גליון 1300

העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 2 | *זו 7 6 8 5ואעםמ * 7מ * א סעבדה לשונית אלקטדזגית ץ 1וסזגסס 0ג 4 0 £ 1ט 0א 1 4 בח י נ ות כנ יסה ומיון יום ג׳ ,ה־ 14 לאוגוסט 1962 תל־אביב: רח־ אבן גבירול 66־68
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 3 | ם כחביכן כוסים הלוף וחזור בטרור מכתבים (העולם הזה )1295 הופיע מכתבו של הסטודנט זאב פרנבר, בענייו תשלום מם נסיעות שחל על סטודנטים ישראליים. כיוון שאני עצמי
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 4 | במרינה ש תי צ פ רי ם ב 7ן נ׳ האחת במבצע מיוחד במינו החלה בימים אלו חברת ״תריזז״ המייצרת תריסים נעים לסגירת מרפסות, בהודיעה כי תעניק לכל אחד מלקוחותיה שי — זוג
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 5 | פו ףהשנה תסתיים תקופת־כהונתו השניה של נשיא ^ ה מ דינ ה, יצחק בן־צבי. בעיני רבים, בחירתו של הנשיא הנוכחי לתקופת־בה־נה שלישית היא דבר מובן מאליו. יורשה לי,
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 6 | תצפית במדינה כ? הזכויות ׳מסורות 0צפויה הרחבה כקשרים המסחריים עם כריודהמועצות. אף ני אין חוזה סחר רשמי, ולכאורה נפסקו הקשרים המסחריים בין שתי המדינות עם פרוץ
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 7 | המצב הגיע לאבסורד טוטאלי: כר ממשלה רוצה שהשנייה תסגיר אח שברו עסב בי ש עולמי ^ סודי סודות כינסה גולדה מאיר, ביום החמישי האחרון, את עורכי העתונים היומיים• ^
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 8 | ;׳מי*הזגה נשמת זד אמ*ד־.יז גהמלגן? ^׳!נדיגזם ׳-ממ 8ק . י8דימ ע***ד׳. 8 המונים מתוחצים בחונים גסוננים־או האם יש להם ברירה? **•גי מיבצעים רבי־רושם בוצעו ][/בשבת
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 9 | 530 נגדוע ה טובעים? יש מיקרי טכיעה שאין למנעם. אולם אה רוכס המכריע של המיקרים ניתן היה למנוע -אילו היה לציבור המתרחצים לפחות מושג קלוש כיותר על גורמי האסונות
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )7 האפריקאיים מונעים את בידודה הגלוי של ישראל. אולם המישקל האמיתי של המדינות האלה פעוט. כולן כאחת אינן אלא מושבות צרפתיות, שקיבלו סממנים
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 11 | אלה אינן תמשת מסרט יש! -ה! צולמו השבוע בבריטניה הקרס חוזר! *ג• קלות ניתכו על ראשים. אבנים התעופפו. קבוצה קטנה של גברים, ש־הצטופפה סביב נואם, נופצה ופוזרה בידי
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 12 | ! *י מי ת ל ־ אביב 3־אם הן ׳מרוח רהתנשט בפומבי, זזו ׳מדות צי דהמחשבות בבידור מתערטל. שום כוח לא הופעל כדי להכריח אנשים לבוא לחזות בהן. איש לא קבע עדיין כי יש
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 13 | דישון עם זוגות! נסק מפקד הבולשת שוטרים ושוטרת אחת. הם ציוו עלי להתלבש ולבוא עמם. לקחתי את הסל עם הנחשים והלכתי ׳לחדר ההלבשה, כשהשוטרת מלווה אותי כל הזמן, שמא
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 14 | במדינה מעמוד ) 10 (המשך רה, הסכים לספח לתחום שיפוטה של ירושלים את שני מרכזי האבטלה ומקרי־הסעד: מבשרת־ירושלים ומעוז־ציון בקסטל. אך איש־שלום לא ויתר על המשקים
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 15 | וי ״משהו מוכרח להתרחש!״ -היה סרטה האחרון. הוא לא הוסרט, אך גשהו התרחש לו לא כוכב לכת. מין שביט קטן, שמרגע שרואים אותו, הוא מתחיל ליפול. ממזרת. אמר, היתד, חתיכה
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 16 | חב׳ .קל־ במשר די ספרים יעזרו לך ל ב חו ר מ קו ם נופ שמת אי ם מ קו מו ת הז מנ ת לכל ב תי ההבראהב אר ץ ללא ת שלו ם נוסף כ .1א בל לאן? ת״א. יח• גורדוו 28 טד
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 17 | הנוסח שונה, אך אורח המחשבה הוא אותו אורח מחשבה מוכר של אלה האומרים: שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה׳ היא תתהלל. • אם אינך יודע לרקוד אתה אומר: ה־ר״צפה חלקה. •
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 18 | אמנות מפעלים מצעד כוכב* וסולקדור הפסטיבל השני למוסיקה ולז־רמה, שייפתח בישראל בעוד שבוע, יעמוד בסימן הופעותיהם של אומנים בעלי שם עולם. הקומפוזיטור איגור
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 19 | ה*וירה הו כרת הא /3״•9 למבוגרים־ מרפסת קרירה ומוצלה בתריסי ת ריזז המ שובחים. ליל די ם-זוג תוכים גמדיים, מקור של ענין והנאה. נוח מוזס דיום ן 5כרמל (מרכז)
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 20 | חפש את האשה חפש את האשה חפש את במאה שעברה היתד, ז׳ורז׳ סאנה שלבשה מכנסיים, עישנה סיגארים. היא אף לא התנגדה לפנייה ״מר סאנד״. מארילין־אן ווטון, שהגיעה השבוע
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 21 | קולנוע י שראל אבן־גבול 3ד.דסינק• סרט ישראלי חדש זכה השבוע לפירסומת בינלאומית. הוא הוקרן מספר פעמים בפני משתתפי פסטיבל הנוער הדמוקרטי, שנערך בהלסינקי, פינלנד.
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד ) 14 עבודתו. אך לא חפץ לוותר על זכותי למחות על התנהגות מנהלו כלפיו. נרגז כתב עטיה מכתב למזכיר הסתדרות המורים, שלום לוין, פרש לפניו אה
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 23 | כיתה 11 החרימו אח 000 המחזור ה־- 50 מפני שדושח לקבל עונש סול&טיבי! היה זה מיבצע שאורגן להפליא. בתום השיעור, שעה שהמורה עמד לעזוב את הכיתה, התגודדו סביבו כמה
העולם הזה - גליון 1300 - 8 באוגוסט 1962 - עמוד 24 | מספר 1300 זשכ׳׳ב8.8.1962 . מדבצש הבווסאד׳ שד שלום יוקונ הונו האוניות שוות, נכלאו עס יצאניות והושקו יממה
חזרה לתחילת העמוד