גליון 1239

העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 2 | העורך הראשי: *ורי*בגרי ראש המערכת: שיום נזזן עורר משנה: רוב *ית\ עורך כיתוג: נזקפים גירו כתב ראשי: *לי תבור צלם המערכת: יעקב *נור חזו ב גליקסזן * ,ת ל־ א ביג
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 3 | ולא תיווצר אווירה אגטי־בריטית העלולה להפריע למהלך החיים התקינים של היישוב והשלטון המאנדטורי. במשפט קאסטנר נודע, כי בעת הגיעו של בראנד לקושטא בילה ר״ר חיים
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 4 | במדינה העם הפת רו ן ד. םיפ מפלגת פועלי ארץ־ישראל גססה וגוועה בפרשת־לבון. במקומה התבצרה בראשות המדינה המפלגה הבטחוניסטית של דויד בן־גוריון ועוזריו. השבוע דיברה
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 5 | •ן*ילו היה לאדולף אייכמן מצב־רוח לצחוק׳ היה צוחק. הוא היה אומר לעצמו: הנה פוגעים היהודים עצמם בזכותש המוסרית לשפוט אותי. הנה מוכיחה מדינת ישראל שגם היא מסוגלת
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 6 | שמות... ואלה הזוכי ם ב חידון הברות גושא פ ר סי ם של אל מ קו ל. מ .קובץ בית החרושת הנודע לבגדי ים לגברות ולגברים בין אלפי התשובות הנכונות שנתקבלו, הוגרלו :
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 7 | אך, כרגיל, דיבר שרת — מחוץ לאולם בית־המשפט. בפני עתונאי אמריקאי הגיב על עדותו של בראנד, הגדיר חלק ממנה כ־ ״שטות גמורה״ והכחיש בתוקף כי בראנד אמר לו אי־פעם
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 8 | ליד תו של נאצי מאמו שביעי בסיווה: מדוע הסנים הימרו רהנסקת ההשמדה ולשליחות בואנו* היינהיך הנאמן ך צמרת הנאצית נקרא היינריך הימלר, במידה מסויימת של בוז, בשם
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 9 | י** 1־^ווו^ווווו<^׳,ווו 588 — 10>— 8888י1׳ 1<׳1ג81 ס מכויו ת מי שט ר תיו ת, מבל׳ שהוס מך לכך בכתב היה עלי לברר תחילה אצל ה מ מונ ה עלי מת העניינים כאן. מילר לא
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 10 | במרינה (המשך מעמוד )7 משפט• ואין כלום. ישר למשטרה ושם: פוף! פעם סיפרו אצלנו איך שהורידו לכושי את הראש. ככה לא יכולתי יותר. עליתי על אוניה קטנה שנסעה לורום
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 11 | הוצאת ספרים מ. מזרחי רומן השבוע של ״מועדון הספר הטוב״ מנצח ותזמורת בכנסיית אבו־גוש פיקניק נעים ומוסיקה טובה אותנו בחבלים, נתאבד. אבל לארץ הזאת שכולה דם, לא
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 12 | י—38>11>1 !הו ״סופו השואה״ ,האיש שזיעזע את הקהל בתשכם א״נמן נו התרה העדות שתש מביא בגד בגד ק. צטניק ך* כלואי־הקאצט עמד, חוזר מן ה־ ^ עולם ההוא. בני־אדם חלפו על
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 13 | !׳ אשומן(ימין), דיו דבוודצסי ושמאל) ושוטו׳ ,נושאי החוצה את די־ש־ המעורר היו כל תקוזתך. קרעו אותך מעליהם — והנה שוב על־ידם. אתה רואה עין בעין — הנה הם, כולם, ;ת
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 14 | די־נוו ־ האיש לם היועץ המשפטי פנה אל דוד אשתו, עורך־דין אהרן וזילנר, ואל חותנו, שישפיעו עליו. שבועות שלמים הילך המום• הוא לא רצה להופיע במשפט. בכל נפשו סלד
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 15 | של הפרופסור ומלכה אשרמן. אם אפשר היה לחלום על ניגוד מושלם לק. צטניק, היתר, זו נינה אשרמן: יפהפית שחרחורת, עגלגלה ושובבה, מוכנה לכל מעשה קונדס, דברנית
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 16 | שלונגו הגדול ביותר הוא כ^ שטח המין. ועוד, הוא מעורר אותנו לחשוב מחדש על הבעיות היסודיות, העקרוניות, המונחות ביסוד יחסנו למין השני. הוא מנפץ הרבה מאשליותינו
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 17 | י״״ ש״ע ג לז ר כולם אומרים עכשיו שהם מאוכזבים מהקבוצה הברזילאית סאנטום מפני שנתנה לנבחרת הפועל פתח־תקוה—מכבי תל אביב רק 3גולים נגד אחד• אומרים שבעד 60 אלף
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 18 | ויי! אשתו של ונאל הלפוין, שהתגרשה ממנו, הוא יי י 111.׳ ן 1י ך *1 \ 1 ״1 81 רפאל הלפרין, כפי שצולם בהאבקות החופשית היחידה בסגנון 7 1 \ 1111 תפוס כפי יכולתך, בה
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 19 | ועש נטי הרבנים: אותי!״ תמיד ידע לפזר את חששותי; היה לי בו אימון בלתי־מעורער. ואילו רפאל הלפרין טען: התביעה היא קנטרנית, אינני מתכוון כלל לעזוב את הארץ. אז
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 20 | ל;ו 3ו 2 £0ד ר לעזז<ן להח״ם העי?ד.וז1נאות מבוגר שיכל לקרוא ולכתוב ולשלם מם־ הכנסה? לדעתו של נצח, אין החיידק יכול לגרום לשום מחלה. לכל היותר יכול החיידק להיכנס
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 21 | קולנוע סרטים רגשנות בפרוטה הגיבן ( מוג רבי — תל־אביב; א״כמן ובחו: במחזה סלבין יה (המשך מעמוד )9 מראית־עין כדי לדון בהצעה ביחס ליהודי הונגריה, אך למעשה כדי למשש
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 22 | בסדינה סרסימ [ - (המשך מ ע מוד ) 16 וו ה ל בו >ו 117 וו 1-ג רי א ס פו 20 פ ק קי ם פ ק קי ם ותזכו חלב מ עו קר בעס כדורי טי מחלגות טנא נוג היצ רגי 5/5 וזכות
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 23 | משרת מזכיר הלישכהז״ — שאלה שולה את מכרה הוותיק .״מפקידה לפקידה״ — ענה הבחור השקדן והעייף. חמודה ושמנמונת את דרכם של מארחים לנהוג כבוו במת- ארחים, יש לי העונג
העולם הזה - גליון 1239 - 14 ביוני 1961 - עמוד 24 | ל׳ פיון תשכ״א14.6.1961 , ״הוא היכה אותי!״ סוענח אשחו שר המחיר
חזרה לתחילת העמוד