גליון 1214

העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 2 | העורך ה ח מי: אורי אבנר י העולם הוה ראש המערכת: שיום מזו עורך משנה: רוב איוזו עורך כיתוב: נמסים נייז כתב ראשי: אלי תבור י ב לי פ ואסבים רחוב גליקסון ,8תל־אביב,
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 3 | מכתבים אני האישי נחרדתי עד עוסק לבי למקרא מכתבו :חצוף והשקרני של מר אמנו! פראנק (העולם הזה ,)1213 בו הוא מוע! כאילו הוא נתן את ההוראה לעסק־הביש הידוע. האמת היא
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 4 | במדינה העם ש מו עהס פו נטאנית מס׳ 2 ב \9״ג\ 1א, רצגזגלר \ 960 מדוע דולוא קולנוע. תל־אביב? הוט התחילה להיות אקטואלית. אחרי בדיקה יסודית וממצה, הח ליטה הנהלת
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 5 | המדו־יר האטומי לאזרח הישראלי האם מסוגלת ישראל לייצר פצצה אטומית? לדעת המומחים, מסוגלת עתה כל מדינה בעלת כושר טכני מינימלי לייצר פצצות אטום ומימן. בשנים
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 6 | במקו זה ננגב עומדים מיתקני הסו האטומי החדש ך * פסהש חו ר, המכסה את מרכז הצילום שבעמוד זה׳ מסתיר את עיר־האטום הישר! 1אלית. העיר יושבת על קו הרקיע, ולולא הפס
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 7 | נים גדולים, וכל השירותים הדרושים לקיבוץ לא־קסן של אנשים. כמו בכל עיר אטומית בעולם, חולק השטח בעיר הישראלית גם הוא לשניים: השטת ד,״חם״ והשטח ה״קר״ .השטח ד,״חם״
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 8 | סטה־נטים שי מ מון ונו ער *.ם ב עוו פ71 ן נה חברת ״ארקיע״ ,קוי תעופה בישראל בע״מ, מכריזה על הרחבת שרותי ההבראה והנופש באילת, על פי הסכם מיוחד עם מוטל ״טרופיקנה״
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 9 | ספר מעוטף איננו ספד כי ס תבנו -משוכח. כריכתו -רפה, תכניתו -גדולה, זהו ספר שיפאר כל ספריה טובה ב ן ־ חור סיפורו המופלא של בן־חור, בנו של נסיך ירושלים, המושלך
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 10 | ת צ פי ת כל הזכויות שמורות סיצחק רפאל עשוי להתמנות ככל אחרי כהונה הד״ל זאת לשר הדתות. כריתת השלום בין מפא״י והדתיים־לאומייס, הציעו הללו את מסירת זו לרפאל, שתמך
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 11 | אז ג׳ בכר זאת נתן את ההוראה? ך* קרב הנואש ביותר של דויד בן־גוריון השבוע לא זכה לפירסום. לכאורה היה זה 1 1קרב על כבודו של אדם אחר• אף למעשה היה זה קרב על מעמדם
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 12 | *ה היה קווה לורא נסוג יגאו ארון מאבו־עגיל המהפכה ש ולה, או ד ה, ברוכים הבאים, סג- \ ! יורם כך שרה התזמורת הניידת, שניצבה ליד המטוס. ארבעה מנגני גיטארד״ בלבוש
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 13 | ז ולולא החנוק הפלס? התשובה: בקובה ל הפלמ״דו לים לשביתות. כאשר נתפס׳ הולקה בשוט על כל ;ופו: מקדקוד עד רגל. הוא הוחזק במעצר, עו אשר הגיע גל אדיר של עצורים חדשים,
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 14 | כמדינה ( ה מסך מפנ חד ) 10 בלתי נמנעת, חלק מהסיכון בעבודת הכבאים. השבוע, כאשר נמסרו מסקנותיו הסופיות של המכון הפאתולוגי שניתח את הגוויה והמשפחה כמעט והשלימה עם
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 15 | ספורט אתלטיקה קלה שיא וסייג סיכסוכים בין הפועל לבין מכבי היו מנת חלקו של הכדורגל הישראלי משך עשרות בשנים. לאחרונה שקטו מעט הרוחות, לפחות כלפי חוץ, והכדורגל
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 16 | במדינה מסחר מ ם־זנ ב ..המחצית השניה התחילה בהת־ז ישראליות סוערות. בדקה ה־עית הגיעה מסירה ארוכה של .לוין אל גבי קפלן ...גבי עבר דרור מפותל בין שני רצים דרום-
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 17 | מאמו שלישי בסידוה: כיצד אפשר להכניס את אוייבי ישראל למבוי סתום? 1היח הוא המנצח! לא במקרה דוגלים כמעט כל האנשים האלה בפתרון זהר .,ולא במקרר. מתאים פתרון זר.
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 18 | אנשים 3ד*־ר ר גן ־ ע דן חוזה המדינה, הד״ר בנימין זאב הרצל, כמעט ונזרק השבוע מהקונגרס הציוני הב״ה, המתכנס בימים אלה בירו־שליב. לקראת טקס פתיחת הקונגרס הכינו
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 19 | הגוי שלא מניחים ל 1לבקר בכנסיה ותיאור מפורט של הצגת מחתרת חמשת הגיבורים של המחזה: הכרוב, שני מלאכי החצוצרה, הגברת הראה והערבי בעל העריסה חג המולד בחוצלאר /הוא
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 20 | ״גילי 16$ואני אומללה. אנא, הוסיפי מספר וכל השאר, ותודה 1214/53 גם לך. חג שמח גס לכם, באמת, ובאשר ל תלונות ולט רוניו ת על שאינני מפרסמת את מכתביבם, ברצוני שתדעו
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 21 | קולנוע סרטים חי ההנצרתית בדחור (אסתר; תל־אביב; ארצות־הברית) הוא גירסד. קולנועית של היצירה הספרותית אשר הסעירה מיליונים ברתבי־תבל, יותר מכל יצירה ספרותית אחרת,
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 22 | ל ר עננו ת העור ו צ חו ת ה פני ם אממת ת ע רו ס ת ה חו זרבתשובה בין הציירים הישראליים הבודדים שלא נסחפו בגל האופנה של הציור המודרני המופשט, תופס הצייר המזוקן
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 23 | דאש המערכת: מאת כתבנו המדעי עורך משנה: לילי נ. עורך כיתוב: כתב ראשי: לג לי לי גל צייר המערכת: צלם המערכת: התעלומה שאפפה לפני כחודש את הידיעות שהגיעו ממפעל
העולם הזה - גליון 1214 - 28 בדצמבר 1960 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד