גליון 1284

העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 2 | לא פעם דיברנו במדור זה על חטיבת מח״ל של היעולם הזה — חטיבת מנויי־חוץ־לארץ. רק מעטים מבין חבריה מסתפקים בתפקיד הפאסיבי של קריאה. רבים מהם נטלו להם תפקיד פעיל
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 3 | מכתבים המכונית, משחקים תפקיד הרבה יותר חשוב שם רע אכן צדקתם בכר שההנהגה הדיקטטורית בהחלטתה של נערה לענות ב״הן״ על הצעת נישואים. ונישואי הפספורט יוכיחו. של
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 4 | במרינה העם עאחד לא שת בהריון המתנה הנאה ביותר : ספרו של פרופ׳אשרמן ״לקראת אמהות״ להשיג בכל חנויות המפרים פעמים בשנה — בחודש ניסן ובחודש תשרי — שובתת האומה למשך
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 5 | חבים (למעלה) ובית צורי התליין רפד איש לא הופתע מהוקרה זו יותר מן הנשיא דה־גול. הגנראל הארוך, שנתן בעצמו את ההוראה לנציגו באו״ם, לא ידע כלל כי עשה מעשה ידידותי
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 6 | במדינה (המשך מעמוד )5 הבנ 7ן מערכת ״ א תגר- הצו עד הזמו מוננ ח ל שלוח מרצים לח וג י בית שייערכו ביוז מ ת הקוראים. ל צו רן זה ״יענו ל הז מנו ת חברי־המערכת —
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 7 | מאת חת הפדיחות היהודיות הקלאסיות מספרת על האם היהודיה, אשר בנה גויים לצבא הצאר ונשלח לחזית התורכית. בהיפרדה ממנו בבית־הנתיבות, מתחננת לפניו האם המסורה :״אנא,
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 8 | ידיעות אחרות מסוג זה. כיצד יכול היה שלא להפוך לאוייב ישראל? אולם לבן־בלה אין רק חשבון כללי, לאומי. הוא לא כאב רק את כאב עמו. ניתנה לו סיכה נוספת, אישית מאוד,
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 9 | במדינה פר שת אייכמן הוי כו חהגדול לפני מספר שבועות יצא פרופסור מרטין בובר בתביעה שאדולף אייכמן לא יוצא להורג. מיד הוערם תל מחאות, חרפות ולעג על ראשו הכסוף של
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 10 | רבבות ישראלים כבר ביקרו שם בשנים האחרונות ואלפים רכים יגיעו לשם השנה -במטוסים החדישים של ס.א.ס ,.חכרת התעופה הסקנדינבית בעלת שם־העולם -וכולם נמשכים במיוחד אל
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 11 | במדינה יחסים מרחביים 3ץ אינו 3״ץ לאזרחים רבים בישראל, גרמה הידיעה על מעצרו של גנראל האו־אה־אם ארמון ז׳ואו, בתחילת החודש באוראן, סיפוק כלשהו. בעיקר שבעו נחת מן
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 12 | רכבות נוספות לפסח תשכ״ב הנהלת הרכבת שמחה להודיע שעלה בידה להגדיל את כל מערכי הרכבות הרגילות לימי חג הפסח ולהפעיל, בנוסף ללוח הזמנים החורפי, מספר רכבות בקווים
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 13 | ייתפסו למלחמה האינסופית של נקמת־דם, שוב לא יוכלו לעסוק בהברחה ביעילות. על כן, המשיך רצח אמנון ליפשיץ להיות אפוף מיסתורין, גם איחרי שהועלתה גירסת נקמת־הדם של
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 14 | המתכננים, הזכירה להם שלעיר הגדולה אין בכלל תכנית־אב ריאלית, דבר הכרחי בתקופת הבנייה המודרנית. לכן הוזמן בשנת 1952 המהנדס אהרון הורוביץ מארצות־הברית להכין תכנית
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 15 | בני תל אבי: א׳ מלאכות המטמון בצפון ממאות־אלפי תושבי תל־אביב, שנאלצו לכתת את רגליהם עד לתל־ברוך הצפונית או לבתים הדרומית כדי לרחוץ במי־ים נקיים. אותם האלפים
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 16 | הממזרה משכונת העוני, שגדלה ללא אהבו ^ חרי לילה ארוך של נדודי שינה, כשהיא מתוחה כל העת לצלצול טלפוני מעבר־לים, נטשה השבוע סופיה (מתחרז עם צופיה) לורן (מתחרז עם
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 17 | הקדישה את חייה לרכישת גבוי העולם היה בעוניה של המשפחה, באד, המלחמה והפכה את מצבם למצוקה נואשת. היו תקופות בהן ניזונה סופיה מכפית של סוכר ופרוסת לחם אחת ליום.
