גליון 1291

העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 1 | סיץ ת-צב כ1962 , וגעי האחרונים אדולף א
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 2 | דבריו של דר׳ מיכה אבינור, המדען החיפאי המציע להנהיג כתיב לאטיני חדש פרי המצאתו, שהתפרסמו במדור זד( .העולם הזח )1284 עוררו עניין רב. לאחרונה החל הוויכוח עובר גם
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 3 | לית למשרד הרישוי התל־אביבי, כואב הלב למראה המיים הרבים הנשפכים מן הממטרה באי, באמצעיתו של הכביש. עשרות קובים, זורמים לכל רוחב הדרר ומזיקים נם לכביש עצמו. האם
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 4 | במדינה העם הורס והמבוד פרסום ר ו • 11 קבסזן ״המצב נואש, אבל אינו רציני!״ אימרר, זו של צרפתי שנון יכולה היתר, לשמש כותרת לידיעה שנתאשרה השבוע: בשנת 1961 הגיע
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 5 | הרגש ואפיסת־התחושות לא התרגשות, ולא צהלה; לא סיפוק, ולא חמלה. אף לא צביטה קלה בלב. לא כ ל ום .״ אולי לא ידע זאת העתונאי. אך בסרבו לשמוח ולצהול למראה המוות,
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 6 | שלמי בן ה־ 34 למשרד הסעד, שיקבלו כיועץ המשפטי של המשרד. יעקב ברויאר — שעם כניסתו לשירות המדינה שינה את שמו לבר־אור — היה בן טובים. הוא נכנם למנגנון המדינה כפי
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 7 | בפני בתי־המשפט. כך יכולים להופיע סמלי משטרה כתובעים ללא תואר משפטי. מה בכל זאת לא היה בסדר עם בר־איר, כאשר קיבל את תפקידו המשפטי הראשון? טען השבוע סגן־ניצב
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 8 | התפתחות התעשיה והבניה בארץ גורמת לדרישה הולכת וגדלה לשרטטים. שרטט משתכר טוב יותר, נהנה מתנאי עבודה שי ט ת נוחים ומתקדם בעבודתו. הלמודים החדישה שלנו מאפשרת למוד
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 9 | התינוקת מתה ונקבוה המשטרה לא ירעה איפה ך* מוות בא לחלץ בצנצנת של דבש, ( 1אמרו כולם. בבלוקון, הניצב במרכז המושב ועליו מתנוסס שלט הצרכניה, נש־מטה צנצנת של דבש
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 10 | תצפית במדינה כ 5הזכויות שמורות מפא״י עומדת להעמיד את אחדות־העבודה לפ:י הברירה ללכת בתלם או לעבור לאופוזיציה. המיבחנים יהיו שלוטה, בסדר זה: (א) קבלת קו מפא״י
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 11 | גם אלגייו היא אוץ־ישואד -סבוו. או הנשק הסודי חסו הצבעהבר\ ד ״ ד 0ך 1 1 0גס היא הולכת. גברת | \ 11 ^ 1 / 1 1מארסו, בת ,84 אלמנתו של פקיד ממשלתי. בצרפת לא מחכה
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 12 | שתי דקות לפני חצות קבע ו!פא כלא ומלה :״אדולף אייכמן הערב בחצר בית־הסוהר, הוכנסו ללינת־לילה בתאיהם באותה שיגרה שקטה של כל ימות השנה גם אייכמן אכל את פרוסות
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 13 | עתונאי ישראל במעמד תלייתו של אייכמן. ״ פער!״ חדר־הגרדום בכלא רמלה. השניים, שנבחרו לייצג את פייטו בפני חבריהס־למקצוע, בפגישה דחופה בשעה זעמוקה מן המחזה שזה רק
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 14 | —י* — ב ר אוד בחושך. (׳המשך מעמוד )7 הרי לפניך מ שמנת ׳־פדי לביתך שורת המתנדבים, ב־ ,1956 היתר״ כי אין זה נכון שנסגר תיק פלילי, בו היה חשוד ידידו ישעיהו
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 15 | ד * עיי/ סעות -- ל עו ל ם צו דקת סכום זה לא מספיק למשפחה בת 1נפשות (ידיעות אחרונות) אברהם בן־עזרא קרית חיים הכל באשמת הפיחות. אשתו של אשתו של חיים (ידיעות
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 16 | אנשים התנדבות !גמולה הוא והיא אלפי נערות ורבבות צעירים בכל חלקי העולם מתמלאים רגשי נחיתות ובושה׳ שעה שתקופת חדוות הצמיחה אצלם הופכת ל עינוי התבגרות. הרבה שמות
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 17 | דה־בראצ׳ה. השם ויולה־דה־בראצ׳ה עלול אולי להטעות, כי אין זו אלא אותה ויולה־סתם אליה התכוונתי. קיימות אומנם עוד שתי ויולות אחרות — ויולה־דה־גאמבה
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 18 | למדה שנתיים אדריכלות לפני שמיס פאריס פנתה לדוגמנות. גם היא עצמה אינה מאמינה שזה ימשך הרבה והחליטה להיות מורה להתעמלות. ר* ואו כעי*יד חידון. לא תנכ״י, היסטורי,
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 19 | שהשתרעו חמש ׳המלכות על ספות מכוני־היופי בתל־אביב, לא היה מראן מלכותי לפני ברחבה שלפני מלון אווייה, מול סקרנים מתגודדים, מיהרו כל ביותר. מלכות היום י העולמיות
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 20 | א>ך!ר (רר±1א// 6ת 1 1 6 2 ונ״א, י ח׳ דיזנגוף 185 (ע״י קולבע ״ארם ון־דוד״) חג השבועות התחלת הקיץ והחופשות • הנצח את ימי־החג, החפש והטיולים, בעזרת מצלמה חדישה
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 21 | קולנוע סרטים התאווה וד!.קמת זר דופק בדלת >גת, תל־אביב; דנמרק) ומאחורי הדלת ניצבת אשד* הוא נודד אלמוני, גבר בגיל העמידה, הבורת מרוד- פים בלתי מוגדרים, מחפש
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 22 | במדינה דרכי חיים קבחט לגירועוץ ישראל -ארה ״ ב דרד ארצות סקנדינביה אותו מחיר-יותר הנאה הידעת כי תוכל להתעכב בשטוקהולם ההדורה, קופנהגן הנפלאה ואוסלו היפה
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 23 | ב ש פו פרת עם הראש החדש נות יותר ־־ יפה יותר -היגייגי יותר תיא לרגל חגהש בו עו ת תתקיים ההגרלה 23/62 של מפעל הפיס ביום ה׳ 7.6.62 בשעה 12.00 בצהרים. המכירה
העולם הזה - גליון 1291 - 6 ביוני 1962 - עמוד 24 | מספר ,1291 שגה 25 ׳ פיון תשכ״ב6.6.1962 , המחיר 7 5אגור. ה \ידו״ם בלעדיים על מלחמת הכנופיות בצ מר
חזרה לתחילת העמוד