גליון 1299

העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 1 | מספר 1299 שנה 25 א׳ אב תשכ״ב1.8.1962 , המחיר
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 2 | דיפלומטים מכל הגושים. התערבבו בקבלת פנים חגיגית העורך הראשי: אורי אבנרי ה ש & ס הו ה האורח רם־המעלה ביותר היה הוד מעלתו, הציר האוסטרלי, ג׳ון מיל מק־מילן. הוא
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 3 | נ״מועדון המנתח* במלאת 25 שזה ל״קעולם הזח׳ מק־פארלאנד התייחס לעניין כאל בדיחה. בתמונה זו הוא ניראה כשהוא מתלוצץ עם שלום כהן (מימין) ועם עורך חרות, אייזיק רמבה
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 4 | מכתבים האזנה וראיה ברצוני להודות למערכת ולצוות כתבי ה־עולם הזה, אשר נתנו ״כיסוי״ לתוכניתנו ״מחפשים את הסט- מוז״ (העולם הזה .)1207 אי: לי כל ספק, שהצורה
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 5 | יי א, אץזה מחזה נעים, אין זה /מראה המרהיב את העין. קשה לתאר מראה פחות מלבב. מישטר זקן ומתנוון פושט אה כל איצטלותיו, כזו אחר זו. שיכ- עת צעיפיו הרעיוניים נושרים
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 6 | תצפית במדינה כ? הזכויות שסורוח • קיימים סיכויים כי נשיא גיניאה, סקו מורא, אחד מראשי המחנה הלאומי האמירני באפריקה, יבקר בישראל ביקור זי! הובטח והוכן בחשאי, אולם
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 7 | גירויים תושים ער אישיותו, אישות! והושעת! של האיש הווו ש א שות עורה האמת על ובדן * וכל ורמאי״ — קרא לו ראש ממשלת־ישראל, ש אין לו מושג על פרטי פרשתו. ״אדם חף
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 8 | על הנעשה בתוכני המוסוות לעבריינים צעירים בישואל מוניות-על חשבון האזרח ך * שנההגיעו יותר נערים וילדים למשטרה ולמעצר, מאשר בשנים קודמות. הם 1 1ביצעו יותר פריצות,
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 9 | 120 הועברו למעונות אחרים. מכיוון שתפוסת המעון היא של 64 נערים, משמע כי המחזור הממוצע היה של חצי ישנה לכל נער ונער, וזאת במקום חוושיים ימים לכל היותר. ובר זה
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )6 ליטו של עמוס, מיכאל כספי. אולם כאשר תנים הגדולים בגרמניה, עוד מלפני המל־ ניגשו סניגורי השורה לחקור אותו על תמה, ובעיקר מהתקופה בה שימש
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 11 | בשטחי מטעים וכרמים פעלו הפרשים, כשסוסיהס מעניקים להם יתרון של מהירות ואפשרות לסקור את השטח מגבוה. בחישוב נוח האדם המצוי לשם סריקה וחיפוש, שקול כל פרש כזה
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 12 | ( —)2מול עבוד העירום חידשה השבוע הצנזורה ותוצרת תוצרת הארץ תנזר אלקיים, שעלתה ארצה מס עליית הנרער לפני שש טניס ממרוקו, היא כיום החשפנית הישראלית היחידה בישראל.
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 13 | ל מלחמתה בססוינט!, עליה בתור שהיא עושה גם סטריס־אריה. אבל פשטת, אף אחד לא מסתכל אשה. מסתכלים רק על האקט עם הנחשים. עכשיו הציעו לי טיזאית, שעושה סטריפטיז עם
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 14 | 8 ₪ 3 3 8 8ו סו בלו —ווווויוווווי*! (המשך מעמוד )7 קברניט המטוס מסתבר כי הקברניט ביקש עזרה רפואית באמצעות האלחוט הרופא הבריטי ציודה להורידו מן המטוס.״ היינו:
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 15 | גערת י1לי דים. אני תמיד הייתי אחד הבנים. הייתי באה רכובה על מטאטא וצועקת. נורא רציתי אז להיות בלונדית עם שיער ארוך עד הריצפה ועיניים כחולות עמוקות. אחר- כך
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 16 | ספרים מקור צברב די מו ס שנו 22/7 עד י1ס 22/8 רובדה א״י לאוגוומובילים בע׳ימ-תל־אביב • זזיפה • ירושלים חפיפ ת ראש שכמוה סרס נסית.״ להרחקת המשחה המפורסמת לק ה צ
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 17 | במדינה ׳זרד , ארבעה שיצאו ארבעה יורדים מישראל, ויהודי צרפתי אחד, נידונו השבוע למאסר בעודן שוד מזוייו בגרמניה. על המישפט, שהיכה גלים בגרמניה המערבית, מדווח כתב
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 18 | ספנרט אתלטיקה קלה ה 9י1יש הו ארך אתלטי ישראל כולם דמו השבוע לאותו רץ למרחקים קצרים המאמץ את כל רצונו וכוחותיו להגיע אל חוט הסיום. שני מטרים לפני חוט הגמר,
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 19 | זוג תוכים גמדיים בכלוב נהדר עתנו כשי מיוחד לכל הרוכש תריזז בעוגת החופש הגדול החל מ־י־ח תמוז תשכ״ב ()20.7-1962 תויזז -ה תרי ס המו שלם בעל מנגנון ההפעלה הסגור.
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 20 | 0 0הנידון ^ 0 0 (הסשן מעמוד )5 פליטים ערביים, כדי להציל את המרחב כולו מזרועות הקומוניזם? מו צ ר ויגו מיני, ת זו נתיוב על תכונותמ חיו ת! לנופול ב תו פ עו תשב הז
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 21 | קולנוע ההרגמ חי ה קיץ לוהט (תן, תל־אביב; איטליה) שייך לאופנת סרטי 1943 המקובלת עתה בקולנוע האיטלקי. חודשי המשבר בשנה זו, בהם נפל השלטון הפאשיסטי עד שהושב על
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד )17 מידי הזקנה, שאיבדה את שיווי משקלה ונפלה. קשה להטיל אשמה. כג׳נטלמן מאופק, הרים אותה אברהם, הושיבה על כסא ולאחר שביקש מאהת השכנות לעזור
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 23 | ארבע, ומחפש נערה נחמדה להתכתביית ויותר. מסיב! ת שונות הוא לא מצאה עד כה. תודות לכך הוא יודע היום לנגן על כינור ולדבר על ספרות יפה. הוא גם סטודנט במקצועות
העולם הזה - גליון 1299 - 1 באוגוסט 1962 - עמוד 24 | מספר 1299 שנ ה 2 5 א׳ אב תשכ״ג1.8.1962 , המחיר 75אגורות <לילות
חזרה לתחילת העמוד