גליון 1224

העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 2 | לפני חצי שנד, נפל מטוס ריסוס של חברת נים־אודר מעל שדות המושב עוזה, בנגב. טייסו, אמנון כרובי, נהרג. לא היה זה מיקוד,־המוות הראשון של טייסי נים־אוויר. תוך
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 3 | מכתבים הכוכב של לכון ״העולם הזה״ הפד להיות טנת האופיום השבועית ׳פלי, וזה רק טאו החלה פרשת לבוז. ני טזה שישה חודשים, טקדישים אתם פאטר נדול להתפתחויות הפרשה,
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 4 | במדינה העם ו כנו ת הנ סי עו ת לו רצה דויד בן־גוריון להוכיח כי בהעדרו הופכת ממשלת ישראל לשוק, הרי הוכיח זאת בהחלט. משבר אחרי משבר פקד את הממשלה — אך זו הפכה
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 5 | ך* מקהלה המדברת בניצוחו של דויד ן $בן־גוריון החלד. בימים האחרונים מש־מיעד! פזמון חדש. ״אנחנו נפתח תיקים!״ איים שמעון פרם. ״האיש המושמץ ביותר במדינה יהיה ל-
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 6 | כניעת הות״ס, הסו/רקות בן־גוויוו -א 1בח יר ות! קברניט של ספינה נטרפת, זרק דויד בן־גוריון בחודשים האחרונים את כל המיטען המוסרי והפוליטי מן הסיפון הימה. השבוע
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 7 | מנתב גלוי של שוו ״השלם חזה״ לנשיא הנדזה תצליח למנען כליל) עד לסתיו, מתוך תיקווה כי עד אז יישכחו תעלולי מר כן־גוריון. האם תפקידך, נשיא נכבד, הוא לעודד מגמה
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 8 | במרינה מסים מוו תלאחרחק ־ ר ה פקידים 1 תלמידים ! ״אם אני לא אגמור את החנות — יגמרו ר,ם אותי,״ אמר בצלאל ויינשטיין כשחזר מחקירת המחלקה המיוחדת של המשטרה
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 9 | סיפורה האישי שר הטורה ממנחמיה אשר פוטרה עקב אהבתה רגנו אפריקאי ׳׳אנ לבנה והוא שחור!״ מין אכזוטיות שמשכה. אבל דיעותיו, שהן כל כך שונות ורחוקות משלנו, ובכלל —
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 10 | תצפית במדינה כל הזכויות שמורות השכוע, לפני שהוחלט סופית על עריכת הבחירומ ולפני שהתגבש מערך המפלגות אף כאופן גולמי, מתקבלת התמונה הראשונה הבאה של סיכויי הבחירות
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 11 | מה עושים 30 אלו תלמידי הגימנסיה שיצאו לחופשה, עם פרוץ שביתת המזרים?־ סינבאד הגיח -גחנו חוור **ודעה צהובה קטנה תיארה הש־בוע את מצב החינוך בארץ, כפי שלא יכול היה
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 12 | הייצוא היחיד שר ישראל המתפשט גס מדוע הן בהם היא משתתפת מנסים לדמות אותה עד כמה שאפשר לבריג׳ים בארדו — כמו בתמונה זו׳ הלקוחה מתוך הסרט קאנדיד. אשר זכתה חיה
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 13 | סובסידיות: נוכנות־הקולנוע החיפאיות וזפשטות די לעורר את השאלה: מדוע הן 1אהת. שלוש הישראליות, חיה, למעמדן לא רק בזכות כישרון ** בעיקר בגלל יופיין — בגלל יופיין —
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 14 | אגשים במדינה ל׳ -יי (הסטן ממסוד )10 תשומת־לב רבה הרבה יותר מאשר היד. גורם, לו הודפס כפשטותו, בלי צנזורה מוסרית. החי במסיבת עיתונאים לפתיחת הה פצה של נר
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 15 | מה קורה נאשר זמרת ישראלית יוצאת עם אמרגנה לחו״ל? ששון ועריה -עצובים י ום ידם מגיעים ארצה סיפורי־סחר- חורת של אמנים ישראליים העושים בחוץ־לארץ. לקריאתם נראה כל
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 16 | סקנדינביה ,את הנוף נתן אלוהים, את היתר מוסיפים אנחנו,״ נהוג לומר בסקנדינביה. תמונה זו, בנוף המרהיב של שוודיה, משמשת כהוכחה. רפני שבוננוגז נוגופר זונכוז ווברנו
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 17 | בסקנדינביה, בדרכי מהארץ לארצות הברית — ובחזרה. כאשר נחת מטוס הקאראבל שהביא אותנו מהארץ לקופנהאגן׳ היתה השעה שעת ערב מוקדמת. בדרך כלל, אחרי טיסה של חצי יום,
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 18 | קולנוע מגיש סידר ה מיו חדת מנסיקה קלאסית נבחרת 6תקליטים מאריכי נגן ״ 12 מתוצרת חברת דקא אנגליה יצירות ב אך בסהובן בראמס מובחרות דבורדאק היידן ויואלדי מאת: פרסל
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 19 | אגי מקחה שסוף סוף תהיה שביטה! כותב גימחיסט צעיר ביומנו האינטימי מציאה של שמש תב׳ אני חושב שאני בסדר גמור. גם המחנך אמר היום להורים שלא צריך להבהל מזה שעברתי
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 20 | ן7*^ 71־ 11 ווו^1וון! 11111111ו>ווו וו וו ו ו 111 ויו — 1^ 11 שגי כדורגלנים ישראליים גמעו, שגייס נקנו ־ זהו המאזן ן!שו1 אבספודם ואימפורט ן״״^ 11־ ! 1״ ך עם
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 21 | בשוק הכדורגל בישראל נסטוס כך יצאתי לדרום־אפריקד. רק לחודשיים. לפני נסיעתי נפגשתי עם אבנר ישראלי, המטפל מטעם משרד החוץ בספורט ואשר היה אז נציג •הממשלה כלפי
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 22 | ספרים מק 1ר בי ת ה כו כי ם כלנ ערה־יופי ה בידיה רק מאמץ קטן ורצון טוב דרושים כדי להיראות יפה ומט ופחת . עוזרו הנאמן — הוא רו אלו־ם • ז 1ע 1גזו 8 0 חקרם
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 23 | בן 17 נזוק מהלימודים, סולק מעבודתו והואשם ע דיו׳ המשטוה באיש נו צ ח אהבה ונקמה בגימנסיה משטרת ישראל פתחה השבוע תיק פלילי נגד אדם הנאשם באיום כרצח. תיקים מסוג
העולם הזה - גליון 1224 - 8 במרץ 1961 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד