גליון 1230

העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 1 | מספר 1230 שנה 24 ל׳ ניסן תשכ״א16.4.1961 , המחיר 60 אגורה רי\וד ב צ מר ת מ שדד הבטחון! ד ר ישראל בר נעצר בפרשה הריגול החמורה ביותר מאז קום
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 2 | המשוכלל ביותר הי פ ה בי ותר הזו ל ביו ת ר יי 59ו 4מנורות כפולות |ח1זל 1של 7מנורותן אנטנה ־פדדינו־ פנימית לבירינט מיוחד לאיכות הצליל חיבור לגרמפון פרסום אטלינגר
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 3 | התמונות — אר תמונות מעיז אלו!? ,אנו עצמנו דואגים להפצת! ,מראות לנו אדם, בז אנוש רגיל, שאפילו מרכיב משקפיים. כאז בארץ, מעוות כל ישראלי את פניו, מתמרמר או מתבדח,
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 4 | במדינה העם ה חרלי ש הראשון הרגע שהדמיון האנושי חלם עליו במשך דורות הגיע השבוע. האדם הצליח לצאת מתחום כוח המשיפה של כדור הארץ. מאיור יורי גאגארין, מחיל האח־יר
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 5 | ד ו ׳שואל בו-איש אמונו ושוו של ואש הממשלה ושו־הבטחון־נאשם בריגול! רופא מיוחד הוזעק לפני שבועיים אל ביתו של דויד כן־גוריץ. ראש הממשלה לא היה חולה ולא הרגיש כרע.
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 6 | חסלו -ובמקומו באו שלושת ך* דירה קטנה ומרוהטת בצניעות, חיכתה בליל הסדר האחרון אשה שחרחורת £״יפת־תואר לידידה, כדי לקחתו לאמה לחגיגת הסדר. אולם ד״ר ישראל בר לא
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 7 | גברים שעונו חיפוש ברוח כאשר התמוטטה החזית הצפון־מזרחית, עבר את הגבול לצרפת. מרגד מיקצועיז ך דיקה מדוקדקת של כל התאריכים והנתונים, מוכיחה דבר אחד: אף שכל פרט ^
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 8 | בעי! ,הקהל ש 1נח באולם, היה נראה נ׳ אדולף א״כמן יושב ללא ,1111 מסיכה חלטו את הכנים האמיתיות ואת התגובות שהלכו בהן ביו וגע-את ניצננץ
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 9 | ££222 של ביוווקואט ללא פרצוף. אולם המכשירים המיוחדים שצילמוהו ממותק ניכו, את כיווץ הנה, את פיוטו האצבעות העצבני, את שלינת הממחטה מן
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 10 | (צילומים קופירייט ״העולם הזה״ .כל הזכויות שמורות• העתקה אסורה ).ין פרשת ב ר (המטזן מעמוד )7 לעתים נשלח בר לזירת המאבק. כך השתתף בתיכנון הגנת דגניה — חוויה
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 11 | מו ן ־ מןןדו צלם העולם הזך, המת־ | 0תר בתזך הטנדר ה§1 משטרתי המכוסה, בו עמדה המשטרה לקחת את בר למקום מעצרו. בתמונה נראה בר כשהוא עומד לעלות למכונית, רואה את
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 12 | רסדיוה ה שואה מסיפור מאנגלה עם פתיחת משפט אדולף אייכמן, החלו עשרות קרבנית־המחנות להיזכר בתלאות שעברו עליהם, לספר את סיפוריהם. איומים במיוחד וברי קורבנותיו של
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 13 | י הקטן של חלום ליל קיץ, נכון בהחלט. המסיירים מצאו לפתע את עצמם בצריף חשוך. בפינה ישבה גילה, בחברת משדר. קרוב לוודאי ששידרה לתוכו סיסמה רבת־חשיבות בצרפתית,
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 14 | כלנ ער ה-יופי ה בידיה רק מאמץ קטן ורצון טוב דרושים כדי להיראות יפה ומטופחת. עוזרך הנאמן — הוא ר ו יאל ו יט • ז * 1 ¥ 1ץ 8 0 הקרס המפורסם לפי ד״דלב רן, פריס,
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 15 | התלוצץ בר בראותו את איש העולם הזה מצלם תמונה זו, בעומדו ליד חרטום המכונית, בין שני בביתו הכין בר לשוטרים ארוחת־בוקר לפני שיצאו למקום־המעצר שליא פורסם. יהיה
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 16 | ספרים הסצינות המחרידות ניוחו שד אונס ווצח י שראל בענני התאווה שכר התאווה (מאת אייבי נתן, הוצאת טופל 167 ,עמי) מגלם במשפט אחד את שאיפות־חייו של המחבר המתחיל —
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 17 | סי יוון ־1111-0 שנראו א׳ נעם עד הבו זה הרבה. המאבק בין הטוב והרע, שהוא היסוד הראשוני כימעט בכל סרטי ברגמן, הטיפול בנושא האמונה הדתית הנוצרית, הפאטליזם הקודר,
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 18 | מ צ פי ת = במדינה כל הזכויות שמורות • לפרשת בר תהיה השפעה מכרעת על מערבת הבחירות הקרובה. כעוד שלמפלכות הימין תהיה עמדה נוחה, מכיוון שהן יכולות להתקיף את מפא״י
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 19 | אנשים אל תזניח מצב בריאותך! הנך עייף, עצל, חסר מרץ ועליצות־חיים מרק ב ר עוד לפני שהותרה לפרסום פרשת מעצרו —של הד״רישראלכר, יכלו הסועדים במסעות קליפורניה
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 20 | הדרך הקצרה בי 1ת ר אל ק 1ס מ 1ס ואתיברס וכיצד להמריץ את הפראנה ש ת ער ה לרא ש יוגה על באמת אתם יודעים נדה זה יוגה? נדמה לכם שאתם יודעים מה זה יוגה. אדי בעצמי,
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 21 | במדינה (המשך מעמוד )18 חבר נכבד, חבר מייסד, חבר תומך או חבר רגיל. לפי בקשתו ייקרא קדיש ביום הזכרון לאחד מקרוביו. לפי המחירון שהאגודה מציגה מתברר, שהיא מכח־נת
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 22 | זהו מיכתבי ׳הראשון, שבו אני מבקש עזרה מבן־אדם כלשהו. וכך נשבעתי, אם לא תמלאי את בקשתי בהקדם האפשרי, אגיש אולטימאטום לאורי. או אני או רותי. הוא בוודאי ייכנע לי,
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 23 | אסחח זו יצירה בעלת יסודות דרמסורגיים חזקים. תיאטרון אורחים א ש״ ח ה טובה{ התיאטרון הקאמרי, המציג גם בעונד, זו בפני אולמות מלאים מחזות שהועלו לראשונה עוד לפני
העולם הזה - גליון 1230 - 16 באפריל 1961 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד