גליון 1244

העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 1 | המפקח הנרד׳ שבקש והעביד אח עמוס דד! משמעתי ,,בגרר בווסקציה הרס את
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 2 | היא.. 20 סיג 75 .אג. תוצרת דובק ערבות .העולם הזק* ,שבועוןהחדשותהישראלי המערכת והסנהלה: תל־אביב. גליקסון ,8טלפון 85ד*ל, ת .ד. • 136 מען מברקי: עולמפרס • דפוס
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 3 | כי חובתו לפאר את היועץ המשפטי — ולו גם על־ידי אונס המציאות, תוך שידור קטעים שהוצאו מן ההקשר שלהם, וללא הסבר הרקע שבלעדיו לא ניתן למאזין לשפוט את ערכם המשפטי.
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 4 | מכתבים מה אנו ומה חיינו ״בלי בן־גוריון תתפורר המדינה לחלוטין״ — חסידי ב.ג. במפא״י, מה המדינה ומה תקותה אם כל קיומה תלוי בבשר-ודם אחד? האומנם כה רעוע וכה חלוש
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 5 | ן מי יה היה צרפתי בשם אמיל קראה, 1י שהאמין בכוחו של הדמיון לרפא את מחלות הגוף. הדמיון, כך לימד, חשוב להיפך: זו העת להרים את הראש, להייותר מן הרצון. חייב אדם
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 6 | כגסת רביעית מפלגה י .1מפא״י י .2חרות ן .3ליברלית ן .4דתית־לאומית חברתתהו מזוצקי מכריזה על נח שו! תו צ או תהב חי רו ת ל כנ סתהח מי שי ת. .5מפ״ם אחדות־העבודה
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 7 | במדינה הע ם לכל אזרח כרטיס הידיעה המזעזעת ביותר של השבוע, נמסרה דרך אגב, במאמר של אחד הצהרונים. מאמר זה, שפרטיו באו מפי תועמלני מפא״• עצמם, מסר ברוח אוהדת,
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 8 | ההכתרות סמד בודשת, מפוצצת שעווריה ציבווית חדשה סביב עמוס בן־גוויון לצאת עם זילברמן ולהצביע על כל אותם המקומות בהם ביצע את פריצותיו. הסמל לקח סטיישן אזרחי של
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 9 | דין לפי מקצועו, הביע את דעתו כי המעצר היה חוקי בהחלט. הוא אף הביע את נכונותו — באם יישאל — להביע דעה זו במשפט. אחרי שגילבין הודיע למפקד המדור, שלום ירקוני, כי
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 10 | תשו שנוע וחצי, רא הערתה חקיות השתי־ועוב שום ו בו חוש, חוץ מאשר את השג ך • יים אייכמן שני. לא אותו פקיד קטן, הביורוקראט שנקלע במיקרו. למחלקת־המוות, | /שנראה
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 11 | מאות מיסמכים, והאיש המפתיע בכוח-עמידתו באש הצולבת שני האייכמנים: הפקיד הממושקף המצטט על־פה ד האוזנר (בהתרגשות צורמנית) :״אני מציע שלא תעלה שמות שאין אתה ראוי
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 12 | מנצחיך ו מנוצדויך -מפא״> — א י ־ כמן 1111111 ווויווו — ויו (המשן מעמוד )11 בהאשמה המיוחסת לו על־ידי התביעה. כי במשפט האנגלו־טאכסי, הנהוג בארץ, שום ראייה אינה
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 13 | כמדינה כ ד אנש• סעדון למראית עין היד. הכל שקט ושליו. מפא״י נראית כיום מלוכדת יותר מאשר נראתה אי־פעם בתולדותיה. חברי הגוש פועלים בפניפים בהם יש רוב לצעירים
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 14 | — י ו — 1 11ז;— 111111— 1 במדינה הקל פי הנסיונית ( 4.4אחוז); מק׳׳י — 4.4( 7אחוז); פאג״י — 2.6( 4אחוז); חזית דתית עממית — 1.3( 2אחוז). מה היו תוצאות הבחירות לו
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 15 | יום חמישי חזרו לקיבוץ שבו נולדו, חוננו וקיוו להיות •יין של לתנועה כביש שימוש. שהרי .בכל יי מסי 8ב־נ־לעצור מנסה ממול, כפול. ״יוש סגל ראה את האוטובוס סוסה שמאלה.
