גליון 1213

העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 1 | כ׳ מכת תשב״א21,12.1960 , מספר 1213 המחיר 60אגורד צעיף ביג׳י עלים נן־גוויון אולטימטום* מה סרה במזכירות מפא״׳* האם יקימו אחדות העמדה מביים ורמו מפלגה חדשה 1
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי *בנדי £111111ס הוה ראש המערכת: שלום בוזז עורך משנה: רובאיתז כתב ראשי: אלי תבור צלם המערכת: רחוב גליקסון ,8תל־אביב,26785 11070 , ת. ד .136
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 3 | מכתבים אני חאיש: תור כדי חיפושים פנינו ימינה. לא ראינו כאדם ישר, אינני יכול להתאפק יותר שום שלט או גדר. רק אשה עירומה כביום היוולדה. ולשמור את סודי בלבי, כאשר
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 4 | במדינה העם מ ד־נהמסו ״ מ ת תנצל את נוכחותה במועצה החשובה. אפשר לצפות כי תנקום בשנה הקרובה ביוזמה קיצונית בעניני ארץ־ישראל, תפעיל ברקים ורעמים, תמרר את חיי
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 5 | שר החוץ האלג״וי אמו לי השבוע, על יחס ממשלתו לישראל: ! דוו מושטת לידידות! שעה שהעולם בולו עקב בנשימה עצורה אחרי מלחמת הגבורה של הקאסבה של אלג׳יר, שהזכירה את רוח
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 6 | לקבל תמונה מלאה וברורה, גם בהעדרו לא אוכל למנות את כל תולדות המלחמה הזאת. היא החלה ב־ ,1870 כאשר הופיעו החיילים הצרפתיים הראשונים, ועד היום לא פסקה. אין זו
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 7 | שאני מכיר אותו, אבל לא יכולתי להיזכר בשמו. עד שלפתע נזכרתי: זהו קרים בל־קאסם, אשר זה עתה ראיתי אותו בכרם. זהו מפקד הפד״! בעצמו. ניגשתי אליו והצגתי את עצמי•
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 8 | במדינה מצב רוחו מרומם... אחרי גלוח הוא משתמש בפיטרלון. פיטרלון מרענן ומהמה את העור אס בתער או במכונה אחרי הגלוח. ניסורון מרחיק פצעונים ומונע גרויי עור, אחר
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 9 | מסכנת את עתידה של מדינת ישראל עדב?192 במלים אחרות, הדאגה העומדת לפנינו היא בעייתם של 150 עד 200 אלף משפחות. אהר, בעייה קשה, אך לא מעבר לתחום התפישה של הבנה
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 10 | במדינה דת גירוץ מ שו ל ש היום שנקבע לבחירת הרבנים הראשיים תקרב. המירוץ נעשה מטורף יותר ויותר. •א התנהל בשלושה מסלולים שונים: • ככנסת השתדלה קואליציה של ׳
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 11 | מוחלט-נשבעו צעירי ביגי׳ לחסלו בכל מחיו את כל הצימוקים. כתבה זו, שמסרה בהכרח רק חלק קטן מכל מה שנאמר באותה מסיבה, הופיעה בעתונים. גם דבר לא הביא כתבה של הכתב
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 12 | ספורט חרש עשר לכבוש את חופי ישראל הגרש! * יבחרת־ספורטאים ישראלית זכתה באליפות העולם בהתמודדות בינלאומית באחד מענפי הספורט. לא, זו אינה מתיחה ואף לא בדיחה.
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 13 | חברי מועדון הגלשנים הישראלי. בתמונה נראים שלושה גלשנים :גלי תוף נמוכים, כאשר מימין מלוה אותם חותר בחסקה. הגלשניס משקלם למרות הגלים הנמוכים והשקטים. תחילה
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 14 | במדינה דן בן־ א מו ץ (המשך מעמוד )10 בשיחה פרטית, אתרי הנאום, הסביר: ״כבר דיברתי לא פעם על ספרו של יורים. בכל מיקרה דיברתי נגדו בחריפות. אבל הערב פשוט לא
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 15 | חתן. היא לא הזכירה חתונה ולא הזכירה את מיכאל אף פעם בחייה,־ בכה האב. האנשים הבריאים היחידים שיכולים היו לעזור בפענוח התעלומה, היו הזוג יונה ומזל רחמני, תושבי
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 16 | ת ח בו ר ה ספן רט סוף סוף... אמרו רבים בשבוע שעבר, עת קראו את ההודעה של חברת אוטו־קרדיט. כי ההודעה ביש רה על מהפכה בשטח רכישת המכוניות בארץ. עד כה לא השיגה ידו
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 17 | נועלת צעירה תובעת 43 אלו די פיצויים מבן מעבידה, שסירב לשאתה ראשה ״הבוס ניצל את תמימותי!״ לרקוד בבתי־קפה. לאט לאט הוא התחיל להביא אותי לידידיו, הכיר לי אותם
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 18 | באמת, לא נעים להזכיר שמות. אבל הצנה היתה כל־כן ארוכה, שביקשתי מהכרת, שישבה לפני, לחבוש בחזרה את כובע. ורק אז יכולתי לחלום על מסע רון אל תון הבוקר. עת לעשות
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 19 | אמנות אנשים ציור סיכתבט חו ן הישראר בראש לפני שלושים שנה, בסוף שנת ,1930 פתח צייר ישראלי צעיר בשם ראובן רובין תערוכה של נופים ישראלים בגלריה דלפיק סטח־יום,
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 20 | 1ב ד 1של אטילה בב 1ל ב שר שרת זמרוע מרשים לי לעשן באוטובוס ביום החמישי שעבר קמתי בבוקר משנתי עם הרגשה חזקה שאני צריך לאמץ לי כלב. אם תשאלו אותי למר. דווקא כלב,
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 21 | קולנוע כעבור דקות של הסתגלות נשארת מההפתעה רק חדות־יתר של התמונות, המפנה את תשומת־הלב מתמונות הפנים אל פיתולי א שה שתצ חי ק פנים־האוזן ואל נקבוביות־העור של
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 22 | -- 8 0 1 7 1 1 --רויאלויט. ה מכיל דיר לפי ועוומר פקידים ! לבר!. מזון מ לכו ת הדבורי ם. היא הקרם הי עי ל ביו ת ר .דניאלזיט * פריס. לטפול ב עור מהפכות פנ״ך מונע
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 23 | מזה צוחקים הפולנים נ£4 !5בונ5פ£3 בעריב ת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. נל אחד מהסש־תתפים בחיבור החומר המתפרסם בעמוד זה, יזכה בפרס של עשר ל״י שיוענק מדי שבוע.
העולם הזה - גליון 1213 - 21 בדצמבר 1960 - עמוד 24 | מספר 1213 שנה 24 ב׳ טבת תשכ״א21.12.1960 , הדוח ז₪נת השעו: סוים נוקאסס רוחץ את ׳ 11 שד שרום
חזרה לתחילת העמוד