גליון 1228

העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 1 | מספר 1228 המחיר 60אגורה שני זגדוע מינה בן־גוהן את רבו! לשר־הבטחון ואת דייו לומטכ׳־ל* 9 *
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 2 | העורך הראשי: העו&ס הוה אורי אבנרי ראש המערכת: שיום כהו עורך משנה: דוב איוזו עורך כיתוב: נוהסים גילו כתב ראשי: אלי תבור צלם המערכת: יעקב אנור רחוב גליקסון *
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 3 | זה מכבר לא צחקתי כל־כד הרבה כמו שצחקתי אחרי שקראתי במאמרו ׳צ? העורך ״נייר זבובים״ (העוקם תזה ) 1227 את הפסוק ״מן הרגע בו נבלע הכבש בלוע הארי, שוב אי! קולו
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 4 | במדינה העם יורש־ כ ד ־ כובבא תשבץ רעו!1ם ה!ה 1227 ציון הראתי ויהודה יש ראל ניגשו אף הם, כפותרים קבועים של מדור התשבצים של ה עולם הזה, להטיל משי מה משלהם על
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 5 | מאמר ראשון: הרקע הסמוי לפרשה שגה 1954 היתה שגה הפרשה, שגת נמז2ן י-הביש, השנה בה ג\2בנגה דרך ההריגה נגד ההם־. הה \2דה בשגה ה? הה הר\2נג מההן י־הביש? כיבד הפך
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 6 | עוד יותר מן הציונים־הכלליים. המפלגה היחידה שהיתר, קרובה לבן־גוריון היתה תנועת־החרות, ואותה שנא בן־גוריון יותר מכל. לכן יצא בן־גוריון לחופשה בלתי־מוגבלת. אולי
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 7 | במדינה .נגיב: הדחתו הדאיגה את בן־גוריון להפריז בהערכת עצמו, היה מוכן להיכנס למיטת־סוום זו. בזה חתם על פסק־דין המוות הפוליטי שלו, שהוצא לפועל כעבור שלוש שנים.
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 8 | במדינה הורים מגלים את המחר משטרה אי ־ פירסוםבנסיבותטר גיו ת אתה יכול לפגוש בהם מדי יום ביומו, כשהם ניצבים ליד דלפקיהם של פקידי ההרשמה בחברת ״גחלת״ (גמול חסכון
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 9 | ועמוס לגדות: מי הוא המודיע הסודי, הנועל תחת חוטמו של פרסי הזה צריך להיות חתום ע -הקצץ המוציאו׳ יסוד לחשוד כי מיסמך שפורסם בהעולס הזה נגנב מביתו של אריה חשביה.
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 10 | 1־־.בול שתבאתלסיקור 1 ו ו * נ * 1יונ: כל מזכויות שפורית • הפאשיסטים הצרפתיים לא יחדלו ממסע הפירסומים שמטרתו להבאיש את ריח ישראל כפני המורדים לוחמי- השיחרור
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 11 | הכבוד של המיקצוע. מניע זה נעלם בזמן האחרון לעיתים קרובות׳ בחוגי הסחר הנוצץ. נאגלר לא היה חבר הבורסה בתל־אביב. הוא נרשם בה כאורח, על סמך כרטיס־חבר בבורסה של
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 12 | נ5צ3י תימניה שירדה מן הארץ והפכה אמריקאית, תהווה את התוספת האחרונה לייצוא מאת רו 3ר ט ** ל הקיר המחוספס של ביתן־מלט, מן הסוג בו שוכנים עולים חדשים במעברות,
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 13 | העירום הישראלי תיננן היא פותחת את הפה, מקבל אותה ההמון בחמימות!׳׳ של חברה •אמריקאית גדולה, התנוססה שרה לעיני מיליוני אמריקאים. הלוח מודפס בצבעים, מבלים את עורה
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 14 | ספורט כדורגל ה או טו בוסמחכה על משחקי הכדורגל שנערכו השבת בהן גברה מכבי תל־אכיב עלבית׳׳ר תל־אביב בשיעור ,0:1 והפועל תל-אביב על מכבי יפו באותה תוצאה, כותב שייע
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 15 | או יסונן השלמוזות מוסלמי יפו?׳ לנצרכים מוסלמית. הקש ששבר את גב הגמל היה מקרה שאירע ערב חג הרמאדאן האחרון. סיפר על כך מוחמד עלי אוסרוף, סוחר מנכבדי העדה :״בערב
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 16 | סיטוה האישי שר האחות הוחמניה שתבעה מזונו ״רצוני כאב האם ונושא המשפם הו סיפור מן הסוג שאין נוהגים לדון בו בפרהסיה. כאשר הוא מתרחש, מסתירים | אותו בחדרי־חדרים
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 17 | גאת הסוחט לרפואה שהונו במשפט כאבי בתח לא בכסף•״ פרקליטה טננבאום ״אין תאווה?״ זאת ביישן וישר. הוא עשה רושם של אום הגון כל־כך! אבל לא הייתי בטוחה לגמרי. פחדתי
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 18 | אמנוח ציור ה צייר הבלת -נשכדו [ בית שלום אש, בבת־ים, המה מאדם. סיבת ההתקהלות: תערוכה רטרוספקטיבית של הצייר היהודי־הפולני המנוח, חנוך בר־צ׳ינסקי, שנפתחה אותו
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 19 | גימים, בחן מאופק, את יכולתו של האמן. ואילו שתי תמונות הגואש היחידות שבתערוכה, שנשמרו על־ידי חברו ללימודים של ברצ׳ינסקי, תוססות בססגוניותן הריאליסטית
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 20 | 0ו > 0ן ה 0 0 0 ( 0ח 1ג ג שני כרטיסי דוינם שהמכונית נעצרה, את המירצפות עד איש, שידיו וראשו ישבתי בוקר אחד בסלקט וחיכיתי לאהרונצ׳יק, שהבטיו! להשיג לי
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 21 | ״רצוני אב!״ (המשך מעמוד ) 17 בימים הראשונים ורציתי בו בכל כוחי. הייתי מוכנה לעשות בשבילו הכל. ואז הוא השכיב אותי על המיטה ונשכב עלי בכל כוחו. הכאבים שיתקו
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 22 | ספרים היסטוריה הבלשהעבר• הרא שון כשרות המולדת (מאת דויד תידהר, תחביב לשעות הפנאי ־ ודווח בזנידו: קר מיקה נפתח קורם חדש בימים שני וחמישי בין 7ל־ 10 בערב
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 23 | הכל התחיל לפני שנה, כאשר התקיימה בשיקאגו תצוגה ישראלית )1228/89( ,שם לראשונה את עיניו במוצרים ובנערות מישראל, אשר כבשו אותו ביפין הרב, מן הרגע הראשון מאז לא
העולם הזה - גליון 1228 - 4 באפריל 1961 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד