גליון 1260

העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 2 | פעמים בלתי־ספורות בשבע־עשר השנים האחרונות נשאלתי :״האם אתה כנעני?״ בכל פעם עניתי את אותה התשובה :״מה זה כנעני?״ לא היתד, זאת התחמקות. האמת הפשוטה היא כי המונח
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 3 | צבי אונטרמן ושות׳ בע־מ מכתבים הבחורה ובך הטוכים במאסרו של העורר ״הסע! דקות״ (העולם הזה )1257 הטיף מוסר לתנועת החרות, על אשר לא הסכימה לשבת כחוץ ולתסוד במועדון
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 4 | מכתבים כבר בהריון. לאחר הולדת הבת התגוררתי בבית הורי בתל־אביב ולאחר ששה חודשים חזרתי לבעלי, סתור תקוה שהולדת הבת תשפיע עליו לטובה. אד הוא לא נשתנה, המשיך
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 5 | מאמר ראשון בסידרה: כיצד נולד הרעיון הכנעני בפאריס, ערב הפלישה הנאצית מאת אוד־ אבנר־מש, בצאתי מן המערכת, פגשתי ברחוב דיזנגוף את יונתן רטוש. כמו תמיד, מזה עשרים
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 6 | והכ1עג* אז בארץ הנפשי והלאומי.״ אפילו נתעלם מן ההפרזות של צעיר נלהב, הרי מעידות השורות על כך כי הכותב חש כי נתגלתה לו בשורה מהפכנית חדשה. כדי שתיווצר תחושה
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 7 | ף ככן, החלטתם למחוק שנה שלמה מ! זכרון האומה, להעמיד פנים כאילו לא היתר. ולא נבראה. החלטתם למחוק את פרשת־לבון, את הזעזוע הציבורי שבא בעקבותיה, את ההתעוררות
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 8 | במרינה (המשך מעמוד )8 הציפצוף של המשרד, היה נעמד במרכז הגן ושורק במשרוקית שלו. אחר־כן־ היה שואג :״לרבותי סוגרים את הגן!״ את המשפט העברי היחידי הזה למד בחשק רב
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 9 | אם צעירה, ששרדה לעתיד תינוקתה, חוללה נמו ידיה ת!! ₪עממית בישראל אלה :״מה את חושבת — שתצילי את העולם? כמה חדרים יש לך — שלושה? הכניסי הביתה משפחה עם עשרה ילדים
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 10 | קארדיוגרפיוז שאלה של גיאוגרפיה אין זה בדיוק הפסוק המפורסם של סאקיני מ״ בית התה של ירח אוגוסט״ ,אך אלה תוצאותיו של מחקר מדעי שהוכיח: היפאנים שהיגרו להוזאי לוקים
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 11 | ז הבעיה הזאת. הוא ניסה להסס הסרטנים שאנחנו מוצאים ב־יימים, הרי אלה גזעים טהורים ,יוחד שתהיה להם תכונה תורש.הגזע האנושי איננו גזע טהור. ^ המקרים שבאמת הסרטנים
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 12 | כל הזכויות ׳טמירות כמדינה ספורט חלק ניכר של החברים לוחץ לקיים לפחות הסכמה סם חרות משטרה כדורגל 0במפלגה הליברלית יתנהלו דיונים סוערים בשאלות האופוזיציה. בכל
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 13 | א]שים מחייו עי רכתר המנהיג הליבראלי, פרץ ברנשטיין, שהודיע לאחרונה על כתנתו לפרוש מפעילות פוליטית ולהתמסר לכתיבת ספרים, כבר עשה זאת למעשה בזמן האחרון. בספר
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 14 | 138 שדט ן (המשך מעמוד )13 במעבדה, היה המימצא לגבי סרטן העור אצל אנשים שהיו בילדותם מנקי ארובות. יש חשיבות כפולה למימצא הזה. האחת: שיש משהו בתוצרת שריפת הפחם,
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 15 | דמעה על קבר לא טרי הלכתי להניח זר פרחים על קברו של זכרון־נעורים אחד משלי, הנמצא קבור בבית הקברות המוסלמי על שפת הים בתל- אביב. באתי למקום כפי שאני רגיל לעשות
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 16 | אסשז המשגיח בירזד כאשר נפטר השבוע בבית החולים אסותא, ממחלת הסרטן, המשגיח האמנותי* ג׳ורג׳ וואל 46 נעלמה מעל במת עולם הבידור הישראלי אישיות מחרה ומעניינת, בעלת
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 17 | סי טו ח חאיש׳ שר ו*אם חענוי ה שגזו! ממנה את בנה מטי שאביו הוא ערבי כך התחיל להכות אותי בכל הגוף, לגלח את ראשי ובסוף לקח מי־אש ורצה לשרוף את פני. אני צעקתי בכל
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 18 | במדינה דרכי חייט סליחה, טעות האוטובוס שנסע בקו 5בתל-אביב היה עמום. אסתר בצלאל 22 עמדה ליד תא הכרטיסן, בהתה מול כרזת פרסומת. לפתע חשה בסטירה על לחייה. היא הביטה
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 19 | טיו לקצרעל־ פני עשרש ני ם -כמהוכמהמספ רי םמשעש עי ם ־ ז כ רונו ת מי מי ח ב רון ו מן ה י מי םבהם הי ה כל נהג מו ס ך ב פני ע צ מו ־ ו טיו ל א רו ךעל פני הארעמש
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 20 | ספרים מגיש כאלה היו אלבום מאת ציורים נחום מפואר גוטמן ההוצאה לאור של מערבת הבטחץ רדוד הוה ודדורות הבאים לאלה שעברו את המלחמה ולצעירים שרק שמעו את נפלאותיה יגלו
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 21 | אר הרכוש הפגגזבי תגווזוהר גזשז שבועות שששר ששר גבי ששורי ״השורש הוה״ שביב השארה :״האושוש הצב־ריוה יפות?״ שצשרבוז השבוש דשוהו שר אתן ישו־ארי י* נושף בשר־ שב —
העולם הזה - גליון 1260 - 1 בנובמבר 1961 - עמוד 22 |
חזרה לתחילת העמוד