גליון 1211

העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 1 | מספד שנה 24 1211 י״ח כפלו תשכ״א7.12.1960 , המחיר 60אגו , •,י 6111 זועק מ בזו הסוהר 11!׳ 1 נוסח המנתב ששלח 1ננקס ראקשמ״ן בין כסלי הסוהו כסנה מצולמת ; כיצד הובל
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 2 | ?* ל ע מן עו גי ז/־ /עי
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 3 | בשעה שמערכת העולם הזה היתד. עסוקה השבוע בכיסוי המאורעות, שימשה היא עצמה נושא לכמה מהם, בכנסת יצאו שלושה ח״כים, ובראשם ח״כ חרות אריה בן־אליעור, להתקפה מוחצת על
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 4 | יריקה מפי כל אזרחי המדינה ומנהיגיה. ידע הנשק העברי להגז על הכבוד העברי. אילו עצרנו כמה ימאים תורכיים והשלכנו אותם לכלא כבני-ערובה, היו דייגינו משתחררים לפני
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 5 | ץ אב ז׳כוטינסקי אמר :״אני לא אעמוד דום כאשר ( גנבים שרים את ר,תיקווה ומריקים בינתיים את כיסי!״ ישנה בארץ מפלגה הדוגלת בתורתו של ז׳בוטינסקי. ההזדהות היא כה רבה
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 6 | ספרי הוצאת לידור הקרב ער גבעת השמש רומן מרתק מחיי המערב הפרוע הופיע כספר כים מהודר המחיר 95 אג׳ 176 עמ׳ בוק ג׳וגם בפעולה ביומז קרב הוגן אל תחמיצו רומן זה המלא
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 7 | מה גילה וידויו של אדולף אייכמן, ב״לייף״ לגבי הפושה שהסעירה את המדינה * * ה אמר אדולף אייכמן על ד״ר ישראל רודולף קאסט־נר, האיש ששימש נושא למשפטים ארוכים
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 8 | גדוד בלשים הוביל את אסיר-העולם ׳וסו מנקס לחגיגה משפחתית בביתו-והטיל חופשה באז׳ אחר של העיר. אולם אסתר לא רצתה לעבור מכפר שלם. היא פחדה להתחיל הכל מחדש. היא
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 9 | מצוד ער וובע שדם חושבת. כל מה שידובר כאן בינינו ירד אי- תנו לקבר. אולי היחסים ביניכם לא בסדר?״ ענתה אסתר :״אילו הייתי פוחדת, לא הייתי שומרת לו אמונים.״ אסתר לא
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 10 | שלושה !נהנים סודיים של מנקם או זא1נ אסשמיין, מנחם נג׳ן ועורך ״העולם הזה״ ,הוברחו 1גבית־ הסוהו אני מוכן ללכת עד הסוף ולהסביר לכל בן־אדם את העלילה שכנופיית מפא״י
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 11 | כמדינה מעמוד )7 באירופה ניצח, בסופו של דבר, האפיפיור האנסי־קיסרי, אחרי מאבק איתנים, שגרם למשבר החמור ביותר בכל תולדות אירופה• אולם בארץ הסיכויים לכך קלושים:
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 12 | במדינה משך נזעמוד ) 11 :וסר ולתרבות הצבוריים והריסת רוח וערי ואם כן, באיזה אמצעים נוקט משרדו י לשרש פעילות של גורמים העושים ל- !צת הנגע הזד?.״ בכור שיטרית רגיל
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 13 | ה1ודי 01 בא לישראל וידויה של ־עירום פנימיים. צחקתי מעצמי מפני שלא יכולתי להאמין שהנה אני הולכת, עירומה כביום היוזלדי, לעיני גברים ונשים עירומים, בעוד שלפני שעה
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 14 | אבוהס החי פרפטאום מובילה יף כירדדגץ, התנגש נהג משאית במשאית . 2אחרת, ירד לכביש לבקש עזרה, נפגע על־ידי מכונית עוברת, הועבר לבית־החולים, הוחזר לאחר טיפול אל
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 15 | במדינה עסקים ה שו תךהחדש אלברם קוג׳מן 41 פתח השבוע מחדש את חנות הצילום שלו (העולם הזה .)1207 הפעם, עם שותף חדש. השותף: בנק הדואר על ההשתלשלות שהביאה את העולה
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 16 | ספ 1רט כדורגל :אלון מתנפח ונסתיימה הליגה הלאומית בעונה החו־ונסתבר סופית כי הפועל רמת־גן ירד ־ ,א /הבטיח אברהם (״אברשה״) אהרב״ מעסקני הקבוצה :״לא ננוח ולא נש״
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 17 | אוולאנס ומדווח על המהומות הגזעניות המחפיוות שהשחירו את פני אתות־הבויח הכושים ואת היהודים ,״הזוממים לחסל את הגזע הלבן״ .״השופט־רייט הוא פושע בן־ כלבים!״ קרא אחד
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 18 | נו די ס ט ־ ת אנ שי ם (המשך נועמוד ) 13 אל בני־האדם השתנה. התחלתי לשים לב הרבה יותר לאישיותם, לדרך מחשבתם, לדעות אותן הם מביעים. אומנם, לעתים אני צועקת על
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 19 | סופו העצוב של שומר שדות גאה שלא היה מוכז למכור פלאפל יום אחד מצלצל אלי אברהם דרויאן, המזכיר של ארגון השומרים, ואומר לי בטלפון שאני מוכרח לראות את תערוכת התחביב
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 20 | ספרים 110^ 10 פרסים גלע כו ר בין יתר הפגעים שהביא עמו גל הריאק־ . ציה הגואל בריפובליקה החמישית הצרפתית, אופיינית במיוחד מלאכת־הטיהור ההמונית של משתפי־פעולה,
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 21 | חממזירזן ׳בעריכת־לילייגליל* מוזמנים מיטתתפים. כל אחד מהמש־ ״־ד־-ווזזפיס בחיבור״ חזזומר-המתפרסם -בעמוד זוב יזכה בפרס של עשר ל״י שיוענק מדי שבוע. הזוכה בפרס
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 22 | קזלנוע סרטים הארההש מינ ה הכה נתן ןדסה (תל־אביב; תל־אביב; ארצווז־הברית) הוא סרס שכל מה שבו אינו חשוב, פרט לשני דברים: מארלין מונרו ואייב מונטאן. העלילה, סיפור
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 23 | 1א 11 אוסרת : אתה ו ה סי ז מו ז, וכישראל כף נראית זאזי, בצבעי אופסט עליזים ותוססים, על־גכי עטיפת ספר הכיס כהוצאת ״דשא״ ( 201 עמודים 95 -אגורות) כתירגומה של
העולם הזה - גליון 1211 - 7 בדצמבר 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד