גליון 1253

העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי מנוי שנ תי בדאר־אויר ראש המערכת: שרום בחו עורן משנה: רגב איתו חנזוציא לאור: העולם חזה בע״נז. ת. ד . 136 .מסן למברק :״טולמפרס־. רזזוב
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 3 | מכתבים ביטם חברי לכיתה ביתת ה יילים מיטופיטפים בחייל הרגלים הקונים את העתונות בתור: ות וקוראים אותה יפי אותו בדר, הריטו לי לאחל לכם •פנה טובה. ש]:ז *טל הייטגים
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 4 | התיידדות מפא״י־חרות במזנון הכנסת, אחרי ההצבעה המשותפת* הילכו שניים יחדיו, בלתי אם נועדו? במדינה העם הסחיטה האחרונה היא.. ס £ס א 81£״ 20 סיג 75 .אג. דובק ערבות
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 5 | ^ ודה כגלוי: כששמעתי על תמיכת \ ^ ח רו ת במפא״י, בישיבה הראשונה של הכנסת החמישית, תקפני זעם לוהט. כמה ימים לפני כן שוחחתי עם אזור ממנהיגי הליברלים, וניסיתי
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 6 | משקאות סםם @1 תוססים אמא ! אמא ! בואי ת ר אי ! ויוה, ויוה, ויוה! קולה של ויוה הגי ע לישראל! זה המשקההנהדר ביותר, זה תוסס, זה משפריץ כמו, כמו ...אני לא יו דעת
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 7 | 1מדינה (המשך מעמוד )4 מצד אחד קשה להם להצביע נגד הכנסתו של ח״כ דתי נ! סף לכנסת. מצד שני לא יכלו לתקוע סכין בגב הליברלים, שהם שותפיהם בחזית ארבע־המפלגות. על כן
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 8 | מה קווה במנגנון של משוד ממשלתי, כאשר שו מצעירי מפא־־י משתלט עליו ן-משרד העבודה כירושלים, יכול ^ המבקר להיתקל בשלושה שלטים קטנים, הקבועים על דלתות. שלט אחד
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 9 | תפקיד שמעולם לא עסק בו קודם, והדורש ידע ונסיון עמוק בנעשה בשווקי העבודה ובעיותיה. מעדלראשיהאג פי ם אשרמס תו ב בי ם בראש המשרד * 4פקידים בעלי דרגות גבוהות אך
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 10 | הנה מונחות גופותיהן -שורה ארוכה עד מאוד: פרנסוא ג׳ידה הצרפתיה (מימין) ,ג׳יין מאנספילד האמריקאית (כמרכז) ודליה לביא הישראלית. מערומיהן עיטרו השנה את מפכי
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 11 | אשליות. הנה הן אחת אחת: דליה לביא המושלמת, שהתפשטה בסרט צרפתי שטרם הגיע לארץ :״אני אמשיך להופיע בסצינות עירום כשהתפקיד והעלילה יחייבו זאת.״ אילנה עדן התנ״כית
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 12 | מ עיין ה ב תו לי ןותותי בר ( שבדיה) ***נת תשב״א עשויה להיזכר כשנת \1/מיפנה בתולדות הקולנוע בישראל. שום דבר חשוב לא אירע בה, בעצם, מהבחינה הקולנועית. קהל הצופים
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 13 | דווקא השנה. אולם הוא הסתמן בסיכום הסרטים שהוצגו השנה בארץ, יותר מאשר בכל שנה אחרת. הסרטים הטובים ביותר של השנה היו, הפעם — כפי שהיו גם בשנים האחרונות, אם כי
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 14 | במדינה מתנתהחג לגבר מצב ר וח ! מר ום ם.. אחרי גלוח הוא משתמש בפיש־לון. פיטרלון מרענן ומחטה את העור אס בתער או במכונה אחרי הגלוח. פ־טול!! מרחיק פצעונים ומונע
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 15 | ד״ר אוקטאב מלר הסתכל עליו במבט מהורהר. לאחר היסוס קל השיב :״נראה אחר כך מה לעשות.״ פוגלמן פנה לחדרו. הוא ארז חלק מבגדיו והודיע לאחות האחראית :״אני יוצא לחופש.״
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 16 | סרטי השנה ס* 0 9ס (המשך מעמוד )13 ברגמן, כפטריות אחרי גשם הלירות. סרטיו הישנים הוצאו מהמחסנים. סרט נפלא׳ נוסף שלו, תותי״בר, העוקב אחר יום אחד בחייו של רופא
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 17 | הזנה השובת מזה שלושה תרשים מול בית ביג׳י, מתריע: אני מפריע למצפונכם! על פרטיו העיקריים, בקצרה. לפני שלוש שנים בדיוק — באמצע ספטמבר — 1958 קיבלתי צו התייצבות
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 18 | הלי. הדוגמה הבולטת ביותר היתה נסיעתם של כדורגלני משלחות אנגליה ושווייץ, שהתרוצצו במשך שעות ארוכות כדי לחפש אחרי מיגרש מתאים לעריכת מישחקם. אך נק דות צל אלה לא
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 19 | וזיח! התג״ך אם נכתוב •ציר על תרבות העולם, נזכור, כי בה רב הופץ האיפלם וגייסות צלבנים בשם הנצרות הפיצו - את מה שנקרא פה - תרבות. אבל אנחנו, עניים, אביונים,
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 20 | הנידון ₪ 0 6 9ס9ס ספרים (המשך מעמוד )5 כידי חזיודהארבע״ -ולהפוך, תוך כדי כך, מקל כידי מפא״י? *> וד אין אפשרות ברגע זה להעריך א את מלוא הנזק הלאומי שנגרם על־ידי
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 21 | 9׳ מ ז פיט ורע מסס ״איך מתנהלים עסקי האתרוגים?״ שאלתי את גברת זוננפלד, המוכרת אותם בסיטונות וליחידים וגם בלתי־מורכבים, וגם מסדרת משלוחים לחוץ־לארץ, בסימטת
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 22 | בם דן 3ה אכזיב על ה חו ף עם התקרב עונת הרחצה לקיצה, היד, השנה נושא חדש לשיחות הנופשים הישראליים: כפר הנופש הצרפתי של מועדון הים התיכון, השוכן על אחד החופים
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 23 | אינסרון סואליות, פילגטוינן ופתיחת הנזשלפיים גזגזגדתיוגז גהאגפי. גזיגזין לשפיאר )1( :בו־יפגנז שכרתני \2ריר )2( .האעבור\2בו ער \2צ\ז גזאף )3( .נזכיוופתייה
העולם הזה - גליון 1253 - 12 בספטמבר 1961 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד