גליון 1221

העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 2 | א בו אינ ך >ודעת, גברת*־ קרא״ את החוברת שהדפסנו במיוחד למענך. תוכלי להשיגה בכל פניך. של הבנק או לקבלה בביתך אם תגזרי ותשלחי את התלוש שבשולי מודעה זו אל ת. ד
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 3 | מכתבים הדחת לבון וככז, דויד׳ בז־גוריוו בכל ואת ניצח — ובירכו ומפא״י הדיח אוו לבוז ׳(העולם חוה )1220 חרף מאמציכם, ועל אף אנשי־חרות ואנשי־הטצפוז בטדינה הואת,
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 4 | במדינה העם זרוו שחור השחר כאן, אחי׳ השחר! הבט נא בפניני. בוקר חדש מפציע באפריקה שלנז הזקנה. לנו. רק לנו יהיו מעתה האדמה, המיס, ניהרותיהאיתן, אפריקאי מסכן בן
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 5 | ך!י וח רעה מהלכת אימים במשרדי־בן־ 1גוריון, נעריו ומשרתיו — הרוח הרעה של הבחירות. פחד גדול נפל עליהם: הפחד מפני הבוחר. במשך חצי שנה ירקו בפרצופו של העם הזה,
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 6 | במרינה (המשך מעמוד )4 ״הגברת אהובה (אהבה),״ היתד, התשובה הפיקנטית. והזקנים הנידו ראש :״איי, איי, בן 18 ומתחתן מאהבה הוא המשיך להתגורר בשכונה, אך סיפוק מלא לא
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 7 | שוטדים דותפים סטודנטית וסטודנטים, שהפגינו מול בנין הכנסת בירושלים ההפגנה פוזרה בלי כפפות משי. כי במלחמה הנטושה עתה בארץ שוב לא נותר מקום לכפפות כאלה. במלחמה זו
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 8 | במדינה יחסי־חוץ שיפור יחסי ם עוד 5מיליון בית־חרושת חדש למשקאות קלים, של חברת ״תבורי־קריסטל בע״מ״. נחנך בשבוע שעבר בבאר־שבע, ב מעמד נציגי הממשלה, משרד המסחר
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 9 | שמעון נוס, שהופיע במועדו! בת״א, השיב: מוסר וצדקרי הערותיו של פרס היו מאה אחוז בסדר, מבחינה פורמלית, אך השאלה היא אם אנו יכולים להרשות לפורמליות כזו לסדר כך את
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 10 | תצפית במדינה רי* •יזזכי-יית שמרי־־״ • הקצין הבכיר, ששירותו בצה״ל הופסק, יעזוב בקרוב את הארץ. אחרי שוועדת השבעה הוקיעה אותו על חדקו בפרשת העסק הביש, ואחרי
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 11 | לכון כחצר משק חולדה לגון משוחח עם חברי המשק ״אני זוכרת אותו,״ אמרה פשקה׳ ״כשהיה פרימוס אצלנו בחדר בו תבע פנחס את הפינוי, עד שלמרות שלא נתקבלה עדיין החלטה,
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 12 | במדינה אולי קשה לו לראות... אבל קל לו לחוש בקלות את טעמו הנפלא של שמן ״ אקסטרה ״ של ״עץ־הזית״. שמן ״ אקסטרה ״ של ״עץ־הזית״ מזוקק בשיטת .ס ולכן כל ארוחה המתובלת
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 13 | גם וקאריירה זוהי תופעה בפני עצמה. חמש נשים מוכשרות אלה, מייצגות תופעה המסתמנת כץ המתגרשים בישראל -גירושין הנגרמים בתוצאה מהעדפתה של האשה את הקריירה על חיי
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 14 | טואגדית אישית של בדית מ שחקנית פרנסואז ארנול עם משה דיין יש צרות לגנראל? אנשים חיבוקיו ש ל סעדון שר התחבורה, יצחק כן־אהרון, נוכח השבוע כי לא די בנאומים בכנסת
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 15 | עוט מאשקלון, שנישל בצורה לקויה עשרות וינוח עקרוני לה: שחיטה או ניתוחי למשל, בספר ברית-אברהם שנדפס בהונגריה כ•• ״במיקרה של שטף דם בלתי רגיל מהמילה יש לסתום יפה
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 16 | ספ 1רם כדורגל אץ־ לגצח בפרשה על מישחק הכדורגל שנעיד השבת, בו גברה מכבי תלי־אכיב על מכבי נתניה בתוצאה ,3:4כותב שייע גלזר: צורת ה א לגנ טי ת -במבחר מגוון של
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 17 | היה כמד, פעמים, ויוסלה לא ידע אם הוא מאמן סוב או לא. עד שבחצי שני הבקיע בכר את שער הניצחון וכולם עכשיו יודעים שיוסלה מאמן טוב. לפני הסוף יש לי עוד בקשה קטנה
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 18 | 9690״ במפלגה איו מו סר וצדק!״ עג! לו ת שפתחת באריזה כפולה 37 אגזרזת (המשך מעמוד )9 יש פרופסור ורדה, שאמר שבן־גוריון עריץ• זו אמת? זו רוחניותז זה שיקול, דעת? זה
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 19 | ממצולות אטלנטיס, ושינון מפי ס *וו־׳א ולבעלה הראשון חיה ח1ו־ה א ל בוב ן* ל זמן שלא היו לישראל כוכבות^ ל,ולנוע משלה, היו החסידים הנלהבים של אלילי־הבד נאלצים
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 20 | טרגדיה של חפיסת סבון בחצי לירה ואריה קרח שמגרדים בן את הגב מעמ דו ת ב מי םחמים המצב בימים אלה הוא כזר״ שבתל־אביב נשארו רק האנשים הישרים, הבריאים והחסמים. כל
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 21 | דין סמוקוול ומרי יור ב״בנים ואוהבים׳׳ האנזא מגבירה תשוקה ישראל המלחמהב״מרחמת״ משך כספר ימים, השבוע, עצרו רבים את נשים,תם. הידיעה כי המועצה לביקורת סרטים ומחזות
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 22 | **ונידו* על כ ל הסחורות —ן• ו^ 3 1מ יי * ן מוכרים אנו א ך ורק־ אתהסחורות ה רגילו ת, ב אי כו תן הי דו ע ה, הנ מכ רו ת אצלנו ימות נמשך יומומכה כמ;צר הפחד הוביל
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 23 | גוויה נמשתה מהים. המשטרה טועות: התאבדות. האב: ״בני נרצח!״ משח?א שב הביתה ץ^ס&ר אהרון ביצ׳צ׳ו: ביום ראשון בבוקר יצא )3משה מהבית, כמו כל יום. כמה ימים קודם הוא
העולם הזה - גליון 1221 - 15 בפברואר 1961 - עמוד 24 | מה אמת בידיעה שנפוצה עם שובה שר
חזרה לתחילת העמוד