גליון 1242

העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 1 | דכפד 1242 שנה כ״א תגזול תשפ״א5.7.1961 , המחיר 60 אגורה מה האמת בהאשמות הסובייטיות? * איזה חומר תעמולה הופץ על ידי הדיפלומאט הישראלי? עם מי הוא בא
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 2 | הי א.. תוצרת דובק לטיב ערבות פרסום ר־ר י0קכ 10ן • ה עול ם הזה״ ,שבועוןהחדשותהישראלי המערכת ור,מנהלה: תל־אביב, גליקמון ,8טלפון ,26785ת. ד. • 136 מען מברקי:
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 3 | בצמרת המשטרה עשו יד אחת כדי להכשיל את התביעה הכללית בתביעה נגד סהר! ונציגת המדינה חוששת להזמין את ראשי המשטרה׳ בהיותה בטוחה שהם לא יעידו אמת! הכריז חסידוף
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 4 | מכתבים מפא״י והפלמ\>ם כתובת לתלונה איפה הכנות מפא״י הופכת את אהת הבעיות הכאובות והרציניות ביותר של ימינו -בעיית השלום היהודי־ערבי -לנושא של הסתה גזענית
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 5 | ך* אב נימאס לך לשמוע על הנאציזם ( | ועל הנאצים? האם סבור אתה כי די והותר נכתב על נושא זה, וכי כדאי לעבור לנושאים אחרים? האם אתה משתעמם בקראן על יחסינו עם
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 6 | חלום ליל ״ליבראלי״ מכתבים (המשך מ ע מוד )4 רי־הנשק שלנו. אני מקווה שאיכשהו הצלחתי לשכנעם. ני ריו ר ק גו לד מן, אחרי שהכרזתם כי השבועו; ״במחנה״ הקדיש בזמנו כתבה
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 7 | מאשים קאול גיבור המלחמה בילדים, תומתו! לנשים עירומות במרינה העם מעמד היסטורי שלוש שורות של אמהות מדושנות־עונג הסתכלו במחזה בפנים זוהרות. המורה העצבנית והמיוזעת
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 8 | ח,אפיתי כמדינה (כ 5הזכויות שמורות) פרשת משלו חייה נשה לפורטוגל לא מתה. יש לצפות ני בעתיד הקרוב יובאו בפני הציבור הוכחות בכתב על מישלוחים אלה. מספר מפלגות עושות
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 9 | המיבצע הראשון של הקלפי הנסיונית לקראת הבחירות לכנסת מעוור אה השאלה ** רב הבחירות לכנסת הרביעית, לפני שנד, וחצי, ערך העולם הזה מיבצע חסר־תקדים במדינה — הקלפי
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 10 | הוא טוו את גגיסמב׳ התביעה נחו חניות קלפים, הבקיע פרצות בחומת ההוכחות-או לפני ה ש תי =ו עו־חשב על האחריות המישפטית. הוא חשב קודם כל על האחריות המוסרית — אם אפשר
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 11 | מה רצה להשיג באמת? ,וכאשר טען לעומתו הפקד לס כי לא היתה להוס כל סיבה לשקר, מאחר שממילא היתה צפויה לו תלייה, השיב אייכמן, בעמוד • :396 אבל אצלי קיים אותו המצב,
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 12 | הבוחר ש!אל שאלה: אתם תוקפים את מפא״י על הקשרים שקשרה את ישראל עם גרמניה המערבית. מה הס נימוקיכם? תשובה: ממשלת בך־גור־יון חיברה חייבוה נפשע ומבזה את המדינה
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 13 | גם בלימוד המשטר, הארץ, ההודי. שנית, ידוע קובי שרת כאדם המסור בכל ליבו לעניין העליה. כחייל בבריגאדד, היהודית בצבא הבריטי, אליה התגייס בגיל , 17 היה ידוע כאחד
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 14 | 0א־־כמן כיצד נישמר ממנ תשמ הטמפרטורה הנורמלית של גוף האדם הוא בין 37—36 מעלות. בקיץ. כאשר האדם נתון במאמץ( .טיולים, מס עות. ספורט. עבודה קשה) עולה כמות החום