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 18 | במדינה משפט ׳ כ ן ! ציד הילחם כעוד מועד כהשתלטות הקרחת אלי7ן סיר ׳טל הביו קו ס מ טייז אי ד ״ רארוביז המנוי- קיבלת חשבונך, נא פרע אותו בהקדם. אינ טרמ צו ד שני
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 19 | ראלי הנכנס עם ארנק תפוח למקום כזה ו מז מין 8 3 1 1011116 3 2 0 6 3 1 1 3 1 3 1(011116 £61111116 לא עושה זאת מפני שהוא באמת או ה ב א ת יו ־ < ]׳32116311 8 3 1
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 20 | לו־ סו פי ה (המשך מעמוד )17 הבטיח את תחושת הזהות העצמית שלה ואישיותה פנתה לכיוון של פיזור תפקידים. זוהי התפתחות המובילה בדרך כלל לעבריינות ולפסיכוזה ממש. אם
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 21 | ט עו ת -- לעולם צ 1ד?ן ת שלוש שנים מאסר למוהל בנק הפועלים בחדרה (על המשמר) עזי בן־רוני, ניר־עוז כנראה עבור ברית־מעילה. ב ע ריכ ת לילי גלילי אמש ניסו אלמונים
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 22 | בלה ודבר הבלע (המשך מעמוד :8 הם חרפה לבעליהם, וכתם על המהפכה המצרית. הם מצטיינים בשקדנות עקרונית. פעמים רבות בעבר שמו בפי מדינאים, שביקרו בקאהיר, דברים שלא
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 23 | עולם הספרות סי ^ו ר עולם הספרות עולם הספרות ״עולים ן!ל ירדן -,אמר מישהו בתור לאוטובוס .״מצרים מרכזת כו את היתר לא שמע כי התינוק החל לבכות והשכנה סגרה את הרדיו)
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 24 | עולם הספרות עולם הספרות עולם הספרות עולם הספרות עולם הספרות סוף סוף אנו נקלטים ביער אקליפטוסים עשן מדודים וסירים. אנשי מלואים במעילי רוח עבים פוסעים וקולטים
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 25 | עולם הספרות עולם הספרות עולם הספרות ואז נשמעה שריקה איומה ופגז ענקי גדול כסלק בהמות התקרב התקרב וווש נשטף כל הזחל בלהבה אדומה וכאילו חש בהתפלצותי הכמוסה סב בו
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 26 | שיוו שד!7שוור 1011x1הועיש את נשמתו של הסואגי-קומיסאו נמעונת ״דבר־ך ) יי ס שו ר ר; עורר דבר, הזדעזע. ובצו 1דק. כי לפניו היה מונח שיר בשם ״החמצה״ ,שכלל את השורות
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 27 | קולנוע ישראל ד פי שוברוהט סרט תעודתי מיוחד במינו יוצג בעתיד הקרוב בארץ, שלמרות שלא הוסרט או יוצר בישראל, הוא נושא עליו חותם ישראלי מובהק: יצר אותו הבמאי
העולם הזה - גליון 1284 - 18 באפריל 1962 - עמוד 28 | מספר 1284 שנה 25 המחיר 65אגורה י״ד ניסן ונשכ״ב18.4.1962 , בד תי־חוקית לתהילה
חזרה לתחילת העמוד