גליון 1225

העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 2 | 113 ב ק 11 נן וני־נ די נ 1 1 £ 1 1 ב 1 1 מתוצרת לממ מן מקבל שי מהודר לפסח ! • כוסית לבדנד ״ סס לברנדי סודה • סל מבלסס׳?! בו־גדי צ׳דלד רובץ פרי שימור וייצור
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 3 | למאות העמודים של דברי הכנסת, שחת־מלאו בעיקבות כתנות העולם הזה, נוסף השבוע עמוד מבדח נוסף. גרם לכך הדו״ח הסטנוגראפי המפורט על הרצאת שמעון פרס בפני הסטודנטים
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 4 | מכתבים קרא בספר ״?וחמי הנטאות״ף חיים בורשטיין, נת;־ מתוודה טורד השבועונסק: מעולם לא ביקר הוא בפלונסק. את שמה של העיר לדוגמה רק הזכיר — בלי כל קשר למר
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 5 | ך * תעוררות גדולה עוברת בחודשים | | האחרונים על הארץ. לא היתד. כדוגמתה מאז קום המדינה, ואולי בכלל אין לה דוגמה בהיסטוריה הקצרה של האומה העברית החדשה. התעוררות
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 6 | במדינה המערבית בתאשינגטון וראש עירית־ברלין הסוציאליסטי, וילי בראנד. אדנואר עצמו יסע לאמריקה באביב הקרוב וירצה שם, **וירה בטחון גם הוא, על ענייני אייכמן• שעני
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 7 | והחינוכיים לאמריקה — פסחו על שני הסעיפים (ראה תצפית) .אולם מיום ליום גבר ברחבי מפא״י הפחד מפני הבחירות. הוא הגיע כימעט לממדים היסטריים. לא היה זה פחד־שווא. הוא
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 8 | חצי רדי! ? במדינה פר שת אייכמן הקרבעלה ^־לו״ם דד״1 שלם! אבל •3 1 *9 האהיל־זהו ס>כויד במבצע (זנח המסתיים ביום ו׳ 31.3.61 פרטים בכל בימ״ם למוצרי ״אמקור״ המנוי־
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 9 | האמת ער פרשת־רבון -כפי שהיא נראית בעיניו שר עמוס קינן בפאריס נזופים, קיטע ידש שמאלו. חופים, קיטע יד ימינו. חדר גדול ואפלולי, מוזנח. בפינה השמאלית אמבטיה ישנה,
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 10 | פקיד־בכיר גיברי והמכונית העממית כמה רבעים יש ביחידה? שינוי כתובת מנוי על ״העולם הזה״ המשנה את כתובתו ייטיב להקדים ולהודיע על שינוי כתובתו למחלקת המנויים של
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 11 | לא מכבר. להיפן־ — נערי-החצר של בן־ מ תון דאגו כי ראש אמ׳׳ן לשעבר יתפוס גם בחיים האזרחיים את התפקיד הראוי לו. שתי דמויות משולבות. מערכת־הבטחון החליטה לאחרונה
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 12 | במדינה בשבועות אדונים נערך דרכי־חיים הצב רי ת ליבותיהם של כל האנשים הסובים אוה־בי־ציון, נרעדו השבוע. ברוב העתונים הו־פילה, במיסגרת, הידיעה: חזרה בת קבוץ שירדה
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 13 | המאבק על החיים החלון ליז, הנחשבת ליפהפיה המושלמת ביותר בתבל, צופה אל העתיד מעבר לחלון למר!ת הצלחתה המסחררת ככוכבת קולנוע בעלת אלפי מעריצים, 1טיילור לרחמי העולם
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 14 | במדינה חינוך ה מ אבק 1מ שר לאחר שבוע שלם של ביטול לימודים, נכנסו המורים לשבוע השני של שביתתם כשהם איתנים עוד יותר בהחלטתם המקורית להמשיך בשביתה — עד למילוי כל
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 15 | כף זה התחיל. צבא צלמי עתונות וקולנוע עט על שתי הנבחרות העולות למגרש. בראש מובילים שלושת השופטים ההונגריים. מצד ימין צועדים שחקני נבחרת חבש ולמטה, בחולצות
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 16 | ספורט כדורגל שלושתהג דו לים למה אנ> מלקקת אצבעות? הגדולים אומרים, שאם אוכלים משהו סוב, מלקקים אחר־כך את האצבעות. ואני אכלתי עכשיו משהו סלם שאמא׳לה מצוין !
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 17 | ארבעה ציורים אלה, מתוך חוכרת־־הדרכח אמריקאית, מתארים את דוקטרינת המלחמה של הצנחנים. כציור הראשון מימין נראים כוחות לבנים מתקדמים כחץ תלת־ראשי, לעבר עמדות
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 18 | נפתח ות כת ות חדשות אנגלית (למתחילים למתקדמים ולמשתלמים) אנגלי* םסחרי ״ ביום 19.3.61 סיחוווחח*מודנסים • יחיו ! נ ׳ נרהיטוזשל וו ל ג א ם ני / 0ח €ב /ת ג 1ח ת /א
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 19 | נחעדח ל לה ארב אזלוג לזכר המכבים !תרנגולת מצופה מרצים! בכר הצבעים כוחו של צלע עוף כל מה שאני רוצה לכתוב עליו השבוע, זה על כוחו של צלע עוף. לא של עוף חי חלילה,
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 20 | חסטזיחן ד,ע>ל,שת ב עריכ ת לילי גלילי מעשה כילדה, שמה לוליטה, שלקרוא עתונכם היא החליטה. דף ראשון היא פתחה, השני רק הפכה, ומרוב סומק -פניה הליטה. דויד בן־שאול,
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 21 | כמדינה ניותו של המנהיג האפריקאי הגדול, פאט- דיס לומימבה. לא פחות מאוחדים, על אף מאמצי מכונת התעמולה הממשלתית !ההסתדרותית שהוקמה במיוחד עבורם, היו בגינוי
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 22 | קולווע ישראל ההרשמה ישראל* ה מו זרה הצד השלישי שד המטבע הוא 9 6 1ו זהיר נהג נמשכת פרסיםיקריערך •וגדל! ביו הזוכים 17יסה במטוס סילון של חב׳ ״אולימפיק״ לפרים
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 23 | חפש את . .חפש את האשה חפש את האשד חפש את האשד חפש את האטה חפש את האטה תפש אלוהים שונא מזלגות החזירות מאושרות ממך מכמה בחינות. בין היתר, בגלל הרגלי־אכילה. ח־ד,
העולם הזה - גליון 1225 - 15 במרץ 1961 - עמוד 24 | מספר 1225 הסרגדיה שר כוכבת הקולנוע: דרך הישרים שמאחורי
חזרה לתחילת העמוד