גליון 1269

העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 1 | מספד 1269 שנ ח 25 ה א1 פ״ז טבח תשב״ב3.1.1962 , נ! 01*3דא נשא המחיר 65אגורה פד י גגאחוד הקלעים שר הצהרת או 11 ועבד אל־נאצר בקאהיר אורי אבנר׳ מדווח על פגיעות
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 2 | ר שו ! 8 העורך ר,ראשי: אורי אבנר׳ ראש המערכת: שלום כתו עורך משגה: דוב איתן כתב ראשי: אלי תכור המוציא לאור: העולם חזה בע׳׳נז. רחוב גליקסון ,8תל־אביב, מל 85
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 3 | ספק שנשיא־המדינה יתן לו, להרוצח וה־שחצן חוה, את חייו המנוולים, ולא נטמא את ירינו בנבלתו. רק דרר אנב, ידעתי נם ידעתי שעבודתו•, מר אבנרי, היא תמיד בכוונה טובה,
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 4 | במדינה העם היו האח רון שינוי כתובת - המנוי המשנה את כתבתו, מתבקש להו דיע על כך •למחלקת המנויים שבועיים מראש, כדי למנוע עיכובים במשלוח. השיכורים שרו ברחובות
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 5 | השכוע פרצו מהומות ברובע היהודי של אוראו. הנוער היהודי המאורגן יצא לרחובות כדי להפגין -למען האו־־אה־אס. הצבא הצרפת^פתח כאש על המפגינים היהודיים הפרו־פאשיסטים
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 6 | להעביר. עברו הימים בהם יכול היה קולה של משלחת ישראל להזיק לנו.״* אחרי הפסקה קצרה, נגע בנקודה כאובה שניה .״טוב, נניח שממשלתכם מצביעה נגדנו. יש לד, קשרים עם
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 7 | בצרפת ובאלג׳יריה. לפי תוכנית קונסטאנטין• הם מבצעים רפורמות רבות. בזה הם מכשירים •את הקרקע לפעולתנו בעתיד.״ מה הרכב הפל״ן כיום מבחינת השקפת־העולם החברתית?
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 8 | ן השימוש במנגגנון השלטון כדי לדכא מפלגות יריבות ובעיקר את מק״י, בקרב הציבור הערבי. בתמונה: שוטרים עוצרים את ח״כ מק״י שמואל מיקוניס בנצרת. ^ מניעת התארגנותם של
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 9 | הם מכריזים שאפשר להבטיח את הצרכים הבטחוניים גם — ואף ביתר קלות — ללא נוכחות המימשל הצבאי, הם מוכנים גם להצביע על הדרכים הממשיות לכך. הנה כמה מן ההצעות
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 10 | ב מ דיו ה כל הז כויו ת שמורות ״ החלום של קבלת הלוואת־עגי! מגרמכיודהמערכית הולך ונמוג. מסתבר, כי אמנם, קיבל קונראד אדנואר על עצמו התחייבויות בניוון זח, ואף החל
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 11 | מזרון חדש יצא לשוק... איש מופת גולן בהררי הראר להיות לשניהם בארץ, בה תופסים הוריהם עמדות נכבדות. מברק כהוד. לפני יציאתם אירעה תקלה: ברכבם על קטנוע קרתה להם
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 12 | הצנזור: מאיר שוחטמן ״לומדים מן הנסיון״ המחנך: שאול לוין ״תסביך וסימפטום מדאיג״ הח״כית: טוגה סנהדראית ״נגד הדברים האלה״ קו ליברלי יותר של הצנזורה הביא לגל של
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 13 | השחקן: יום(? ידין ״פואזיה נשגבת׳ הרב: יהודה איפר אונטרמן הזמרת: אביבה רווה הבמאי: זאב חבצלת ״הילדים לא יזדעזעו״ ״גירוי או עילוי נשטה?״ ״אדם ערום — הכי שפל!״
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 14 | הכע בחסותםהאדיבהשלהמדורלתרבות שעל־יד משרד־החוץ של צרפת ושגרירות צרפת והקהיליה בישראל. ברוך גילאון את ו. ה .רוברט מציגים: דו <; ץ דז ה ר ^ שווהרזשרא ׳ להקהבת 40
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 15 | ס תרבות. לסי דברי מוסיקאים גדולים אין קהל כזה למוסיקה כמו ישראל. 0קיימת צורת־חיים — הקיבוץ — אשר היא מיוחדת במינה. צעירים שאמנם אינם מצטרפים, מעריכים את
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 16 | במדי1וז דרכי אדם למזר אין מ 1ל גפתהים קורסים חדשים שרטוט מכונות שרטוט בנין ארכיטקטורה פרטים והרשמה 7—5בערב מכון ישראלי להכשרת טכנאים חיפה ביאליק 17 תל ־ אביב
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 17 | ^ 16 11119 :ח 6ו! ט 9 0 0 5ע ח 6 2 6ח * 5 ) 116ח ו0 /1 6 1 ח 6ז £(6וז* <116 861160 ׳$1311)61 י 31$ 11161138863 1 1 ?8011* 30116 318 11:6!?3320863 לה ובניו
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 18 | -וו! יו 4 —— 111ו 11)11811* 11111׳ —044 קדחח איש מחלה, פודים אינו חג, ויום הניב בטנת איננו סילבסטר חג חדש נולד כישראל -כ״ב כטכת. כאשר חל וגאריך זה השנה, כיום
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 19 | הנשר במלון ״אוויה״ -התמונה מתבטאת בנאלוניס. התפאורה קיטשית דני המתכונת הראייה באירופה המרכזית לבורי. אלא שאיני יכול להיות בטוח אפילו בכך, כיוון שהדג היה בלי
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 20 | מחזה השב וע ב ע רי כ ת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד מן המשתתפים בחיבור החומר המתפרסם בעמוד זה, יזכה בפרס של עשר לירות, שיוענק מדי שבוע. הזוכה השבוע הוא
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 21 | אמשז ספ 1דט תיאטרון כדורגל כינרתכינרת (התיאטרון הקאמרי; מאת נתן אלתרסן; ביום — גרשון פלוטקין) המוראלו־ח דדיגה אי עד משחקי השבוע מדווח שייע גלזר : המלך הו א עדו
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 22 | במדינה תולדות 5*0*11*2 * 1: $ 5 3 1 1 צילום ללא פוזה 15/1/62-15/12/61 סאורגן ע״י חנויות י 3 1י 1ד הפרסים: טיסה לבריסל - פריז (וחזרה) במטוסי הקרוזל החדישים של
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 23 | ר1 3 1 , 2ד ר סובלי מ צי ה של הילדות כאשר נשמע לראשונה קולם של אנשי הרוח בפרשת לבון, שאלו את עצמם הרבה אנשים, מאיפה יש להם הכוח לצעוק ככה? ״הלוא אנשי הרוח
העולם הזה - גליון 1269 - 3 בינואר 1962 - עמוד 24 | מספר 1269 שנה 25 כ׳׳ז טבת תשכ״ב3.1.1962 , המחיר 65אגורה ציבור 0111!1 ינווזחיס ואסור גוניעואד,העולם הו1ד על השאלה
חזרה לתחילת העמוד