גליון 1297

העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 2 | כשדאית, בגליון האחרון של העולם הזה 1296 את התצלומים של יוסלה שוחמא־כר בביתו ובגינתו, אולי תמהת כיצד אפשר היה להנציח את הילד בטבעיות כה רבה. הסיבה נעוצה לא רק
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 3 | קורפוס׳ של דר סובלו, על אן! הצהרת ה־שלטונות הבריטיים שהם רואים את דר׳ סובלן כנוסע במעבר, וכי אינו קיים בכלל מהבחינה החוקית — וזאת במדינה שבידוע אינה מנדידה
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 4 | ת צ * 9ונ: במדינה כ? הזכויות שמורות • צפה לכד שכל פרשת לבץ, ובעיקר יתעוררו מחדש ככל חומרתם. יגרום לכך בפרשה כעל כורחו, והטוען בי חייו נהרסו • תנועודהחרות תעשה
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 5 | מאת אורי א בנ רי *** תי ידיעות על דויד בן־גוריון הופיע י עו, השבוע, בשני עמודים שונים של אותו עתון. למראית עין היו רחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב. האחת מסרה על
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 6 | במדינה מה. כאשר יוכרע המאבק בין היורשים, יקה המנצח את השלל חזרה. ^ 4בלאם אבן יהיה שר־החוץ, ללא עורף רציני, חשוב מי יהיה מנהל משרד־החוץ. ץ ) כי במצב כזה יכולה
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 7 | ך* סיפור דמבוק* כיותר במדינת ישראל ברגע זה הוא סיפורו של יוסלר, ן 1שוחמכר. ידועים אמנם פרטים כלליים על הדרו בה הוברח מן הארץ, וידועים שמות מעטים של המעורבים
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 8 | אלה וק אחוות מאלפי אנטנות הטלביזיה שער גגות ישראל ך * ויד כן*גוריוו יכול להמשיך יולהת־ 1עקש בהתנגדותו לטלביזיה בישראל, שוב אין התעקשות זו משנה דבר. הטלביזיה
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 9 | סמל שד מחנכהאז למה לא לקנות מכשיר טלביזיה? !״ גיידזת, קהיר ומקסיהו ניכר בקהיר. נאומיו מועברים ברשת הטלביזיה המצרית במלואם במשך שעות רבות. בישראלי בידור תמונה
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 10 | ד״ר ישעיהו פורדר, יו״ר מועצת המנהלים של בנק לאומי לישראל, שחגג בימים אלה את יובלו הששים, סוקר בצורה קולעת את חשיבותם של שירותי הבנק וקובע כי מעל לכל.: הבנק הוא
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 11 | הם, בלבוב, במפעלי דאוו) ,וההוראות בגרמנית הפכו את עבודתם לסיוט. הם החלו לחקור למי מיועד המשלוח. הסתבר שהם ובתי־החרושת ניתן דימונה, א.ב.ג. ומיפעל בסביבות הרצליה
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 12 | חיפשנו את החטחון מאת כתבי 1יו1ח*־ר 1ח,ו^ , ביום הראשון בשבוע, אחת לארבעה שבועות, נצמדים רבכות רכות של מאזינים למקלטיהם. באותו יום הם מוותרים על בילויים, מבטלים
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 13 | ות של קיבוץ נחשון מיהרה מדים הבאים בחשבון, התיישבה זרת בהנאה את הנעשה והנשמע. הנבחרת מירה מנחשון הובאה לחדר סגור בירושלים. לאחר שמשה אלחדף, מסר את ׳המעטפה
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 14 | 88הטלביזיה 0001 (׳המשך מעמוד )9 ״אתה רואה למשל את המצרים בונים מפעלים ומפתחים את ארצם. לא פעם יש בטלביזיה המצרית שעות של ויכוחים פומביים ואתה רואה שיש שם אנשים
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 15 | ספורט אתלטיקה קלה קורם 3*11ל 1סוי1 נוסחת הפלא להתעוררות אתלטית ולהשגת הישגים ושיאים באתלטיקה קלה נתגלתה השבוע מחדש — נסיעות לחוץ־לארץ. ענף ספורט רדום ומסגר
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 16 | במדינה דרכי אדם מלחמה בל ת ע דינ ה במשך רוב שעות היום ובמרבית ימי השבוע, נעול הצריף הקטן שבשכונת־נור־דיר, בתל־אביב על בריח וחלונותיו חסרי־השמשות חסומים בלוחות
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 17 | בבית השופט בשעת טקס סיום קורס טייס השבוע, עברו קציני בטחון של חיל־האויר בקהל והזהירו את הנוכחים לבל יצלמו. רק ילד קטן אחד הפר את ההוראה וצילם. הקצינים התקרבו
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 18 | לא כל אחד יודע היכן חוו השנהב היא איננה בבחינת צפור הכלואה בכלוב. היא אשת חברה מעודנת וקפריזית, האוהבת מותרות, מתלבשת אצל דיור ועושה את שערה באחד הסלונים
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 19 | וני אינו יודע כי שם ישנה היפה בנשיאות? התפריט, כי אם סדר הישיבה ליד השולחנות. עד שמצליח אדם לתפוס ליד מי הוא יושב, לחפש את זוגתו בקצה הרחוק של שולחן אחר,
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 20 | ספרים תרמם ה צ אר ה א דו ם ב בי ת נותרו רק אלה״ אולם בשווקים תמצאו עתה שפ ע אפ רם קים הפרי הטעים, העסיסי והמהנה לארוחה ולאירוח תננבה מים מינרליים המקובלים
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 21 | ק 1לנוע סרטי ואריציה מרתקת ונד עויעמו היו ר שי ם (הוד, תל־אביב, איטליה) חוזר אל הנושא הנדוש ביותר בקולנוע בשנים האחרונות — דמותו של הדור הצעיר. זהו סרט שחושף,
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 22 | (הנושך נוענזוד ) 13 הנאה שלמה... ...אחרי ההצגה—. בבית הקפה או עם ארוחה טובה שתה את האציל במשקאות תירוש תפוחים תסים: זוי ן תיצדת בתחנת אירופה מספר אחד (מונטד,
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 23 | פושים אחר המטמונאית, צמוד גם הוא לטרנזיטטור .״היא עלתה על מוקש,״ הוא מחייך אלי. החידה מנוסחת כך, שנתונים בה פרטים המזכירים פרשיות אחרות מההיסטוריה העברית
העולם הזה - גליון 1297 - 18 ביולי 1962 - עמוד 24 | ט״ז תמוז תשכ״ב18.7.1962 , רכבות שראדיס חוזי ב כד ׳ 1 בטלביזיה
חזרה לתחילת העמוד