גליון 1220

העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: *לוס כהו עורך משנה: דוב איתו כתב ראשי: אלי תבור רחוב גליקטון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 מ. ד . 156 .סע! למברווים :״פזלמפרס״.
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 3 | קוראי העתון, המנדים ענייז ועירנות בכל שאלה טז השאלות ההתעוררות בעתון זה. אד מה נגיד על כד שהתגובה האחת וה חידה לשאלת חיים זו שלנו, התבטאה במכתב קצר על דבר
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 4 | במדינה העם ה סגנון החדש חדרה המפעל: פרדס־ דו ג ה. ח .ד .17 .טל 2837/8 . המשדר: ת ל ־ א בי ב, וחיב רזי לי ,3ט ל6 7 888 , 61378 . חי פ ה. דח הרצל .1ח. ד 6308
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 5 | ^ יום הזה מתה מפלגת פועלי ארץ בישראל. לשמע קריאות הבוז של הסטו דנטים שנאספו בחוץ, לשמע טירטור־מנועי מכוניות־ד׳,שיטורי, לשמע ארבעת נאומי האזהרה, הר,ספד, הבגידה
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 6 | בשבוע העשרים שר הפושה הכריע ווב קטנטן במוס המפלגה השבת השחורה ר מורטימר שלף את חרבו וקרא :״תהי מרי, מלכת אנגליה!״ המסך נסגר. המערכה הראשונה נסתיימה• האורות
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 7 | למען הדיעטצודה של ב־ג״ ונערי ווצוו שמחונית למזכירות לא רק את מכתבי ההתפטרות, אלא גם מכתב שאמר :״אני נתתי הכל למדינה, גם את בני בכורי. אל ילך בן־גוריון!״ הגיב
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 8 | צוות״השלם הזו!״מדווח: כך נראתה הישיג חדרנו ל תוך ארגעה מאנשי מערכת ״העולם הזה״ ,שלושה כתכיס וצלם, כיסו השכת את ישיכת המרכז שהתכנסה להחליט אם להדיח את פנחס לכון
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 9 | למעלה מל₪ה מבחוץ וזמו־כז ובילוש. הוא תקף את כתב על המשמר, רומן פריסטר, באגרופיו. כאשר ניסר. יעקב אגור, צלם העולם הזה לצלם את ירקוני בהשתוללותו, הפנה ירקוני את
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 10 | במדיח־־. כל1־ ,זכויות ש מו רו ת 9י 1נו • הפגנות״רכתי עשויות להתקיים ביום חמישי, כעת כינוס מליאת הוועד־הפועל כבניין ההסתדרות כרחוב ארלוזורוב, תל״אכיב. לא רק
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 11 | הקלעים ליצירת גושים של מצביעים. כך, למשל, סייע להקמת גוש של עתונאי דבר ומעריב, שהתחייבו להצביע בעד מועמדי שני העתונים. עוד לפני הבחירות ניסה רון לפסול את
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 12 | ישראל תופסת מקום בצמות מדינות העולם באחוז הגירושין מהם הגוומים להוס ו! מדוע ה מתגרש ך* ריקת מפתח בתוך מנעול־הדלת 1 1פיצחה את דממת הלילה. מיד אחריה נשמעו מספר
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 13 | 1נ ₪בארץ? בחיי־משפחה על רקע המשו־שפיעד, על מבקשי הגירושין :גורם זה את הסיבה לב שלון פים עם בני־זוגם. מקום בצמרת איפוא, הסיבות האמיתיות זוגות בישראל לידי
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 14 | ספנרם במרינה מצב רוחו מרומם... אחרי גלוח הוא משתמש בפיטרלוך פיטרלון מרענן ומחטה את העור אם בתער או במכונה אחרי הגלוח. בי ס ר לון מרחיק פצעונים ומונע גרויי טור,
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 15 | אנשים נחמה הנ ד ל ולו מו מב ה הקומיקאי שמעוןדז ׳ יגאן היה אחד מאלה שהתנדבו לבדר את ראש הממש המתפטרת׳ דוידדןגורי ״ ,במקום חופשתו ולשכך את זעמו. יחד עימו הביא ה
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 16 | במדינה דחילק! כל החברה שלנו, לא ״מרביצים״ ארוחות סתם. אצלנו על השולחן עולים רק דברים טובים, מוכנים כמובן בשמן. אקסטרה״ של ״עץ־הזית״. בסלטים אנו שמים מנה כפולה
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 17 | מול התקנת הקוראים גד = כמה מחברי המערבת של הארץ עם הסטודנטים של הטכניון בחיפה — פגישה בה ישראלי. מפא״י מפסידה עליו כסף אך ורק מפני שהיא רואה בו כלי־תעמולה,
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 18 | מר משה משל בן ,36 נשוי, אב ל־ 3בנות, היה פועל בנין ועתה בעל מספרה, הגר בשכונת אברמוביץ, ראשון לציון. זכה ב 30-אלף לירות, בהגרלת מפעל הפיס מספר ,4/61 במשותף עם
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 19 | ב ע ריכ ת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. נל אחד מהגוש־תתפים בחיבור החומר המתפרסם בעמוד זה, יזכה בפרס של עשר ל׳־י שיוענק מדי שבוע. הזוכה השבוע הוא: ראה התשובות
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 20 | תחזית מזג האויר -מדע אן אמנות? ומה מס ת תר מאחורי הספרות 1 16420־17441 מזוג אויר מופ שט יצאתי לטייל בשמש, כשאני לובש חולצה יום אחד קצרת־שרוולים. לא הספקתי
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 21 | כ. כ .כמכונות הקארטינג תחליף לשגעון קולנזע סרטים הפו שע ביו הדין משפט נירנכרג (מקסים; תל־אביב; צרפת) בא להמחיש בפני אזרחי ישראל מה יהיה אופיו של משפט אדולף
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 22 | ח ד דנו לתוךהמרכז הצגת בכורה ארצית (סוף מעמוד )7 בעד פתח־האיוזרור אפשר היה להבח׳ץ ב־קרחותיהם. הראשונים שבאו תפסו מקומות באמצע האולם בשורות האחרונות דוזקא. כל
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 23 | חפש את 111 ו ..חפש את האטה...חפש את האטה...חפש את האטה...חפש את האטה...חפש את האטה. ..חפי: 1(1חת צער גיחל ע אלף קוסמטיקאיות מסתובבות כעת במדינה, אבל רק אחת מהן
העולם הזה - גליון 1220 - 8 בפברואר 1961 - עמוד 24 | מספר 1220 שנה 24 ב״ב שכט תשכ״א8.2.1961 , דוגתח קיצונית: בעל תשדן צילם את אשתו בשעת בגידתה המחיר
חזרה לתחילת העמוד