת או מי האבקה דדא סודה טובה במיוחד לידיים ודחיתודים ג(ר. ב כז ח 7ל /גס ת ל ־ א בי ב :״היכל התרבות״ :מוצ״ש 3.12 הבכורה ; יום ב׳5.12
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 5 | בהשיבך השבוע בכנסת לשאילתה של חבר־הכנסת שניאור זלמן אברמוב, מצאת לנכון להתקיף קשות את מר פנחס לבון, מזכיר ההסתדרות הכללית. ציינת כי מר לבון דיבר על ״עשרות
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 6 | מיומנו שר גת׳ רוזנצוייג(ימין עם אשתו ובנו, בחזה לארץ) חמשת דייגי ספינת־הדייג ״סנונית״ ,ששוחררו השבוע ממעצרם בתורכיה אחרי 414 ימי־מעצר, זבו, בהגיעם לישראל,
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 7 | מוכיח נ׳ הדברים שהושמו בפי החוזוים וקורא עד שנמאס לי גב לקרוא. אני חושב מאסר ׳והחרמת הספינה. היום היה כאן רק על הרגע המאושר בו אצא מכאן. אך עורך־הדין שלנו,
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 8 | /ו\ ל זנ לי לי הטדנזיסטור 6טרנזיסטורים כולל אזניה, אנטנה, במדינה (המשך מעמוד )4 שהוקנתה לר, על־ידי גורמים של הכנסייה...״ אך הגיע הבית, ישב האב ושיגר מכתב
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 9 | זנוונות אישיים אודות האלוף צבי צור, המג יד המצטיין של גבעתי, שחפר השבוע לומסכ״ל השש׳ של צבא הגנה לישראל ף 1איתי! לראשונה ברחוב חשוך ברחובות, אחרי פעולת נחשון
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 10 | נשארנו חסרי־מענה. אחרי ששפכנו את לבנו, שוב לא יכולנו להתרגז. השיחה נסתיימה בהבטחה כללית שמעתה נפתח כולנו דף חדש. הגדוד המשיך להצטיין, וכבודו של צ׳רה עלה
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 11 | במדינה בונגנו! החושך ש א לו ןבסתר עד לשבוע שעבר קשה היה להבהיל פקיד ממשלתי ישראלי בשני דברים: ב״עוד כוס תה״ וב״עוד טופס אחד״ .המצב נשתנה כאשר מצ#ו 147 פקידי
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 12 | הנודיז םבא לי שראל 121 ו* 6נ הסוכר האמריקאי המבקר בישראל מספר עו מיומנו מלינה מרקורי ב״רק בימי חול״ סנול ההלניזם — יצאנית קולחע סרטים עול צ אד ח כימי חול (פאר;
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 13 | המצבים המשעשעים בחייו של ]ודיסם ודיסט כינה את עצמו ״הבשר שבכריך״ .הוא תלד, מחגורתו שתי פרוסות־להם ענקיות — אחת על בטנו והשנייה מאחוריו — ויצר, בדרך זו, את
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד ) 11 לייבואם׳ ואי־אפשר היה להבריחם. שר־התחבורה, שהוא חבר קיבוץ, לא היה מעוניין לגלות את המקור: השוק השחור, הניזון בעיקר מקיבוצים. בעיקבות
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 15 | משאלב7>7 אנשי־ציבור מביעים את דעתם על התעדנות בית־המשפט נגד בעל הנוגד באשחו י 3 3י האם ו ע תו נדעח ה • אברהם שלונסקי, משורר :״החלטתו של השופט לם נראית לי מהרד.
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 16 | החי יחסי־־ציכור ף תל״אכיכ, לאחר ששני קופים מגזע !— הלמודים נמלטו מגן־זזחיות, חדרו לדירות, הבהילו עקרות־בית, הצליחו עובדי הגן לתפשם, האחד בקירבת דירת עתונאי של
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 17 | אביונים כם1עד 11 של רוטשילד ויסודי נזבלה מפעם לפעם מוטלת על העתונאי גם חובה מוסרית להשריש מתוך הציבור דעות קדומות וזה מה שאני עושה השבוע. מתוך כל הדעות
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 18 | ז אזי זאזי ״רומן־צרפתי נועז״ כפי שהעולם מבין מושג;ה. זאזי הספר שגרם לסנסאציה, כאשר הופיע בדפוס. 500.000 טפסים נמכרו בצרפת בלבד. 1אזי מספרת על פריז הבלתי־ידועה.
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 19 | מאת שייע גלזר חייששמעתי על התוצאה של ה־ \ *מי ש חק בין ניבחרת ישראל לניבחרת קפריסין בקפריסין 1:1 ,׳ התפלאתי נורא. אני זוכר את הקפריסאים עוד מהמישחק הבינלאומי
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 20 | את תראיני דרך ציפייתי מעצמי שלי. הבינות, זר, נשמע מסובך, אבל זה פשוט.״ אם ירדת לסוף דעתו, ואני בטוחה שכן, מסרי לו בשמי שכבר עמדתי על הטריק, ושאינני מתנגדת.
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 21 | אמנות תיאטרון ה מ שו געהמ טו מטם הידעת את נתיב החלב (אוהל) הוא שם של מחזה, המקפל בתוכו משמעות כפולי״ גם סמלית וגם פשטנית. המשמעות הסמלית טמונה בתמהוניותו של
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 22 | בעולם צרפת מבעדלמסך העווון העתקת מסמנים ב אי כו ת • בתתירגת (בוגזן שהנך נזגזכה) • בבוודיגת תווזרפות! נזכשירי בחן, ברת־נן־ טורינו רש\2ופיות. נזב־זזר עשיר שר
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 23 | חסט1ירון ב ע ריכ ת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. כל אחד מהמש תתפיס בחיבור החומר המתפרסם בעמוד זה, יזכה בפרס של עשר ל׳י שיוענק סדי שבוע. הזוכה השבוע הוא דויד
העולם הזה - גליון 1210 - 30 בנובמבר 1960 - עמוד 24 | תשכ״א30.11.1960 . המהיר
חזרה לתחילת העמוד