גליון 1212

העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 1 | מספר 1212 • שנ ה ג״ה כשלו תעע״א14.12.1960 , המחיר 60אגוד ה עדו ת ר.
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ה עו & סהוה ראש המערכת: שלום כחז עורך משנה: רוב איוזו עורך כיתוב: טקסים גילו כתב ראשי: אלי תבור רחוב גליקסון ,8תל־אביב, סלפון ,26785 ת.
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 3 | חיים קצאח לם י?.״אים בתקופת מסזיימת. או5ם אפילו אם ועדה זו טמקיצה ע ל ׳יפיח־רור הסטודנט. איז זהעדייז י קובע, משום דבר דורשת אותו, אי! שאם מ־יחידח שימנע אותה
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 4 | ...סו ףסוף ניתנת האפשרות גם בידי עובד שכיר וכעל אמצעים לא גדולים לרכוש לעצמו מכונית משומשת, טובה וחסכונית לצורך עסקים או להנאתו גרידא, כתנאים שדוגמתם עוד לא
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 5 | מאמר ראשון בסידרה: כך נוצרה הבעיה שתעמיד את המדינה במיבחן חמור מדוע ה ברחו־׳׳ ך* ילד בעל השערות הבהירות והמקורזלות משך את תשומת־לבי. 1 1קראתיו אלינו. הוא ניגש
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 6 | וק גוום אחד ויחיו אינו אשם בבעיית פליטי פלסטין: הפליטיס עצמם לחברי יחידה זו היתד, הזדמנות נרחבת הרבה יותר לעקוב אחרי הנעשה מאשר לרוב חיילי החזית. למרחב פעולתם
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 7 | במדינה העם בי מי םההם. בזמןה 1ה ״למר, חוגגים את חנוכה?״ שאלה המורד, הבלונדית את תלמידיה, בכיתה א׳ חיפאית. תשובתו של נער בהיר־עיניים :״מפני ש היה אחד יהודה
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 8 | במדינה חיפה צונת מתמוגגת ־ עדה או פי לפני כחמש שנים ניצב נסים תושיה, עוזרו הראשי של מנהל מחלקת הנוסעים והמטענים בנמל חיפה, כעד־הגנה ואופי, במשפט קציני־המכס
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 9 | מהקיבוץ הואשון שדה שהיתר, פעם מקום ידוע בצרפת, בו התקיימו ירידים גדולים ועליזים, שבה לתחייה? כן• אם תרצו אין זו אגדה 60 .אזרחים שרוח חלוצית מפעמת בקרבם, חרטו
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד *) בדרכו לפאריס. ככן נאמן, דאג בובי לשלוח, מדי מספר ימים, מכתב להוריו, בו פירט את כל קורותיו. בפאריס פגש כוכי באיש־עסקים משוודיה, שהציע לו
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 11 | אשכול רחש באוזני רוזן- האו 1נו 1סע רנויס והביא עדות חושח השליחות המחרה ** תונאי צעיר ניגש באחד מערבי השבוע אל גבר כסוף־שיער, שאל אותו את השאלה א• שסיקרנר, כל
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 12 | המשטרה ביצעה שרשות שד שגיאות־והשבוע נשארה התערומה אנאטומיה שד ח ציון ־ ביום הזיכוי ץ ג*שטרת ישראל נחלה השבוע את ])אחת ממפלותיה החמורות ביותר, בזירה הפלילית.
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 13 | בעינה: מי וצה את אביגל(מימין)? !ידה משך שבועות ארוכים, כל מילה היוצאת מפיהם של בני המשפחה. אלפי לירות עלה למשטרה המיבצע הבלשי המביש. עשרות סרט־ם תורגמו מהשפה
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 14 | תצפית בשלם כל הזכויות שמורות • אל תתפלא לשמוע טענה כי פרס וחבריו מפיצים שמועות ננד בף גוריץ. כמה מאוהדיו של לבון משוכנעים כי חלק נז\ הידיעות האנטי־בן־גוריוניות
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 15 | קולנוע סרטי בל זגבע דפוס איי לייל! מיילן (הוד; תל־אביב, סרטי גבע, ישראל) חורג מגדר הסרטים הישראליים עליהם אומרים :״סוף סוף נסיון לסרט ישראלי שהצליח* ,ואליהם
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 16 | אנאטומ״ר. שלחק ־ ר ה (המשך מעמוד )13 את אשתו, רבקה, לשקר — כדי לייצר לעצמו אליבי. איש צבא־הקבע סיפר כי הוא היה, משך זמן רב, מאהבה של אביגיל סלומון. הם היו
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 17 | ספר שמות > פתח״תיקווה, נידון נעים קטינה בן ^ ד,־ 48 לחודש מאסר, בעוון מעשה ׳מגונה בקטינה בת .13 כאב־יכים ך ני דיו ר לן, שילמה חברת־ביטמן״מיליון בלירות לבעל
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 18 | 980השליחותה מו זרה * 8 (המשך מעמוד זו) בראש הספר, לפני ציטטה דלה וחסרת־תוכן מדברי דויד בן־גוריון. רשם לבון, תוך רמז ברור למגמות בן־ גוריון, דיין ופרס: ״כל
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 19 | צריכים ללכת אחרי האב בעיקבות וידויה של הנודיסטית הבריטית, כרכרה וינקלר שפורסם בהעולם הזה (,)1211 זכתה הצעירה הלונדונית השוהה בישראל לתפקיד בסרט נודיסטי קצר
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 20 | . .חפש אח האשה חפש את האשה חפש את האשה חפש את האשה חפש את האעה חפש אר דינז1נה -השרה וזוזחצית הם כולם החליטו לצאת עם הקולקציות שלהם בשבוע אחד. לולה באר עם
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 21 | וז הו א ^ ה? ספורט כדורגל וג רו םבחורוו ״אל תדאגי, אחזור הבימה מאוחר,״ אמר לאשתו בטלפון אשר בלוט, שחקן ניב- חרת ישראל בכדורגל בעבר וכיום מאמן־ שחקן בהפועל
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 22 | ספרים כתבי־עת ח ה מין שלהמ שו ר רי ם ז הי רו ת איננ הפח דנו ת כל רוכב קטנוע או אופנוע עשירי נופל פעם בשנה קרבן לתאונת דרכים. זאת היא המציאות בכביש הישראלי. משך
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 23 | תפסתי את הפרינציפ של תזרת החסידות וגיליתי את סודו של הדג המלוח אם לא כתבתי עד היום על חסידי חב״ד ועל ההילולות והחינגות שהם עורכים בכפר חב״ד, אז זה לא מפני
העולם הזה - גליון 1212 - 14 בדצמבר 1960 - עמוד 24 | כ״ה כסלו תשפ״א14.12.1960 , המחיר 60אגורה ו מתות זיכויו 3אשחח חויגח אשחו
חזרה לתחילת העמוד