גליון 1252

העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 2 | הווי פרקי הווי אלה הנציחו את לבטיו, נצחו־נותיו וכשלונותיו של האיש הקטן בישראל במשך 12 חדשי תשכ״א: ?מזכרת ;צח תשרי מקום כיציע ף>* ט ב רי ה /חיפשה המשטרה כל
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 3 | משקאות ילדה ח צו פ ה? -לא ולא! א ך עיני ה נוצצות, כי היא שותהבתאוה קו להתוסס ומרענן. משקאות ויוה -הםמעדניהשתיה בל,ן צ רי אוו נו׳ אמטרנ שי מ ל בע־ס תוססים
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 4 | !:ונו & ס נזכתבים העורך הראשי: אורי אבנרי הזה תצפית ההוכחה ראש המערכת: מיום בוזז עורך משנה: דוב אי תן עורך כיתוב: כתב ראשי: איי תבור 7י ני•11 חסוציא לאור:
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 5 | ך כל זורם — דבר אינו עומד במקום!״ קבע החכם והיווני היראקליטוס, לפני 2500 שנה. לעומתו נאנח החכם העברי :״דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. מה שהיה, הוא שיהיה;
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 6 | *** לוש החוויות הגדורות של השנה היו קשורות \£7בשמית־הם של אדולף אייכצן, כנחש לכון והד״ר ישראל כר. רק אחת מהן היתד, צפוייה מראש. בפרוס שנת תשכ״א, היה כמעט מובן
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 7 | ...יזייהדיד^•. * ש ו קנז ^׳ ״שביט 2־ :שלב חרש במרוץ החימוש לשפת המעשים רק הודות לכך שרכש את אמונו של בן- גורמן, בתארו אותו בכתב כגאון צבאי. בכל זאת לא הפך בר
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 8 | 28.9.60 4.10.60 השאלה הגדולה של הפרשה :״מי נתן את ההוראה?״ או ״מדוע הודח לבון?״ \2דזזון. בנזיגז סועריגן * £רשת־לכון דומה לדראמה שבויימה ביד אמן. בפרספקטיבה של
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 9 | הש&ססה דש׳מזדס ורווחו חונזודנ האדם השלישי 11 .1.61 8.3.61 15.3.61 הריבית, יחזיר בתום הלימודים את הקרן למשפחתו בארץ, הבחירות לכנסת השנייה צורף שוב לממשלה, הפעם
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 10 | שגזונה־גושר איש גאשה נזיהרג בשנת השכ״א אה הישגיהם וכשרונוך ויך זגן שר ישרא2־ גהעורגד. הם נבהרג ננר־ידי ננה־כי ״הנננרם הנה״ ,הנך בח־ינת כר נזאנרשנת שנת השכ״א.
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 11 | אויה דיסנצ׳יק עיתונות יוצרי ״שניט 2׳ מדע אף שפרי עמלכם נוצל לרעה בא־רח ציני, על־ידי עסקנים פוליטיים אנוכיים, זרעה הצלחתכם גאוות ובטחון בלב האומה. כמו עמיתיכם
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 12 | כחיי 50 העם העוק׳ם המרועיעים ״מי צודק? — זאת לא אכיר. אן את זאת אומר בלי פחד: כי הרב והנזיר מסריחים שניהם גם יחד!״ בריאות ־ זיקוק -טעם הושגו ע״י ביח״ר
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 13 | מערכת הבחירות, לא האמין האזרח המנוסה, בסתר לבו, כי יגשימו את הבטחתם ויילחמו ברצינות נגד שלטון־היחיד הבן־ גוריוני. הוא היה מיכן שלמחרת הבחירות יפליטו העסקנים
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 14 | —*ייי ״ברחוב דיזנגוף יש יותר יפהפיות מאשר כוויא ונטו כרומא, או בשאנדאליזה בפאריס!״ זוהי היעה נפוצה בחוגי התיירים, ואף בחוגי ישראלים מסויימים החוזרים מביקור
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 15 | באמאאאאאאאת? או מה את עושההההה?״ אשר לתוכן, הקשב לקטעי שיחה מן השולחן הסמוך בבית־הקפה :״אז איי אמ תי לו אז הוא אמר לי אז אני אמרתי יתכן כי בכל עם יש שכבות
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 16 | במרינה כ ל צמ (המשך מעמוד ) 13 ״אולי תהיה מוכן לתת — רק לשיפט - פתק שעליו יהיו כחובות או תאריכים של ההתפרצויות״ ,ביקש הייק. ״גם את זה לא אוכל,״ ענה הקצין. אולם
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 17 | מה מריץ -מקפיץ -ממריץ ־את סמי? שאו ציונה עויא ודגל ** ד התרנים התנופפו דגלי 26 ! 2ארצות שונות. על החזות היו סמלי כל המדינות. כבוד ארצם עמד למיבחן, שעה
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 18 | (המ שן מעמוד )9 את האוניה בה נמלטה לשבדיה. לבון התאהב בה מיה נשאה לאשר, בבית אחותו חווה, באמצע מלחמת־העצמאות, מצא בה רעייה אידיאלית. לזוג אין ילדים. סדר־העבודה
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 19 | כמדינה (המשך מעמוד )16 חון דחה את הצעתך.״ הוא מיהר לעודדו: ״אין דבר, כשתי.־,יה פרופסור תבנה את הראקטה שלך לבד.״ מטוס לבד המרבה. אך אריה התעקש להאמין כי תכניתו
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 20 | א שים המתנה האידיאלית לחגים ב. ג .כ׳חדוקן בעת ששמואל דיין עמד במרכז של >ונ> 1ר ווסזווסוו חצ>־או 17ומג 1י ; 00117014 728 חצ>־או?\ומל1י, הי׳־פ׳ דל טי הז־וו-ו לפי
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 21 | ללקוחותינו הנכבדים אורי ואילנה זוהר ;*פ החותנת, כנמר החתונה החזן הקיש בדלת ההתייחדות רוקפלר הסופר ישראל ויסלר, שספרו על הווי הפלמ״ח שבזאת ,׳מוסרט בעצם ימים
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 22 | עולם ה ספרו ת עולם הספרו ת עולם הספרו ת עולם ה ספרו ת מות תמותו. זה ודאי כשקיעת השמש בעוד לא יותר מכמה שעות. בעוד פחות מכן וכן שנים (ואפשר לחשב גם בדקות) לא
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 23 | עולם הספ רו ת עולם הספ רי ת עו לםהספרות עולם הספרו ת עולםהספ רו ת מוטקה השמח עדיין רעב היה כשהגיע הסתיו. צעד לאם בשדרות רס־יי, כשעלים אדימים וצה־בים נושרים לו
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 24 | עולם ה ספרו ת עולם ה ספרו ת (המשך מעמוד )23 הסברית על מקור עושרו של מוסקה, ולכל אחת מן הגירסאות היו חסידים משלה, עד שהופיע על הבמה דידי קלופס. דידי קלופס נטל
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 25 | עולם ה ס פרו ת עולם ה ספרו ת היה בוקר צח ורענן של שנת בחירות. פחי הזבל לחשו צחנה בחצרות, פה ושם נסתמה ג׳ורה, ברחביה התפוצץ צנור ביוב, רח׳ אוסישקין נשטף מים
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 26 | עולם ה ספרו ת עולם ה ספרו ת (המשך מעמוד )25 ״מזכרת מירושלים״ .את הקיבוצניק לקחו לתחנת האוטובוסים ואת המורים לעבודה. בגלל טעות מצערת נכלל זאביק בין המורים והוא
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 27 | קולנוע סר טי ם הו ות סורר אדואה וחברותיה (ארנזון־דוד, תל אביב; איטליה) הן יצאניות. אולם סרט זה אינו עוסק ביצאנות כתופעה חברתית, אינו מנסה לדון את העוסקות בה
העולם הזה - גליון 1252 - 5 בספטמבר 1961 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד