גליון 1268

העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 1 | ספר 1268 כ׳ מכת השכ״ב 27.12.1961 המחיר 65אגורה אחו שערוריות ה.,שדם״ באשרה -עתה בקאטשז! במחסני הנשק שר
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 2 | כאשר מתה, לפני כחודש, אורי אבגרי ביקורת על מחדליה האחרונים של מפ׳׳ם בכמה פרשות חשובות (העולם הזה ,0 26 מצא לנכון לסיים את מאמרו במשפטים אלה :״איני דואג לגורל
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 3 | ויש לעזוב את העיד, ני מטילא תיכבש הארץ בקרוב על־ידי צבאות הפלישה של מדינות ערב. נציגי הערבים לא נשמעו לשידולי מנהיגים יהודיים — ובראשם ראש העיר שבתאי לוי —
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 4 | במדינה העם ה מ תוו ך מאז קום המדינה והתעמקות הסיכסוך העברי־הערבי, מתהלכת במדינה התקווה הכמוסה הקשורה במלת־קסמים :״מתווך״. מתווך צריך להיות ניטראלי. עליו להיות
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 5 | 11111 וווו 111ז י דמם נ שכן נחוצות באדים, ה ם ! גווי םמלא ננוי סני ה ומוחרמים באמריקה -האינטרנציונל של האנשים ההגונים סופרת המפורסמת, שדיוקנה ידוע לכל צופה
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 6 | ף* כל פינת רהוב קטנה עמדה קבוצת שוטרים הכן. _ 1רבוצה של ,50 או , 100 או .200 סך הכל, היו 20,000 מהם מרוכזים באותו יום בשטח של קילומטר וחצי כפול ארבע. כולם חבשו
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 7 | ^ ין לו מזל, למר שמעון סרס. גורל אכזר רודף אותו. העתונות העולמית כולה קשרה קשר לטפול עליו שקרים נוראים. בעודו קם בכנסת כדי להזים את השקרים הקודמים, כבר יורד
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 8 | דרת על פוס, בת בריתה של ישואל אייפמן (ראשון מימין) בתמונת ״יד ושם״ לא נעים להביך ׳דידיס במדינה חקירות פ תי חתהת־ק־ ם ראש הממשלה הודיע על סיום החקירה. סגן
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 9 | כפי שואה אותה עתונאי עובי ישראלי בקירבת כד,ראן. בכרוז סונה מוצדק לעם הפרסי להיות נוכח בתפילת אשכבה על נשמתו של ״הגיבור הלאומי הגדול״ מוחמר חסן שמשירי, יד ימינו
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 10 | — | 1|1י||(>11י 1ף 11י 11ז י ^ ^053838 ;המשך מעמוד )6 הטאקטיוח של ההפגנה, ועל הדרכים בהן אפשר למגר את המשטרד* מצב רוחי היד. מרומם, הרגשתי עצמי חלק ממחנה
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 11 | עות צרפת מהצבעה למען ההצעה הפרו־ישראלית של 16 המדינות האפרו־לאטיניות, בוויכוח על הפליטים, פקחה כמה וכמה עיניים בירושלים. נסיעתו של בן־גוריון לבורמה היתד, תוצאה
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 12 | צבו שעזב את הארץ הוו השנוע 11101(3 -להקת ווק סיזל טהור משניהצדדיםובמ קו ם עשב־׳ם! צמר גפו לבו משובח קפי צי פרדייז מיוחדים ע ם קשר ספירלי ו מסגרות פלדה בשליש קל
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 13 | סחיטה או נקמה? 1₪ 8 (הנזשן מעמוד )15 לפני חמש שנים. היו לי אז מספר התפרצויות וגניבות ונשפטתי לשלוש שנים תחת! פיקוח. מאז לא היו לי שום עניינים.״ מה שנודע לאביה
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 14 | במדינה הופיעה המהדורה השזיה מו ע דון 151 לאחר שאזלה המהדורה הראשונה תוך 7ימים בלבד אפשר להשיג שוב את המרתק ברומנים על אודות מחיה השבויים הנאצי המזוויע מו אלג
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 15 | המעלות שמחפשות הבנות במין החזק. ״אינני מעוניינת להרחיב בתשבחות על עצמי, מכיוון שאומרים כי יהללוך זרים. חהזדמגות הגדולה אחת המלים השימושיות ביותר בשפה העברית
העולם הזה - גליון 1268 - 27 בדצמבר 1961 - עמוד 16 | זה לא קדה ברחובות ! זה קרה בתל־־אביב! ועמוםק-ג 1 8ע 1-
חזרה לתחילת העמוד