גליון 1234

העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 1 | מספר 1254 שנ ה 24 כ״ד אייר תשב״א10.5.1961 , הסיפור המדהים המסתחו מאחור ערות אבא קובנר: הסגרת מנסר הגיסו וים נברג, ש ולידי הנאצים המחיר
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 2 | פקידים ! תלמידים ! 6םוד 1מי 1 6 הרשמי עוד היום ל ק די ם חדזד של• קצרמת עברית ו/או אעלית (שני חודש פ?8ייפ בשבו?) ב״*לסן גרג* 10ז)014£ הנמהל 4! :מ־״קמא מססינסקי)
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 3 | מכתבים אייכמן ונשמתו למען השם, מה אתם מרוממים כנשמתו של אדולף אייכם!? קורם סידרה על ״אייכם!, איש ותקופתו״ .עכשיו מיררה כשם ,.א״כ־מן, לידתו של נאצי״ .מנתחים
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 4 | במדינה בחיוכה כבשה א ת העולם י העם ת א רי כי ם שנים וחד שי ם העולם יצר תאריכים היסטוריים חדשים. אחרי שיורי גאגארין הסובייטי הקיף את כדור־הארץ, התרומם השבוע אלן
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 5 | תבזגנוז פארבויזניב יהורייב גזיגוחגז ריבוא, שצומזגז בירי ויבולה, אשהו שר קוובנר, עובפבורה־בברה הרהיבה פוצצה רובי, ביוב השיוזרגר. בנדרבו, נטגזד\2 :ובבר\2 .יאוביג
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 6 | האימונים התנהלו במרתפים סגורים, תוך סיכון עצמי רב. לא רק סיכון הגילוי על־ידי הגרמנים, אלא סיכון ממשי, שבשעת ניסוי הפצצות והמוקשים מתוצרת בית, ייפגעו הלוחמים.
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 7 | ציבור, את התושבים ששום סכנה לא נשקפת להם ולא היתד, נשקפת להם, אלא שאדם אחד ויחיד ושמו ויטנברג מסכן את חייהם. השוטרים, בחלקם חמושים באקדחים גרמניים שגנס חילק
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 8 | לי ד תו של נאוגי מאמו שני בסידוה: איו הגיע אדולף אייכמן אל המחלקה היהודית של הס.ס. המקרי האיומים ^ 61^ 4 4 1 246 ^ ^ 0 0 0 6 - 6 6 6 0 6 4 4 4 1 6 <*6 4 <5 2 6
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 9 | ״התייצבתי שם ונאלצתי להמתין, מסרתי את המיכ־תביס, נאלצתי אחר כך להמתין, נאלצתי להמתין בחדר הקירמי, אז נצטוויתי להיכנס לחדרו של ה־גאו־לייטר, ואמרתי לגאו־לייטר
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 10 | י ו?י* 1י־ ת (כ 5הזכויות שמורות) • עוד עשויים להיעשות נסיונות קלושים להקים רשימה מאוחדת של השמאל, אס כי אפסו כימעט כל הסיכויים. הדוגלים ברעיון זה לוקחים בחשבון
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 11 | מתקרבות לדעותיו של אחד היושב בימים אלד, בסוגר בבית־המשפט בירושלים.״ עתזנזת המשאל שו ע ד ״לעצור את המכונות!״ קריאה דראמתית זו, המושמעת בדפוסי העתונים רק כאשר
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 12 | דג בעומד אינו וק חג הגרו, חג המדו חובה ה״! 58^> 01י ץ וכרת כחולה קטנה היתה באחד ן | מימי השבוע חומר־הקריאה הפופולארי ביותר אצל קרוב לאלף גברים ונשים במדינה.
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 13 | ות־אלא גם חג הנוגות המתחתנים בסיטונות חופ !ה מגדרה נראה להם אכזוטי ומידברי. י הפעם נמשכה משום־מה עינו אל נערה נאה, שישבה השולחן השכן, ומתבוננת בו בביישנות.
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 14 | בש י]ר! (המשך מעמוד 1ו) אית קול העם, חוה קדמון, נלקחה לבית־החולים לפני כחצי שנה. ליובל לא היד, טוב. אמו נפטרה, כעבור זמן קצר, ממחלת הסרטן. הילד נשאר בידי אביו׳
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 15 | בשבי־ציון דליה בפתח הצריף על חוף הים, בשבי־ציון, בו בילתה את נעוריה ובו מתגוררת משפחתה. היא נראית בתמונה בחברתם של ילדי השכנים וקרובי־משפחתה בתלבושת ספורטאית,
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 16 | הוי נוע סר טי ם במידבר דום>־י ־ ה או ע 4ד להשיג: לורנס אוליביה, צ׳ארלם לוהטון, פיטר יוסטינוב, טוני קורטיס וג׳ין סימונס; מסר את הביצוע לאנשי מיקצוע כמו, למשל,
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 17 | זמרת רייבשטאט ההצלחה רדפה אמנות זמר כו כבתו שמה אסתר אם 1היתד. קיימת תופעה בלתי־שיגרתית, מעוררת ואף מסעירה׳ בפסטיבאל הזמר הישראלי שנערך השבוע בהיכל התרבות,
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 18 | 1לידתושד נאצי עגו לו ת שטוחות ב א ריז ה כ פו ל ה 37 אגו רו ת 9רס 1ם או־קי (המשך מעמוד )9 שרות־הבטחון של הרכייס־פירר ס.ם. לא היה אלא מנגנון־מודיעין פרטי, חובבני
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 19 | שעו׳ צמח מחדש מצהיר גבר תל־אביבי ב־ 21 באפריל התפרסם כ״ידיעות היום״ ,עתון יומי המופיע בתל ־ אכים כשפה הגרמנית, המכתכ למערכת הכא הניתן כאן כמקורו הגרמני
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 20 | כיצדשליםבל ״ גבעזמרשלמיםל מי רו ץ ו כי צ ד יו ר די ם איך נראה העתיד הוורוד אף אחד לא יודע על ד,עליה למירון זה התחיל, ואף אחד לא יכול לנחש זה ייגמר, כי החשבון
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 21 | ספורט כיחסי לרא תקד • הכל התרחש במהירות כה רבה ובכמות כה גדולה, עד שספק אם אפילו אוהדי־הספורט המושבעים ביותר תפסו מה היווה השבוע האחרון לגבי חיי־ד,ספורט
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 22 | ספרים מ ח קר בנסיעה בא 1יה לאירופה דרוש שם עבור ה בג ד־יםהח די ש מ חו סן נג ד שמן ו חו מ צו ת בשעת קנית בגד־ים, אלסטקס״ ,תקבלי כרטיס, אותו תשלחי עס הצעתך,
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 23 | חסעיירו! ב ע ריכ ת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד מן המשתתפים בחיבור החומר המתפרסם בעמוד זה, יזכה בפרס של עשר לירות שיוענק מדי שבוע. הזוכה השבוע הוא הקורא
העולם הזה - גליון 1234 - 10 במאי 1961 - עמוד 24 | מספר 1234 שג ה 24 כ״ד אייר תשכ״א10.5,1961 , המחיר
חזרה לתחילת העמוד