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 15 | בית-פגישות אליו הביאו אנשי משוד־החוץ דיפלומטים זרים הובטח שהמשטרה לא תקלקל את הכל על־סידורים, על־ידי הופעה שיגרתית. המוסד, כאמור, פעל למען משרד־החוץ, והוא שירת
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד )13 שאלות להנהלת חברת קודחי נפט, בעניין דיוני הפירוק המתנהלים בסודי־סודות, ענה להם מזכיר החברה שרון :״לא ידוע לי על דיונים בקשר לפירוק. כל
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 17 | ה : 01( 0 מפ ים ״החוג הנוצץ התאסף לחוג בית של מפא״י״ ,ספרו ה־עתוניט לפני ימים אחדים, ״תעשיינים ואנשי החברה הגבוהה לגמו קוקטילים על הדשא והקיטיבו לדבריו של שר
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 18 | המפלגה שנוצרה לשחרור האזרח מתלות במפלגה בסרינר. אסשז אורחים תיאטרון ק־בוצדק• מחו״ל רצח שקספיד ״זה היה ניפלא. נתנו לי אהבה.״ במילים אלו סיכם הארי בלאפונטה את
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 19 | זי׳נ זמרת מארה מי שר ספרדית אמיתית? אוקטבינום (אהרון אלמוג) ,שר־הצבא עטור התהילה והשחצן. ואילו מנגד, הקושרים: קאסיוס (אבנר חזקיהו) המסית והמדיח, איש מזימות
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 20 | ספח־ט כדורגל המוראל ג בווז על מישדוקי ניכחרת פתח־תק־ווה-ישראל בטורניר הכדורגד כ־ניו־יורק מספר שיע גלז ר במיכתגג ובשיחה טלפונית: ״האלו, מה נשמע? חם אצלכם? תגידו
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 21 | יזהיי ת־ פ ש : . .חפש את האשה ח ־פ ש•י את האשד חפש את האשד חפש את האשה חפש את האש!״ז־ה . . ראש תכלת ביאז הרביע פנינגז שגפ נגרגינזגז א\ז התיגזרועת ״פאנבגביג!
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 22 | ון ו 3ו? 2 | 1ד ת מ 10 תא מסודר יפה בבי ת הסוהר. בפינ ה מונח ת מערכת כלים כמו פטי ש אוויר, מכו ש, מעדר ומוריה. האסיר בלבו ש פסים, מוציא חליפה מ תוך ה ארון
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 23 | במרחב כחיית קלל ת הזהב במהירות שהפכה סימן־היכר של משבר-ם עולמיים, קפצה השבוע נסיכות ערבית זעירה אל ראש מהדורות החדשות בתבל. תחילה באה ידיעה קצרה: בריטניה
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 24 | במרחב (המשך מ ע מוד )23 * תבת פלסטיק — בצב עים לבחירתך * 4מנורות בתפקיד של 7 * אנטנה פריט פנימית ״אמקור אמרון״ מבטיח לך את מיטב האיכות אחריות לשנה -שרות מעולה
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 25 | וירושלמי דווקא? לא חשוב, אנחנו מבינים. ובכן, היא בת ,18 תושבת אחת הקריות ליד חיפה ו לא נעים לה להודות, אבל מה אפשר לעשות היא גם נאה. אך אל תשימו לב באמת, העיקר
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 26 | קולנזע סרטים מיסיון המוסר עולמה של סוזי וואנג (ירוך, חל־אביב; ארצות־הברית) הוא עולם ההזיות והאשליות של פרוצה סינית קטנה בהונג־קונג. בבאר מזוהם, ברובע הסיני של
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 27 | חסעזירון מעשה במרצה לבחירות, שנשאל ער מחיר הפרות. כדי עצום את עינו - הוא ביוון את חיצו: ״יא חבוב, מי ישמור ער כבורות ז״ קורא אלמוני, תל-אביב עורף ראשי: לילי
העולם הזה - גליון 1242 - 5 ביולי 1961 - עמוד 28 | אחת הנשים שפעלו למען משרד־ החוץ לבידוד הדיפלומטים הזרים
חזרה לתחילת העמוד