גליון 1223

העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 2 | ״בטח שילמתם שוחד לעסקן הדתי אשר קולו הכריע בהנהלת הדתיים־הלאומיים נגד ההצטרפות לממשלה,״ אמר לנו השבוע קצין־שריון צעיר .״בכל זאת, איך העזת להודיע על השער,
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 3 | ם כחבים בעיטה למעלה השבוע האחרון היווה גל׳ כשק שיא לפרשת לגוז. הטערכה שהתחילה לפיי חצי שנה, כאשר דרש פנחס לבון את טיהור •כסו, הסתיימה עם סירוב הדתיים לשכת
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 4 | המפעל: פרדט ־ חנ ה, ת. ד 7 .ו, טל 19( 7/9 . חדרה המשרד: ת ל ־ א בי ב. ר ח׳ ב רזי לי . 7טל 67699 1779 . חי פ ה. רח־ הרצל .1ת ד 4708 .טל 49251 . יר 1ש לי ם רח• ש
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 5 | ך* א מכבר ערך עתון־ערב גרמני סימ־ /פוזיון על בעיוודהשעה. השתתפו בו כמה גנראלים־בדימוס, שקנו לעצמם שם, בשעתו, כקציני־המטכ״ל של הוירמאכס. כדאי לשים לב לדעותיהם׳
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 6 | במרינה הננו שמחים להודיע שקבלנו סוכנות בלעדית לישראל לשרות מכשירי מיקסר (סוף מעמוד )4 הישראלי נרעד .״איך אתה יכול להגיד דבר כזה־״ התרתח ,״הרי זאת עלילת־הדם
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 7 | .מבחירות ומשלא הצליחו, איימו בנשק חוש : וצבעו היה צבע מדי החאקי של הצבא. כל מי שהתנגד למדיניות המלחמתית של הממשלה כינה בוגד. כי האויב׳ כך אמרו אנשי הממשלה,
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 8 | במדינה מפלגות *ל הזעם אפילו בחלומותיו המבעיתים ביותר לא חלם משה דיין על הדרדרות כזו. רק לפני שנר. וחצי רץ הגנראל כובש סיני מאסיפה לאסיפה, כדי לקצור את הערצת
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 9 | איכרים פושטים וגר, כבדים מתפרקים ממשלת ישראל מקבלת אומנם את עודפי המזון חינם מארצות־הברית, אולם אין היא מחלקת אותם חינם ללולנים. היא מוכרת אותם במחיר השוק
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 10 | תונווי ת במדינה כיל הזכויות שמורות • אל תצפה לצעדים מפתיעים מצד פנחס לבון בעתיד משטרה המיידי. על אף שמנוי וגמור עם המזכיר המודח ליטול חלק פעיל במערכה הפוליטית,
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 11 | תה קורה כאשד כתב ״העולם הזה״ תבקש לכתוב סינור מבור לקראת פורים חשבי-מבש שד העדלאיוע ־־ מאת ש מ עון ל ־פני זמן מה, הטילה עלי המערכת לכתוב כתבה קלילה ומבדרת על
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 12 | הישראלית, היוושח אח מקומר של בריג׳יט באורו, בקולנוע הצונח׳ ,עוווה לביא הנה הן, התמונות הסנסציוניות של המאורע שהסעיר את דמיונם של ישראלים רכים, כשבועיים
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 13 | נסציה בויו־דה־זיאגירו ן* אשר נערה מאבדת את בגד־הים שלה בפומבי, וה מאורע שוודאי ישאר חרוט בזכרונה. כאשר המאבדת היא איזושהי כובבנית באחד החופים של ערי
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 14 | במדינה רק עוד מספר ימים כמו כל עקרות הבית הנבונות, סמכי גם את על טקסטיל שמפו לכביסת כל האריגים העדינים: צמר, משי ונילון. (המשך מעמוד )10 מכירת סוף העתה הנחה
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 15 | רק השבוע, כעבור שנה וחצי, הוזמנה הדסה שוב להופיע באופן דחוף במשטרה. משנכנסה לתחנה, קרא לעברה הסמל :״פני־נה כהן״ .ליבה פסק מפעום. אולם הוא חזר בו מיד :״התבלבלתי
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 16 | ספ1רם כדורגל אלוהי בזו דמ&רש על משחק הכדורגל שנערף השבת, בו גברה מכבי פתח־־תקוה על מכבי תל־אביב בתוצאה ,0:1 כותב שייע גלזר: ״^ 1ז א £א 1זאס £80ז א1־• 6א 80£1ז
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 17 | קולנוע סרטים שחור 11ל גבי לבן החיים כתיק וו ה (בן־יהודח -תל אביב; צרפת) הוא סרט נועז, הן מבחינת נושאו והן מבחינת צורת הטיפול בנושא. זהו סיפור אהבתם של סטודנט
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 18 | אנשים חופשתו של לבון הוצאת מ. מזרחי ״מועדון הספר הטוב״ מציע לקורא העברי את מיטב הרומנים החדישים שהופיעו לאחרונה באירופה ובארה״ב. )1הסוסה הירוקה מאת מוסל איימה
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 19 | את הכותרת הנכונה לקשקשת בצד ימין שלח הקורא יואב צבר, תל־אביב והיא: שני תמנונים הולכים שלו־בי־זרוע. כותרת כימעט דומה היתר. גם לנינה גריל, כפר־סבא: תמנץ שלקח את
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 20 | מחזה ישראלי בתיאטרח אידיש עם בלט 1בז צד עלתה לארק הדח־ר העשירה מאמריק א נקמה של א שכגזי ט ללכת או לא ללכת? זאת השאלה שניקרה במוחי כשראיתי לפני את המודעה עליה
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 21 | בשלם צבא ״הפרצופים האיומים״ כקטאנגה נצחון המת קוננו ״ואמני לומומבהי׳ ״הוא בא! וכעת לא נוכל לגבור עליו, משום שכבר הרגנו אותו פעם!״ הפליט השבוע אחד מקציני־צבאו
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 22 | אסשז תיאטרזן שירה לאור זר קורי אותיות 1061 (תיאטרון במת שירה; הוא שם תוכניתם הראשונה של ארבעה חלוצי כסית: דויד לוין, עמוס מרוז, נפתלי יבין ומרדכי בוסתן.
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 23 | שהוא דרך אגב, בן .24״ עבדי הנאמן! לשרותך אני תמיד. יש עוד בעיות? ממני, רותי. לתשומת־לב הקורא א. סידון: עליך לציין מעל גבי מעטפה סגורה ו־מבויילת את המיספר
העולם הזה - גליון 1223 - 1 במרץ 1961 - עמוד 24 | *תמונות אקסקלוסיביות: דליה לביא מאבדת את הביקיני שלה בברזיל דלה 9103111 111*1*1 ? 32י
חזרה לתחילת העמוד