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 16 | צבי אלדובי, הדון ק יחוטה מפתח־תקוה, אידגן בישראל חבורה לייצור סקופים סמכה* הוא שמה הדמיוני של | ] חבורת ילדים ישראליים המבצעים מעשים נועזים, שמבוגרים אינם
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 17 | חסרת חסמבה 1 6 1יגאל מוסינזון, הנימצא בפאריס לצורן כתי־י ייי בת סיפור ותסריט על חטיפת דגרל שטרם בוצעה, ושהיתה צריבה להתפרסם במיקרה של הצלחה. $211 הוא ביקר
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 18 | במרינה 26 ^ 0 ולהובח כי הפילטר בסיגריה גולף $128ג<א1א הוא נפול ומורכב מחומר מסנן שזור בצמר גפן. הפילטר הכפול מבטיח סינון מקסימלי, ויחד עם האריזה האמריקאית
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 19 | אילנה עדן מספרת על הוליבוד, ועל עצמה של כ 1כב במטבח המפואר שבדירת לוכפוס בבת־ים, השייכת לאחיה, מוטי קופד, רב־החובל של האוניה ״הר־כנען׳ /הכינה אילנה קופר־עדן
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 20 | אנשים מי תולש ד 3י0 מן ההיסטוריה? במודעה פולחנית חדשה טוענת מפא״י כי ביחס למנהיגיה נעשה ״נסיון, נוסח סובייטי, לתלוש דפים מההיסטוריה״ כך היא טוענת שמנהיגה ״הטה
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 21 | פס\(ןיה)1בזע גבריאל אלון, עורך הביזנס דאיירי, במאמר־תהילה למפא״י בו הוא מציע לה להפוך את הטיל לסמל הבחירות שלה :״בסימן הטיל מתרכזים כל האלמנטים המיניים
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 22 | מי?2/יה נמח מלחמת?0השנה רוח רעה מהלכת אימים על פני שכונת מחלול, ה־א הרוח הרעה של עירית תל־אביב, המאיימת לחסל את הצריפים. שני מחנות עומדים זה מול זה ומשחיזים
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 23 | הבוחר שואל במרינה (סוף מעמוד )18 כי פרט לכמה הכרזות בקול רפה בביתר,כנסת, לא ניסה הסב כלל להתאמץ ולחפש את עקבות נכדו. השוטרים, שניסו להיכנס עימו לבתיהם של קנאי
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 24 | בסדינה נוזק ע דין מלבב בגדים מיוצר מ חו טי סטרץ׳ מ תו צרת ישראניל הול םאת גופך ל ה פלי א. מבליט מ ה שצריך ומצניע מ ה שצריך ותת פל אי, אפשר גם ל ה כנ ס א תו
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 25 | ס פ רי ם תרגו ם הטרף המתפורר הברדלס (מאת ג׳וזפה תומאזי דה דאנז־ 9זודה, הוצאת עם עובד 214 ,עמי) ניצל מסל הניירות הודות להבחנתו החדר. של האיטלקי ג׳אן ג׳אקומו
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 26 | קולנוע סרטים מוסיקה בל־ צלילי ויוה וושם ץ העולים הזה תור ארוך של תשבצים מונח על שולחננו. נעים היה לפתוח בימים חמים אלה מעטפה ובה תשבץ שנכתב בימי החורף
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 27 | ג־ידי נאצי בעי־מ (המשך נזעסוד )17 שעת האפס נקבעה ליום ה־ 28 בפברואר .1961 מתנדבי חסנזבה היו צריכים להתרכז בצרפת, לצאת משם עם מתנדבים בלגיים לספרד, לחטוף את
העולם הזה - גליון 1244 - 19 ביולי 1961 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד