גליון 1226

העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 1 | ש•!!
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 2 | לעתים נדמה כי איש אינו מיטיב להעריך את כוחו וחשיבותו של העולם הזה, כמו יריביו. בעוד שידידינו מנסים לא פעם להתעלם מקיומנו, מתוך נסיון להתקשט בנוצו־תינו ולזקוף
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 3 | מכתבים דשדטץ ולכית־הסוהר כקורא ותיק התרשמתי עמוקות ממאמרו •קל אורי אבנרי ,״התיק הסודי״ (העולם הזה ,) 1224 בקשר לפרשה. במאמר זה מאשים הכותב, בצורה שאינה משתמעת
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 4 | ח״כים לוז, גוברין ובגין כ״מצודת זאב״ האס היתה כוונה? במדינה העם תשבץ הסו&סוחח 4226 יצחק דגני, מכנרת, הקדיש, ללא ספק, מאמצים רבים לחיבור תשבץ זה כדי להגיש לדור
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 5 | מ ר גי ת ה, ב פ או ס ט :״דווקא במקום בו חסרים מושגים, \ £ש ם מזדמנת מילר. ברגע הנכון.״ ליבראלי. ליבראליזם. ליבראלים. מילים יפות. מילות־קסם ממש. משכנעות
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 6 | ח ^ ירד ** 1 רד*1 אבל •3 1 1 3 האח (,״ זהו סימידבמ בצ ע חנט המסתיים ביום ו׳ 31.3.61 פרטים בכל כימ״ס למוצרי ״אסקור״ במרעה (המשך מעמוד )4 לסמינאר אייכמן, הכולל:
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 7 | בשבועות האחרונים אץ בימעט עתון חשוב בעולם, שלא הקדיש מאמרים ארוכים וממצים לפרשודלכון. בתוצאה מכף יודעים הקוראים כחו״ל על הפרשה יותר מאשר הקורא הישראלי הממוצע.
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 8 | המטוס הגרמני הטיר פצצותיו. המג״ד הבריטי נהוג. רירו מת ״מיסטר בן־משה־ _ ד 1ידרייאל הראש על הכתפיים: ארונו של ראש מיפקדת הארגון הצבאי הלאומי, על כתפי יעקוב
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 9 | או ״הגנה לאומית״ .,אז היד• רזי מפקד גונדה (מחלקה) ושטרן היה סגנו. שטרן כתב שירים, ורזיאל תיקן את סיגנונם העברי. יחד הועברו מירושלים לתל־אביב, ויחד כתבו
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 10 | כסדינה אין לי דאגות אני יודעת כי בני משפחתי נהנים ממזון טעים ומזין — מאז התחלתי לבשל את הארוחות ולתבל את הסל טים בשמן אקסטרה. ס .ס של ״עץ־הזית״. שמן ״אקסטרה״
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 11 | השאירו אותו, במשך שנים ארוכות, עם מספר מצומצם מאוד של מתיישבים, שנז דקקו כל הזמן לעזרת פלוגות מיוחדות, שגוייסו למטרה זו בקיבוצים שונים. המאבק האחרון על הראל
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 12 | הקפה היה ט שו וכמוהו המוצגים, בתצוגת אופנת שו אוטנסוסר, מנהל המלון. הלב התכווץ מהזלזול הבלתי מוצדק, ממנו סבל המנהל הישראלי גם מפי צופים נוספים. אחד המלצרים,
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 13 | כאשונה שד התאמץ מאוד ונשאר באולם. ;משעמם ביותר שאני מסוגל ^תוזדה האמריקאי בן ד,־,31 טייס, לייף וווג משלמים כסף ילומיו. הוא עצמו מציין ,זדמנות, שנלחם בקוריאה —
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 14 | מצפיז! כל הזכויות שמורות • הסתדרות העובדים הלאומית לא תתפרק, למרות ימיזותיה של הסיעה הליברליית בהסתדרות, המבקשת ממנה להצטרף, להסתדרות העובדים הכללית. כזכור,
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 15 | הדתיות הז תלמידות האוניברסיטה בר־אילן, אשר וטלו חופשה מ! הלימודים, לבשו אפודה חמה, ענדו את סמל האוניברסיטה על בגדיהם ויצאו לדר! עם יתר חברותיה! הצועדות
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 16 | דויד רזי אל (המשד מעמוד )9 במלחמה, תוך שיתוף־פעולה עם הבריטים. למקורביו הסביר כי למחרת המלחמה תהיה בריטניה חלשה, ואז תגיע שעת־הכושר להקמת המדינה. הקו של יאיר
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 17 | כבר דיברו מתוך גרונו ההשקפות השונות האלה — אף שאיש מאיתנו לא ראה עדיין את הדברים באור כה ברור. איש מאיתנו גם לא חלם, אותה שעה, שתוך שנתיים קצרות ימותו שני
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 18 | הגידו ט לשוער ש1 שחקנית כלינדה לי כחייה (ימיו) ,וכמותה (שמאל) ,רחמים אין סופיים׳4 אנשים פר ש ת מתושלח ד״ר שמשון עם מותו הסתאומי של יוניצ׳מן, שנפטר משבץ־הלב, לא
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 19 | השעו הואשון אשר הבקיע שייע נלזר לשער הניבחרת החבשית במחצית הראשונה של סישחק־הגומלין, בין ניבחרות חבש וישראל. שייע (אינו נראה בתמונה) פרץ מצד שמאל, בעט ממרחק של
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 20 | נסיעת בת 1לץ במסנית העממית החדשה וכיצד מקבל את פניה הקהל המזפתע דגם של מכונית אפרים אילין הוא יהודי עם לב חם. כל פעם שהיה נוסע במכונית שלו בכביש ורואה את
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 21 | ק1לנ1ע סרטים פמו מוסיקה רוד״שה עד כלות הנשימה (מקסים -תל־אביבי, צרפת) היא סרט העשוי, ללא ספק, לשמש סימן־דרך בהתפתחות אמנות הקולנוע• זהו סרט שהצופים יוצאים ממנו
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 22 | אממת תקליטים המשקפיים שלהכלל מגיש סידרה מיוחדת מוסיקה קלאסית נבחרת תקליטים מאריכי נגן ״ 12 מתוצרת חברת דקא אנגליה יצירות באך בסהובן בראמס מאת: מובחרות דבורדאק
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 23 | הייתי מפסיקה לפרסם מכתבים מסוג זה של 1226/89 אילמלא ידעתי כי לפחות אחד, מתוך כל חמשה תכשיטים אבודים, אומנם נמצא לבסוף. ״ודאי תכני מכתבי כבאנלי, רגיל, כמו כו ל
העולם הזה - גליון 1226 - 22 במרץ 1961 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד