גליון 1273

העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 1 | סנו סנסציוני תגלה את סודות מיבצע
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 2 | מהבר הסנסציה הספרותית של השנה סטאדג 13 עולה על עצמו במתח, אכזריות הרפתקאות ואהבים ברומן החדש זהו ספור הרדיפה הדרמטית המתנהלת ברחבי העולם אחר פושעי מלחמה נאציים
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 3 | מכתבים בטחון וריגול פנייתו של הד״ר שרשבסקי. לשגרירויות הזרות (העוקם הזה )1271 היא מוצדקת, אלא בהסתייגות אחת. יש להפנותה רק לשגרירויות מ״שם״ .לשגרירויות אחרות
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 4 | במדינה העם נגד מ•* כיצד מצליח שלטון לנוף חוקים בלתי- דמוקראסייס, מבלי לקומם נגדו את כל האוכלוסיהז יש לכך חשובה פסיכולוגית. כל אזרח סבור כי החוק יופעל נגד אזרח
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 5 | ך>י שבוע נערך אחד המחזות המבישים ן | ביותר בתולדות המפלגות בארץ. ראש־הממשלה הזמין אליו את ראשי כל המפלגות ,״חוץ ממק״י,״ כדי לגלות להם את הסודות המחייבים את
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 6 | סנו סנסציוני. שהופיע השמע ברתדון. מגלה: שמית מבצע הצרפתי האולטימטום המגוחך פאמלה ומום אמכויה בנצרת אין להרוג ירח דבש? במרינה (המשך מעמוד )4 צעים האהובים על
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 7 | ׳1׳ קולקלח נרגע האחרון. צה״ל התקיף לבג׳ הגומר שגנובוו לו. ה&ולטימשע הבריטי־צופת חפתיע את ביג״ לגמר דימו את שום מאורע בהיסטוריה הקרובה לא כוסה במסך כה סמיך של
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 8 | מעור חדש בצמות מוא״י: דיין מתחו ה ננו ס, השוסון הממשי בידי המשולש בו־נוויוו-אשכול־פוס ־ מי יורש העצר? הברית החדשה טרקליני ירושלים, במסיבות־קוקטייל של צמרת
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 9 | • שמעון פיס קיבל לידיו את ה־שלטיו הבלעדי על כל׳׳ ענייני המדיניות והבטחון. פהלה פטהונית כמכשיר כלכלי ^ לוקה זו מונעת מראש כל אפשרות | | של התנגשות תוך כדי
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 10 | הצרפתי רימו את בן־*וריון יי 1ז 3י ו 1י * 1 (המשך מעמוד )7 כל הזכויות שסורות מצרים. עבד אל־נאצר היה נופל. והבריטים רמזו לבן־גוריון, באמצעות שליח ציוני־בריסי
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 11 | ״?זליכס לבוא ולנמק מדוע? 1א תחזרו בכם מכימול האמנתו ש? שלום כהן ככתב צב• אי!״ 3ף ציווה השבוע שופט בית־המשפט העליון צבי גרגזון על שר־הבטהון, סננו; הרמטכ״י וראש
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 12 | האומנם הצבו־יות •פותי היא יפה -בטבע! כתבה זו הוגשה למערכה ״העולם הזה״ אחרי שכבר הודיעה על סיום סידרת המאמרים כנושא ״האמנם הצבריות יפות?״ .המערכת מצאה לנכון
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 13 | זוהי הצברית האמיתית -משוחררת מכבלי 0ג1ון כפו־ וזר, היא הוזות אל חיק הטבע של מולדתה ורי שהות קצרה הסתלקה. כל ב מלה אחת .״ודאי חושבת ?זדם לא נורמלי,״ חשבתי
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 14 | סחזרט אמנות כדורגל מ 1סיקה פ רי צתהחרם שו עדו קן א מי תי על הדרבי התל־אביכי, כו נוצחה מבכי תל־אכיב על ידי הפועל תר־אביב כתוצאה ,0:3מדווח שייע גלזר : השבת ישבתי
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 15 | כמדינה (׳הנושן מעמוד )6 ׳להתבצע .״אתה צריך להתקשר עם משרד החוץ,״ יעץ לו מארחו. הגברתלאצחקה. כמסמר היום נקבע ביקור בנצרת — אך לא לפני שהזוג נלקח לביקור בבניין
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 16 | כעת תוכלי ל ש מור על ידיד מכיל קו לו אי ד ה מגן על ידיד אקא .ע די ף. ב טי ב ת שו ב ת יב טו שנקו למתקיפיו על שירו ״באבי יאר״ מופיעה במהדורה השניה של ״כאבי יאר
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 17 | 820 ב ע ריכ ת לילי גלילי תל־אביב, ישראל 31.1.62 ברגעהאח רון בון ( 30 יו.פי ,.ע״ר וע״צ) — אר־הרד שטראום, שר ההגנה המערב גרמני, הודיע היום בי כל השמועות על העברת
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 18 | ז צו זעד תג א׳ : תרגום עברי של רב־המכר העולמי אשר יעורר ויכוחים סוערים -יופיע בקרוב. 0^ 1![8זס סויוסמז ״חוגו שר סרטן״ מאת: הנרי מילר הוצאת ״דשא״. מתכונת־כיס.
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 19 | נמרץ :״הבירור סביב נושא זה ייערך בתוך מערכת־הבטחון, ונודיעכם מסקנתו הסופית בשבועות הקרובים.״ דוגמה נאה של משפט, בו התובע הוא גם השופט וגם המוציא לפועל. כעבור
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 20 | באיזו שפה התנהלה השיחה בין השגריר לבין מנהל משרד החוץ בעניין המאמרים בטרור, ענה בודרוב :״ברוסית, כמובן. בעזרת המתורגמן של משרד החוץ.״ ״ואיך הרוסית שלו?״ שאל
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 21 | ^\ל>ח לדבר מצווה בשעה חמש אחר־הצהרים נכנסתי לבית הרבנית הנוצץ ומצאתי שם שכל חדר הקבלה המפואר שלפני רושם הנשואים, מלא דבר מסובך מאוד, מפני שהיו שנים שהתחתנו,
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד )20 רנאטה שמיט, מהעיר וופרטאל* :פו וילהלם שניידר!״ אינגריד מהעיר פלנסבורג: אגב, היהודים נמנ-ם עם הבעלים הטובים ביותר בעולם !״ היידנטל, פאול
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 23 | מאחורי המסווה של רור הקדוש הפעיל עליו את מלוא כוחו הגופני. כי קומנדו־הישיבה הפך לכוח קובע באי׳ תה שכונה דתית, הנמצאת להלכה תחת שיפוטה של עיריית נתניה
העולם הזה - גליון 1273 - 31 בינואר 1962 - עמוד 24 | בנות
חזרה לתחילת העמוד