גליון 1243

העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 2 | לנו חיו ת צבור הנו ס עי ם -הו פ ע לו ש רו תי ה קי ץ הרחצה לחופי נסיעות סדירות לחופי הרחצה אזור מחדרה מנתניה מאשקלון מירושלים מתל־אביב, חולון, רמלה, לוד.
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 3 | ההאבסבורגיות) השתמשו?ראשונה בתקופת המשא־ומתז בוורסאי ,1018 ,אותם השיילוקים שהרסו את אירופה והולידו את הנאציזם ההיטלראי והפקירו מדינות אלה למזרח השאפתן•״ כד
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 4 | מכתבים השובת בשדרה כל ימ 1ת השנה ! נאום של ראש מפא״י בכנסת להגנת החזיר. (.דברי הכנסת /כרך עשרים) ״היהדות הדתית לא תתקיים יותר מעשרים שנה, ונשואין וגרושין דתיים
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 5 | ף יימי מלחמת-העולם הדביקו דברי־ ^ ,טים בכל תחנות האוטובוסים והרכבת בארץ־ישראל מודעה שהראתה חמור, הפונה אל רוכבו בזו הלשון. :האומנם דרושה נסיעה זוז״ הימים היו
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 6 | במדינה העם אל החלל הריק אתכם חינך דוד בן־־גוריון אותנו חינכה מפ״ם ! עכ שיו נביא ח שבון: אתם! אתם! אתם! אתם! אתם! אתם! ביצעתם את עסקי הביש הדחתם קצינים בכירים
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 7 | * *9ך1 ! ^ 1יייי״ : מדוע מגינת ממשלת ישראל על פושע נאצי? האוצר השדוד ףמשך ככז השניות הסתכלו כל ה־ ! 2נוכחים באולם, בתמיהה ׳רבה, ביועץ המשפטי של ממשלת ישראל.
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 8 | תור גינונים קולנועיים בפחות שהקניות ותור פניות אל הקהל המריע ואל המצלמה ניהל גדעון האוזנו את החקירה ך ץ שעים וחמש דקות נותרו עד סוף הישיבה של יום ו׳ .תשעים
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 9 | מונע זאת התרגום מראש. שעה שתשובת הנאשם מתורגמת לעברית, יש לו השהות להחלים מן המכה, להרהר על תשובתו, לבדוק אם ניכנס למלכודת. אם כן, יש לו פנאי להכין לעצמו
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 10 | הבוחר ש 1א ל שאלה: אתם, הקומוניסטים, תוקפים בלי הרף את הממשלה מל היותה משועבדת לגוש המערבי, והנכם דורשים מיפנה למדיניות של נ״טראליות — ,אבל דוברי הממשלה טוענים
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 11 | שלושה צנחנים ושומר של משמר הגבול, מתיזים מים באחת מגיזחת השריפה הגדולה האדומי ממרחק עשרות קילומטרים אפשר היה להבחין כאש הגדולה. מפתח־תיקווה, מחדרה, מנתניה -ומן
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 12 | קלפ > .ה עו ל ם הזה־ במרינה (המשך סענזוז ) 10 עוד לפני תקופה ארוכה, הכוחות המדעיים הנמצאים בארץ, אילו הועמדו לרשותם התקציב והתנאים המתאימים, ואילו נדרשו להשיג
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 13 | מית כתב. :בשביל שרבו 2אנשים בשנת 1955 לא היינו צריכים בחירות.״ אחד שלא בחר באף מפלגה כתב :״אני מחכה לפקודת האדמו״ר מליובאוזיטש שיגיע בטח קרוב למועד הבחירות
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 14 | הארעי שהוקם למרגלות נבעה חולית, אי־שם על חוף הים התיכון. במחנה נראים שלושה •אהלים הודיים ששימשו את צוות הטכנאים. הג הנ ה ספירת השניות ״״ רמקול־יד. בטלפון
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 15 | מזנק מתור אלומת אש ועשן, ונתרחק ועורה, בהשאירו אחויו זנק נ היו שר
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 16 | צעירים מצטרפים למפלגה הליברלית >!ן ן סופרו הדיפלומטי־ של ן ״הארץ״ ואהר מכותכיהמאמרים הראשיים כעתונו, מומחה כמדיניות חו*ז וכעיקר כענייני כרית המועצות, בוגר
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 17 | אחוזים מן הסכומים שייכנסו להם עקב טיפול הפרקליט. סעיף נוסף׳ באותו חוק: אין עורך־דין רשאי לכוף על לקוחו ביצוע הסכם על שכר־טירחה, אלא אם הובא מלכתחילה לידיעת
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 18 | 6האוצר השדוד (המשך מעמוד )7 היטלר — אך את עצמו הוא אהב הרבה יותר. לכן, בימים האחרונים של המלחמה, כשהבין כי הגיע הסוף, דאג קורט בכר לאליבי שלו. הוא לקח עימו את
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 19 | גליה על פח שהוטמן לו עדיד׳ ישראליים נוחה מדושן!״ לי שניצר, הגיעה ללונדון עם מזוזדה אחת בלבד, וללא פרוטה .״אין לה אפילו מה ללבוש,״ אמרה• ״אולי תתן לה 50 לירות
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 20 | ספורט המצביע א׳ מצביע ביודעין בעד כדזרו״ל א׳ך רומד־ס גיאוגרפיה על מישחקה שד ניכחרת פתח תקווה־ישראל נגד קבוצת הכוכב האדום היוגוסלבית, שגערך כ־קליכדנד ושהסתיים
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 21 | קריסטל לרוויה! אישיר! גובו של ביגי* מיד אחרי היוודע דבר שיגור שביט ,2 זכה ראש הממשלה, דויד כן־גוריץ למתנה ההולמת את המאורע. דני שוורץ, ילד בן 8הלומד בכיתב ב׳
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 22 | אחרי שיגור הטיל, יודעים אנו כבר, מה יש בשמיים ממעל. עכשיו הגיע הזמן לדעת מה יש בארץ מתחת וגם זה, ברוך השם, נמצא כבר בתהליך של גילוי. עוברים על זה לא אנשי משרד
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 23 | במדינה בעיקבותיו. במשך שנתיים קיים האיש קשרי מיכתבים בלבד עם אהובתו, שיגר לה לאחר מכן דרכון וכסף לכרטיסינסיעה. כאשר מסחר ברשות הגיעה האדמונית ארצה, נישאה מיד
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 24 | אמשז תיאטרון המליכה התפטרה עולה בטיב עולה בטעם *הצגה מצויינת, שומעים כל מילה וכל אות על הבמה!״ ביקורת אמנותית מעין זו, שהושמעה השבוע במיסדרונות בית התיאטרון
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 25 | העודם נ5ממ£ קילק ש ת תגובות בעולם על שילוח הטיל. ברית־־גזנזובצוו! עורף ראשי 5 :י 5י ג 5י 5י ואש המערפת: נילי ללילי עורף־משנה: לי גל חברי המערפת: ראובן בו
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 26 | קולנוע י שר אל המומחים מדוע אין סיכוי לתעשיית הסרטים בישראלי האם זה רק בגלל ממדיה הקטנים של הארץ? האם זה משום שחסרים כאן נושאים? האין די כוחות אמנותיים
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 27 | השבוע פנה אלינו כתבו של העתון הנפוץ ביותר בעולם. סלומון סטקול מניח־אוף דה וורלד הלונדוני ( 6מיליון טפסים), ביקש פרטים נוספים על סיפור העולם הזה, אודות
העולם הזה - גליון 1243 - 12 ביולי 1961 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד