גליון 1241

העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 1 | הנאצי בתא־הזמכית מוקיע את הנאצי ושוד ואש־הונונשלה
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 2 | 71#£4 בנסיעתך הבאה לניו־יורק טוס ב־ט.וו.א — .חלוץ טיסות הסילון. תמריא מתל־אביב בכל יום ראשון, רביעי וששי במטוס סופר־קוגסטליישן ומרומא במטוס סופרג׳ ט לניו־יורק•
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 3 | מכתבים שבועת אייכמן עקבתי אחרי סידרת המאמרים של אורי אבנרי ״לידתו של נאצי״ והתרשמתי מ־ריהב היריעה שפרש לפנינו המחבר. עתה, בעלות אייכמז להעיד, אני רואה כמה טהי-
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 4 | בש־ינה על הגבור העם מעולם לא נתגלה הנזק החמור, שהביאו נביאי־השקר של הבטחונניזם לבטחון המדינה, בצורה כה ברורה, כמו השבוע. לאורך הגבול הצפוני של המדינה ירקו
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 5 | ך א נעים לאדם להכות על חטא ולהו־ /דות בפומבי על מישגה חמור. אין לי ברירה אלא לעשות זאת הפעם. כאשר נודע לראשונה על מכירת הנשק הישראלי לגרמניה, לא התנגדתי לכך
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 6 | כתב ״העולם הזה״ שערר סיור באין וו נציג התימנים מגיש את רשימתו ״ליבראלים? מה זה?״ במרינה (המשך מעמוד )4 ברגע זה העלה כתב דבר, יואל מרכוס, רעיון, שבוודאי היה
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 7 | ווסריות האחרונות מרווה עד סיבת היריות ב צ פון* אותו נועדו לשמוע למחרת היום, מכיח־ו הישוב הסמוך, שאר־ישוב. טראקטור בין עככגירת ץ ץ ושב שאר־ישוב הוא אחד המושבים
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 8 | במדינה אל ניתן להכניס גיים חמישי מסונן למדינה נמנע הגברת הלחץ להחזרת ה,,פליטים׳׳ הערבים האין די לנו בדרישות מפ״ם ובהצעות ה״ליברלים״ — במקביל לתביעותיהם של מר
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 9 | המפלגה. ואז תהיה זו מפלגה גדולה, מאוחדת. על כן העדיף לנתק את המגע. אלא שבעשותו זאת העמיד את עצמו בפני סכנה חמורה הרבה יותר — סכנת השתלטותם המוחלטת של ביג׳י
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 10 | במשך הגש עשדה שש הנין אדולד א״נמן את העדות שהעיד השבוע אדולף פידאטוס מאת אודי אבנר חד הליצגים מקרב סגל המשפט גילה מהו קו הסניגורית :״אייכמן ידבר עד שאחרון
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 11 | ה1אש 0מעלעל מ״ווח. משווה אותם. מסניוס בתנועות יד״ם. תוך חוגשח חדבויס בתנועות העט הנובע שלו הנאשם״ .לא פעם אמר לשופטים :״הנאשם מזכיר לי כי יש עוד מיסמך בעניין ז
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 12 | לא רוצים מפלגות! לא רוצים כפיה דתיתו-אמוו מאתיים צעירי מי סבעו את ה71 ן-מיזנון הקטן, על אס הדרך החוצה ^ ,א ת העיר מצפה־רמון, ישב אברהם, בעל המוסך המקומי, חבט
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 13 | ,שהחלימו להקים עיו פרם נתן מיד את תמיכתו לרעיון, שלח את האנשים להתיעץ עם מהנדסי תה״ל, בקשר לאפשרויות התוכנית. המהלומה היתד, מיידית וחזקה. התברר שאין אפשרות
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 14 | ת ^ פיז ג במדינה (כל הזכויות שמורות) * אל תהפה לבואם של פליטים נוספים מאנגולה לישראל. אחרי בואם של שני הפליטים באוניה רימון, שהעמידו את ממשלת ישראל בפני הברירה
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 15 | אחר, בו נבלמו, לעת עתה, הנסיונות הממשלתיים להטיל משטר־כפייה על האזרח היה בתחום סמכותה של האקדמיה הממלכתית הישראלית. ההצעה האחרונה ממש שהונחה על שולחן הכנסת
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 16 | במדינה המפלגה שנוסדה לשחור מחלות במפלגה דרכי־אדם גודל מר ממוות הסתכל במשרד המשפטים, המשרד שמבקר המדינה לא מצא בו רבב, המשרד שגם אנשי מפא״י שמחים שאינו בידיהם.
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 17 | על הדו״ח שכונה ״דו׳ ח קינ סיי לחקור את חיי המכונה והאשה הפאסיכי•! יקוי נוס!? במחקר פואה הוא בכך /שירושלים, לכל הדעות, אינה יכולה להזזת מודד כלל־ארצי למצב השורר
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 18 | אנשים הצגת ה שרי השמן ה מוב חר לבישול ל אפי ה. ל טיגון ולסלע פקידים : תלמידים ! סטודנטים ! הרשמו עוד היום לקורם החדשל־ קצרנות עכרית ו/או אנגלית (שני חודשים!
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 19 | קולמע זה! ״אכסודוס״ ־ הסרט המתיימר לספר את הה־ססוריה שי הקמת מוינת-ישואל סרטים מצחיק, מוגין -ומסולף! אנטי־מערבון שיכעת המופלאים (אלנבי -תל אביב; ארצות־הבוית)
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 20 | הנידון (המשך מעמוד )5 #עבד במשרד־הפנים הגרמני שעה שזה לחץ למען סימון היהודים בטלאי צהוב — צעד שנועד להקל לאחר מכן על גירושם למחנות־המודת. י • לקח חלק פעיל
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 21 | קדבן מלחמת המעמדות ״״סוף סוף, אחרי עשרה חודשי־עבודה מאומצים׳ זכיתי לעבור את טבילת־האש שלי. איני יכול להתפאר, אומנם, שערכתי את הקרב הראשון שלי עם מנגנון החושך,
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 22 | אם נווז ביד 1ר הערמה עואננוז ב תולה נערת שער ב מ צו ק ה טיב תמונותיך תלוי בפיתוח פרשת ״אושן ביץ׳ ״ עומדת לסבך מוציא לאור ידוע, צלם עתונות ונערות זוהר מפורסמות.
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 23 | מספרים על השחקנית הספורסמת, טלולה בנקהאד, שישבה פעם באולם־הכניסה של מלון גדול בניו־יורק. והנה נכנס לשם סנא טור ידוע, בליווית אשתו. משהבחין הסנאי טור בטלולה,
העולם הזה - גליון 1241 - 28 ביוני 1961 - עמוד 24 | מספר 1241 שנה 24 י״ד תמוז תשכ״א 28.6.19)( 1 המחיר 60 אגורה מומחה־המץ, הד׳יר מטמון, טוען: ־ דרמ קי1ס הישראלי סילו וענות לסטודנט צעיר על בעיות מין י להוכחת
חזרה לתחילת העמוד