גליון 1235

העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 2 | א 3 1ג י - פני הפלדה האמתיות המיוצרות ע״י המפעל הגדול ביותר במזרח התיכון אופני אקספורט • קלות במשקלן וחזקות במבנה • ציפוי נגד חלודה • תעודת אחריות לב לגמל כסמל
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 3 | מכתבים המשפט כקורא ותיק וזניקבי של העולם רזה אני מוחה בכל תוקן־ על עמדתכם החיובית, לחת חסינות לשני קציני הם .0.טה יקרה, אם תור כדי טתז העדויות, יתברר ׳טאו־ הם
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 4 | במדינה 6 ^ 0ר העם המחדד הגורר־ כישרונו של המצביא האמיתי מתגלה רק ברגע בו ניצח את אויבו בשדה־הקרב. כי באותו רגע הוא עומד בפני הפיתוי להפסיק את המאבק, להרים כוס
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 5 | *אמנם אשם אדולף אייכמן באדישות ( !הכללית, האופפת את הבחירות לכנסת החמישית? מזכירי המפלגות טוענים כך — ואין אליבי נוח יותר. אולם כאשר החליטו המפלגות על פיזור
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 6 | ת צ פי ת במדינה (כ? הזכויות ׳!:מורות) • הסכסיד הסמוי בין הש.כ. לבין המימשל הצבאי עומד להגיע לשיאו. אחת התוצאות הצפויות: סילוקו של אורי לובראני, יועץ ראש־הממשלה
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 7 | מח עושה נ ו בכלאו? מהן תונגיותיו? ושומר! מאת אורה *ה התחיל בכך שאחי ניכנס הביתה } ביום החמישי שעבר ואמר לי :״נו, אני רואה שנותנים לך להיפגש עם ישראל ״מי אמר לך
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 8 | החשיבות, עד כדי הפיכתו, בסופו של דבר, לנושא העיקרי של המישטר. ובמישטר אשר מנהיגיו העיקריים, ובראשם הפירר עצמו, ראו באנטי־שמיות את תעודתם העיקרית עלי אדמות,
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 9 | לי ד תו ש ל נאזגי מאמו שריש׳ בסיווה: א״נמן; מגדה את ׳עודו בחיים ואת הסודם לקאו״וה איש מוצא תפקיו־לא למד עברית, אלא מילים ספורות, בהן נהג לאחר מכן להדהים
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 10 | בחג הנינווי ס בי ר ה ממלט כמרמה (המשך מעמוד )6 שי מי ט אינו האיש מם׳ 2בגרמניה המערבית כיום. אולם גם אחרי הסרת ההגזמות, פרקו של גלובקה עגום מאוד. כפקיד
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 11 | מפוטר ירקם עם זכויות — רו 3יתה רחים הערביים, הפך מוקצה מדומת מאוס. בחגיגות העצמאות בנצרת ובנתניה, סירבו העסקנים הערביים לשבת עימו ליד שולחן אחד .״אפילו
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 12 | ספרים כך נראו תאי־הגאן ים מבפנים -בעי! ,הנעו תרגום ציורי מן ה הנאנסות והקרות דו״ח צ׳פמן פקידים1 ת ל מי די ם ! ס טו דנ טי ם1 חרשטו עוד חיום לקויסחחדשל* קצרנות
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 13 | שיעיד במשפט אייכמן וגיהינום על־ידי אנשי הס.ס״ שנשאו מקלות־קישוט קצרים. הם נאלצו לעמוד בתור המיון. כאשר נדרשו להתפשט, נמצאו אצל אחדים מהם חתיכות של נקניק סאלאמי
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 14 | א 1שים שומרו של ביג״ 1 שרז — נזי־מל #מבחר הבדים לקיץ אצל בראון את בילר בתל-אביב, רחוב נחלת־בנימין ( 43 טלפון .)64005 בדים משובחים מתוצרת הארץ ותוצרת חוץ, בכל
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 15 | את יכולה להיות מלכת-יוב ך ץ מש יפהפיות זוהרות בבגדי־ים צהובים, התנוססו | ן השבוע על שערו של השבועונשים עולם האשה. היו אלה תמונות מלכת־היופי של ארצות־הברית לשנת
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 16 | ולידתו של נאצי (המשך מעמוד )9 ציונים קיצוניים. הם לא רצו כי תקום בארץ־ישראל מדינה יהודית, כפי שהציעה באותם הימים הוזעדה המלכותית בראשות הלורד פיל. מדינה עצמאית
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 17 | ״שילמדו לשבת על כסא!״-אמו יוסקוביץ ^ ותו יום בו נענינו לסיסמה ליאן הול־ ^ כים האנשים? — למיפגן הפרשים! פגשנו בדרך את זאב (״יוסקוביץ״) יוסיפון ותמהנו מה עניין
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 18 | סיטו־הה״ם שר נרווה ו״צגן, יצאנית־לשעבר הרוצה והו נזיפה־ה שר אשה שבתשך שגים וזיתה בשורי הוזברגז ושתה הנבה היא רהיסרבו בהברה שצתה. והו ס־יפה־ה שר פרורה וייבתן,
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 19 | התחיל בחיים ש־עוים ומבקשת הוא שיחק איתי בכל הצורות, אבל בבוקר עוד הייתי בתולה. הוא הכין לי אוכל ולא יצאנו מהבית כל היום. הוא נתן לי לקרוא רומאנים על חיי־מין,
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 20 | האשה חפש את האשה חפש את האשד חפש את האטה חפט את האשה חפשא איויהעזסץ -בי ןאלו רי ו ת ארוחת־צהריים חגיגית נערכה לחברת הוועד הפועל של ויצו. מתכננת הארוחה, חנר,
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 21 | ודא רוצי לקפוץ! ספן רט (המשך מעמוד )17 כדורגל המזסחק הגורד מעולם לא היווה מישחק כדורגל מסויים סיוט כה גדול למספר כה רב של אנשים במדינה. הכוונה היא למישחק
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 22 | קולנוע 1 1 שינדים בקוי ה תחבזרה ה צי ס רי תדוד 1 לרגל כריי ת שת• מנהרות בככר מגן מוסרים בזה לידיעת הציבור, כי המפקח על התעבורה בתורת רשות התימרור המרכזית,
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 23 | הרה ליועצו הנשוי, הוא המחליט למי תינשא• וכאשר מנסה בנו לעמוד ברשות עצמו, ולתרום מכשרונו ומיוזמתו לעסקי המשפחה, הוא הקובע את מידת הצלחתו. ריאקציה מאחורי
העולם הזה - גליון 1235 - 17 במאי 1961 - עמוד 24 | מספר 1235 המחיר 60 אגורה ״הוא מתכוון והגיש משנס וגד מכוסמ׳ ההשמצות
חזרה לתחילת העמוד