גליון 1218

העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 1 | מספר 1218 ש נ זי 2 4 ח׳ שפט משפ״יא 25.1.1961 , מוקש סוק בהסתווות- תיקו בדו־קוב במפא׳׳י המחיר
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 2 | ל 0ע 0 אני מ תנונ! לעטו ת היום דבר טלא עטי־תיו בכל אחוז־עשרה שנות קיוסה של המערכת הנוכחית: להעתיק כלשונו מאחד שפורסם כבר פעם בסדור זה. להלן ד בי׳ אליך, קורא
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 3 | מכמה לקויים רפואים: שילשול של גירו־סים ועצירות של עובדות• גידופים מצויים בו בשפע! ״רצח בדיבה״, ״לינץ״ ,״מלאכת השקר״ ,״עט מורעל״ וכהנד, וכהנה. לעומת מסר פורה
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 4 | יהודים מארוקאיים במחנה־מעבר בצרפת אבלים על טביעת הספינה גם הצבא הצרפתי מעוניין אצל ה חיי ט רגיל לשאול : מאיזה תוצרת הבד, מה טיבו וחוזקו? במדינה העם ציונו
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 5 | ץ עדת החוץ והבטחון של הכנסת החן ליטר .״לעבור לסור היום״ .היא לא תטפל עוד בפרשה. הדיון הגדול, שהחל עם עדותו של פנחס לבון, ושנפסק באמצע עם מינוי ועדת־השבעה, תם
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 6 | במדינה (המשך מעמוד )4 מצבר וח ! מרומם אחרי גלוח הוא משתמש בפיטרלון. פיטרלון מרענן ומחטה את העור אם בתער או במכונה אחרי הגלחז. ניסולוו מרחיק פצעונים ומונע גרויי
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 7 | שדרש לבחור בינו לבין לבון. אותו נימוק שהביא לבירור הבלתי־צודק, מוכרח היה להביא למסקנות בלתי־צודקות. כי האולטימטום של בן־גוריון כלסי מפא״י לא זח בלבד שלא בוטל,
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 8 | קלסתר של ס־א־ניק3 :יו1ו שבתי טבת, האיש שגונה על־ידי בית־המשפט העלי! דוח שדא דחם ההזחה. לא ברור מתי החליט סבי טבצ׳ניק לטפס בכל מחיר ובכל האמצעים אל מרומי המעמד
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 9 | *וקו על־ידי קוראיו, נתבע למשפט פלילי שנזעק להגנתו בימי משפט עמוס בן־גוריון, נאמר בראיון עמו :״סבי טבת ישב בתקופה מאי־ספטמבר 1948 בשבי הלבנוני, כחייל צה״ל.״
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 10 | תזג פי ת׳ בל הזכויות שמורות • החלטות קזבלנקה עומדות לשים קץ לירח-הדכש כץ ישראל וארצות אפריקה הלאומנית. לא מן הנמנע כי הצדדים הבאים יהיו החזרת השגרירים משני
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 11 | סטנים׳ אזרחי חינגה ואנשים שגורלם גגזר באולמי המשפט של העיר — כדי לחלוק כבוד אחרון׳ היו מונחים זה לצד זה באולם המשפטים המרכזי שני ארונות. כל שופטי חיפה היו שם —
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 12 | ספורט כדורגל מ שחק הפחד ״אתם עוד תגיעו אלינו ואז נראה לכם מי אנחנו,״ איימו שחקני ואוהדי הפועל סבריה על שחקני הפועל מחנה־יהודה. זה אירע כמחזור האחרון של משחקי
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 13 | ומה 940 בות וארו ¥יזת ובה •נית יוק. גונה. יתה צות דיין יכולת. אלא שאיש שוב לא הביט על פרטים אלה. מכוניות חדישות הציפו את הכבישים ויורשיו של אותו ערבי, פשוט
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 14 | אנשת והפקיד אותו בידי במאי שעדיין לא הוציא לעצמו שם עולם. תיאטרון פי גמא לו ןהפוך צ׳ין צ׳ין (התיאטרון האינטימי) מחזה יותר אינטימי מזה שהציג התיאטרון האינטימי
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 15 | נ על העיבוד הישראלי לקבלו, רק אהבה היתד, בינינו, אהבת אחות. אלייזבט: יורשת לכתרי? הנה המזימה. עכשיו נגלו פניה. הכל נגמר, מיליידי סטיו־ארט׳ שוב אין בך סכנה ל אי
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 16 | ספרים שירה העויד הו אהספר מה מביע את תוכן הספרי נגד הדעה הרווחת בציבור, שאת תוכנו של ספר מבטאות המלים, יצא השבוע המו״ל הצעיר מיכאל מנר (.)27 דעתו של מנר ה־א,
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 17 | *ימיי חפש אה האשה חפש את האשה חפש את האשד חפש את האשה חפש אה האטה חפש ; ס 9ר 9וז, ס 9ס ר לא ״חבצלת השרון״ — תסרוקת שהותקנה על־ידי שרה־מול־היכל־התרבות כראש
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 18 | א נ שן 0 __הניתוחים מאמו שני: הפלסטיים בישראל תיאום ר,\.וף והנסש בשקם ובצנעה, ללא הרעש המלוזד. הופעתם של כוכבים, הגיע השבוע לישראל כיכב הקולנוע דני קיי. האדם
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 19 | כך אנ שו דשנות ׳אלה הם שרטוטים רפואיים של צורות אפיס מקובלות, שאותם שואפים בני־האדס בדרך כלל לשנות מטוס סזהס פוגמיס בצורת מראה פניהם. חקו העבה מראה את צורת האף
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 20 | הצגת חינם באולם מזגרבי למטה מביאה לכלל יאזש מהפנט איטלקי א רנ בו ת נ סי ח ב כ סי ת שואלים אותי לעיתים קרובות מה טעם אני מוצא לשבת בכסית. האין כבר בתי- קפה יותר
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 21 | קולנת! סרטים או ר פי או ס ה חו ר ג׳ חמין הנמלט (גת, תל־אביב; ארצות־חברית) מכוסס על מחזה של מנסי ויליאמם. עובדה זו דיה כדי להבטיח לסרט מנה גדושה של אלימות,
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 22 | ב שלם ארצות־הבריוז בן המאה ה־סג כאשר נולד ג׳ון פיצג׳ראלד (״ג׳אק״) קנדי, כבר היה דויד בן־גוריון מנהיג ותיק, עסק בגיוס גדוד יהודי בארצות־הברית. כאשר אך נכנם
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 23 | אין לי מושג מי או מה היא. אבל העובדה שהשכילה לשלוח תמונה, ובאותו זמן לחפות טל זהותה האמיתית — אומרת דרשני וכך היא כותבת: ״איני יודעת מה תגידי עלי, אבל זו אני.
העולם הזה - גליון 1218 - 25 בינואר 1961 - עמוד 24 | מספר 1218 שנ ה 24 ח׳ שגט תשכ״א25.1.1961 , המחיר 60א ג ור ה הקאד״דה בית המשנט העליון גינה אותו! הוגשה נגדו נן ונרנח בלילית! אגודת העתונאים חוקות את מוסדו
חזרה לתחילת העמוד