גליון 1222

העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 1 | ר׳ אדר תשכ״א22.2.1961 . הות״ס לא יכנש לממשלה תשער: וראש המפלגה הדתית משה ת״ם
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 2 | 77(177־,7זנ 17ן לסואה זלנטדד, נ ר ־ ה 1יכד11 תוך שאיפה להשריש כארץ וכעם כולו את יום כ״ז כניסן, שגקכע על ידי הכנסת כיום הזיכרון לשואה ולגבורה, ולטפח הווי של
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 3 | מכתבים :זגיני הדמוק ראטיה כחבתם על קבוצת הבריונים מאור־יהודה והעולם הזה .<1220 אנשים אלה ידועים ישיטצה עוד סיסי הבחירות. ביהוד יש לציי; את ׳עני הפחדנים יוסח
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 4 | במדינה העם האנשים ההגו*1ם ת שבץ העולםהזה 1222 ציונות הפעם ממלא תשבץ זה שליחות של ממש. שליחות היסטורית כמעט. הוא מוקדש ע״י ציונה לד! שביט, מרח׳ דיזנגוף בת״א,
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 5 | ף* ימי נעורי; זועזעתי בקוראי על יחס בני אתונה —1למצביאם הדגול׳ מילטיאדס. האפשר לתאר דוגמה חותכת יותר לכפיות־טובה מבישה? מילטיאדס היה מנהיג המפלגה הלאומנית וחבר
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 6 | ועדה השרים התייצבה נגדו, ממפלגות נידו אותו. העם התקומם נגדו, אנש \ם הדת״ דוחים * * היח לי טוהדתיים ״ 1זאת היתד. שאלת השבוע. האם יסכימו להציל את בן־ ןגוריון מן
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 7 | ]!רוח הוקיעו אותו, הסטודנטים הפגינו נגדו הותיר בהם כל ספק כי רובם המכריע של אזרחי המדינה מתנגד בכל תוקף להמשכת שלטונו של דויד בן־גוריון. הוויכוח שהתנהל לא יכול
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 8 | גנות דעי! ,העולם: קלגסי מובוטו היכו את רומוגגבת העול ן נ * משךש בו ע ימים רגש העולם• בא בירות תבל התפרצו ההמונים ושרפו שגרירויות• בלונדון, ברומא׳ במוסקבה•
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 9 | התועבה בעצמם. לכך היה דרוש אדם שפל עוד יותר, גאנגסטר שכיר שאינו נרתע מ־מאומה. צ׳ומבה התנדב. תחת חוסמם של חיילי האמרשילד, הועבר לומומבה הכבול לאליזבסוזיל, נמסר
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 10 | ו י ! 5פית במדינה כל הזכויות שמורות • חוגים אופוזיציונייס, החושדים ככמה ממנהיגי המפלגה הדתית כי בכל זאת ינסו להציל את כיג׳י, עשויים לתקוף מנהיגים אלה אישית.
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 11 | הם עורכים הפגנות, שורחים משרחות, מדביקים נוחים ברירה ־ קוואים רהם: ״צבא ההגנה לדימוסראמיה״ ** שעה היתד! שתיים אחרי חצות, 1 1באחד מלילות השבוע שעבר. קבוצת
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 12 | המודה מרחובות מוסרת ל״העולם הזה״ את הסינור ץ ה שנתיים; שהנתבעת מקיימת יחסים מיניים עם נער, שכיום הינו לערך בן 16 שנים פלוס. דבר זה היה ידוע ברבים ונודע לתובע
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 13 | ם יה עם תלמידה בן זקופה סיימתי את חוק לימודי זורים לחצו עלי במקצת, ראיתי ביבי שהתחתנו ורציתי גם כן זיים משלי. לשנינו היה ברור ים לא מתוך אהבה. לא דיברנו אז
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 14 | ״הנער המאהב״ מסבו את גידסתו ער יחסיו עם המורה ״הצעה, לה נשואין ף ״מחר אני לא עובדת. הילדים לא יהיו כבית, כף שהדירה עומדת לרשותנו הטוב כיותר היה שחיית בא אלי
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 15 | החופה.״ ויריעת־התכלת הוסרה מעל ראש הזוג הנדהם. ״מה פרוש אי־אפשר?״ צעק קבלה אל הרבנים שהתיישבו בצל ,״יש לנו פתק מהרב אבו־חצירה ואנחנו לא ׳ יכולים ללכת נגדו,״
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד )15 בה, על חוף הים, סמוך לנתניה. #קטעי עתוינם שנמצאו בביקתה הוכיחו שהוא עוקב בעימות אחר הכתוב ב־עתונים. הסיפורים על הופעותיו בחלקים שונים של
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 17 | . .חפש אח האשה חפש את האשה חפש את האשד חפש את קנקן בתוך האעה חפש את האעה תפשא בגד שש דוגמניות קפצו השבוע לתוך 48 כגדי־ים ושחו בץ הפרוות הדלילות שמילאו את
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 18 | ספרים מקזר מסע מבוכת כארץ אשליות ארבעה ישראלים ובל אמריקה (מאת חנון ברטוב; 208ע׳; ספרית פועלים) הם ארבעת בני משפחת ברטוב שיצאו לכבוש את ארצות הברית של אמריקה
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 19 | א 1ש!ם ודיו קו בעת המועמד לתפקיד ראש־הממשלד״ ד וי ד בן־גו ריון, שהורגל לאחרונה להפגנות סוערות סביבו, היה נבוך מאוד בשבוע האחרון• כאשר בא לבית הנשיא בירושלים
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 20 | י 75ל ()3ל ^ ת /ת ^/י ל ^ ר ל הידעתם ש צרפתיה אחת מתוך 3מתאכזבת מנשואיה... * צרפתיה אחת מתוך 5נישאת מתוך אהבה ^ צרפתיה אחת מתוך 6בוגדת בבעלה .ץ אשר. הבוגדת
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 21 | בק ור אצר פסיסאנאריטיקאי בלי ת 1ר ואנליזה של חלום הקוטב הדרומי מרד ה ח לו מו ת בגלל חלומות־זוועה שהייתי חולם, התחילו אצלי נדודי־שינה. כל לילה היה פוקד אותי
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 22 | אצל רופא העיניים אמשז תיאטרון 11x0שד בר־כוכב א >יי<י11א ארבע עיניים ועפרון הוא ראה את הנולד אבל הלבינה* של ״מט; המכילה קארוטי וראיתו השתפרה. * המרגרינה עם חלב.
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 23 | ספורט כדורגל שלושה שורה אחת על מישחקי השבוע בכדורגל מספר^שייע גלזר: כ רי׳ ם ^ -א בל שי אהיה מיקצועי ממש• לשחק׳ ובין מישחק למישחק לנסוע על הקו לירושלים, זה קצת
העולם הזה - גליון 1222 - 22 בפברואר 1961 - עמוד 24 | ואיו! אקסקלוסיבי הסווה :״היחסים בינינו מהווים ותמימים!״* המאהב בן ה־ :17״הצעתי לה לה י ות אשתיר שיא הוואמה בכיתה: הבעל היכה את המאהב לעיני תלמיוי
חזרה לתחילת העמוד