גליון 1272

העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 1 | שג ה 25 י״ט שבט תשכ״ב24.1.1962 , הוכחת נוספת וניצחת על הימצאות ״עוזים ישראליים
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי הנו & ס ו.ו ה ראש המערכת: שלום כחן עורך משגה: רוב א יוזן כתב ראשי: אלי תבור חסוציא לאור: העולם הזה בע״נז. רחוב גליקסון ,8תל-אביב, טל 85
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 3 | טית העקרה בצרפת. התמרות עקרה, אני אומר, יעז כי אין להביס את הפאשיזם, אלא בנשקו הוא — נשק האלימות כ ל וסו שלא ידעו אנשי ההפקר והרצח, שהפטריוטים הצרפתיים
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 4 | מכתבים אר כוחות השחור כל הכבוד לכם אנשי הימין ר׳,׳עראי׳, אני מקנא בכם! הצלחתם להוכיח כי המעוז הדמוקרטי המשפטי האחרון בישראל נבבש! כולנו חיילים, בל מערת־החיים
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 5 | * והי ביקורת קולנועית. נושאה הוא 1אחד הסרטים המרשימים ביותר שראיתי מזה זמן רב: יום הדין בנירנברג, בבימויו של סטאנלי קרמר, בהשתתפות ספנסר טרייסי, ברט לנקסטר,
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 6 | תצמית כמדינה כ? הזכויות ׳עטורות • סערת-רוחות עלולה לפרוץ כשבוע הבא, כאירועים לזכר אברהם (״יאיר״) שטרן, במלאת עשרים שנה להריגתו. האגף השוביניסטי הקיצוני של
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 7 | נבית־קנה תל-אניב׳ ,מתכנסת סיעת ״לסירוס״ השלטת בהסתדרות המהנדסים -נוי להחליט על גווד השביתה ך * פעולהדמתה למבצע מחתרתי מו| תח. במכונית פרטית קטנה ברמת־גן, ישבו
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 8 | מנתב גרוי שר שרום כהן, ראש מעדנת. העודס הזה־׳!סונה הצבאי, המכובדים ביותר בעולם כולו, כעתון סנסציוני ושקרני. הידיעה השניה באה מעל עמודי העולם הזה, פרי חקירתו
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 9 | ול סגן שר-הבסחון בפרשת הימצאותה״?־ ודם״ ורתוצדת ישראל באשרת במחסן־נשק של לוחמי צ׳ומבה נמצאו, בין יתר כלי־הנשק הלכודים, עוזים ישראליים. אתה, כמי, בן, הכחשת
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 10 | בסדיוה תו צ או ת הגרל תהפר סי ם מב צ ע ״החליפה הלועופפת׳ המאורגן ע״י חנויות ״איוניר״ ״סבנה״ בשתוף פעולה עם חב׳ רשימת הזכיות מס׳ 1979 טיסה לבריסל, פריז וחזרה
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 11 | לפי חוק השופטים, מירכבת הוזעדה מתשעה חברים: שר־המשפטים, שהוא יושב- ראש, שר שני, המתמנה על־ידי הממשלה; נשיא בית־המשפט העליון ועוד שני שופטים עליונים; שני
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 12 | בסדינה בריאות ה מגיפ ההש חו ר ה תושבי אנגליה הקרירים, איבדו את עשתונותיהם .״הבו לנו זריקות חיסון!״ קראו מאות אימהות שצבאו עם ילדיהן על פתחי מיניסטריון הבריאות.
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 13 | ה שנאסרה בצופת בגלל פעולתה במחתות למען אלג״ריה דתף העינויים באיץ?׳3ני :בילויים יותר המחתרתית. * 0ל ! זהו׳מקסים פיארבר, ידידה ומאהבה של אסתר ברים >1 1ו ** שנאסר
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 14 | אמנות אורחים מ ה 1ה רו ז * בין תרועות השמחה של הטוויסט, הקא־ליפסו, הצ׳ה־צ׳ה־צ׳ה, הרומבה והממבו, ה בוקעים ערב ערב ממועדוני־הלילה של תל־אביב ויפו נשמעו לאחרונה
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 15 | מי תבף את טובי? דים אמיתיים. כל חייה היו מרוכזים סביב שאיפה לוהטת להוכיח לעולם את יכולתה — על־ידי הצלחה מסחררת בשטח כלשהו. כמו צעירים רבים אחרים שעברו ילדות
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 16 | סטיואדט דפניורה ב״הצמאה לאהבה״ עד מאה ועשרים גם לאחר הפרישה מהעבודה עתידך מובטח באמצעות המאפשר לך להמשיך בניהול אורח־חיים רגיל ותקין נם כניל הזיקנה * גימלה
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 17 | מ שטרה פ רו דו ק טי בי ת ל דוג מ א בהשפעת שבועון מסויים אחד נשתרשה בציבור הריעה׳ שאולי אין המשטרה אלא אוסף של פקידים, אשר חלק מהם מזויין באקדח ומקל וחלק אחר ב
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 18 | ספורט אנשים ה מ כוני תשל מ ע רי ה השאלה שעינינה את חברי מועצת עיריית תל־אביב, היתד :,האם נתן דוידכן • מדיון את הסכמתו המלאה לחתימת ההסכם הקואליציוני החדש בין
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 19 | שערור־ה בחתונה מלכותית ף אולם ביודהמהנדס, ברחוב שב־ ^ תאי לוי בחיפה, הגיעה השמחה לשיאה. מאות האורחים, שהתלבשו חגיגית, הטיבו את ליבם במאכל ובמשקה. התזמורת רעשי׳
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 20 | טעות ל עו לצה־ ק ת 1 9 ׳9 ! 9ש ת ילדה בת 3מעכו נפצעה קשה על־ידי מכונית. הנהרג נעצר (הצופה) ניצה צבי, תל־אביב והובא לקבורות במשטרה. ב ע ריכ ת לילי גלילי האוצר
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 21 | ספודט (המשך נזעמוד ) 18 ושלישית — אני בבר מבוגר מדי בשביל להחליף את המקצוע. ]1111 עוול לכדורגל כל המושבה הבולגרית יפו, הועמדה השבוע על רגליה. תושבים ניגשו
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 22 | במדינה ירושלים מרחמתהב רווז• כפי שנוכחו השבוע, לא היתד. המועצה לבקורת סרטים וסזזזות המכשול היחידי שעמד בפניי הרקדנים הסנגלים (העולם הזה .)1271 לקראת הצגת הלהקה
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 23 | אנמי. לעומת זאת, הוא עושה רושם של בחור רציני, ומה גם שהוא איהב כל כך מוסיקה קלאסית. אם אינך משוכנעת כי הוא לא בדיוק הטיפוס שלך, תוכלי תמיד לנסות ולהיווכח, את
העולם הזה - גליון 1272 - 24 בינואר 1962 - עמוד 24 | מספר 1272 שנ ה י״ט שכט׳תשכ״כ) 24.1.1962 המחיר 65אגורה העתונות טעגה: אונס טובי אמרה:
חזרה לתחילת העמוד