גליון 1303

העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 1 | מספד 1303 החדים ישראל * כ״ט אב תשפ״ב29.8.1962 , המחיר
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 2 | כאשר המריאו ניקולאייב ופופוביץ אל על, מלאו גם טורי העתונות הישראלית חלליות. ידיעות, מאמרים ראשיים, דברי- פרשנות והלצות העלו על נם את החלליות הסובייטיות, ניחשו
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 3 | מכתבים השבת־גוי שובת הדרמה האישית שי׳ו דר׳ סובלז והטרגי־קומדיה הלאומית יטה יצנח על־ידי התנהגות הממיטלר. בפרשה זו הפכו לטרגדיה ליהדות. אולם המבוכה הגדולה ביותר
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 4 | תצפית במדינה כי הזרויות ששורות • צפויים ויכוחים חריפים כתנועת החירות על שליחת אנשיהם כיועצי משלחת ישראל לאו״ם כעתיד. אנשי תנועת העם עהסבר החירות יציידו את
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 5 | :1 1 1 1 1 1 ך* סנוב הישראלי המצוי הוא יצור צנוע. זוהי חיה ן | ממשפחת הבורגנות הזעירה׳ ולכן קל מאוד לספק אותה. יצור זה אינו דורש הרבה. אשתו רוצה בבית בן ארבעה
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 6 | במדינה (הנזשן מעמוד )4 ׳תכן שז, הסיבה לחוסר־הטעם של ההספד המוגזם. רגש סת ם של אשמה כירסם בלב המספידים — ואין כמו המצפון הרע כדי להביא אדם לשבח את הברו. פרשת
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 7 | החום הסבוומא שהסירה אינדונזיה ער ׳שואר היה נגע סט! עהעובדה שראו מדינה אסיאתית רא היה הדבר איכפת ן*יטירתהד חי המצלצלת ביותר ש־הוענקה מור -זמן רב למדיניות
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 8 | באצ ה האטום בשמי המרחב מאמו ראשון בסורה: כל חימוש אשמי שר מוינה אחת במרחב יביא בהנוח התתכן הרתעה מוחלטת* ך* פצצה האטומית הראשונית התפוצצה ב־ 16 ביולי ,1945
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 9 | 4וחימוש הצו השג׳ וגם להיפך: די בשלוש פצצות כדי להשמיד את מצריים. מחיקת שני המרכזים העירוניים — קאהיר ואלכסנדריה — מן המפה תסיג את מצריים במאתיים שנה אחורה.
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )6 של כתב חרות, אשר לבטח לא ייתפס להגזמה בקביעת מספר הנוכחים באסיפה מפ״מית. הוא ביקש מטנו להבל את חוות־דעתו בכתב שתיל הסכים, הבטיח להכין לו
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 11 | 9ישוב מרכזי (לא ארמון מבוצר) מתקופת שיבת ציון. מטבעות הנושאות תאריכים המקבילים לשנת 69 לפני הספירה הנוצרית — שנה אחת לפני חורבן הבית השני — מעידות על כי הישוב
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 12 | הדחטוים חנוו בשקט ף• יום רבי?ן י האחרון עוד הידהדו ^*בחלל האוויר הצהרותיהם של תושבי סכנין ועראבה ,״רק על גופותינו!״ על כן, כאשר התכנסו בעכו נציגי המשטרה, הש.ב.
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 13 | 4הוכיחו רעוב״ בית נסוכה שנר התנגדות תהיה לשווא הביט לצדדים, כאילו מחפש גיבוי, אחר- כן־ רץ אל הטרקטור כאילו לא האמין למראה עיניו. הוא נופף בידיו וצעק משהו. אך
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 14 | חבר המשלחת הישראלית מדווח על פסטיבל הנוער הדמוקרט׳ בהלסינקי, שסיסמו ש.ב. מכד השל התאחד! 8מישהו מהחברה חושב שמסע מאה הישראלים לפסטיבאל הידידות של הנוער
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 15 | היתה יכולה לה יש למר בן־גוריון ולמר מיקוניס ממק״י דעות שונות על המונח השמצת ישראל. הוא הדגיש בפני שהוא רק חצי יהודי, אבל רוסי שלם, שהתחתן עם נערה שהיא גם כן רק
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 16 | הצגת בטרה אמנות מוסיקה א־ן נ בי א ב עי רו ישר^ל היתד, כל־כך עסוקה השבוע ב־כתירת כתרים לאמנים זרים שהופיעו במסגרת פסטיבאל אשר התיימר להיות ישראלי (ראה הנידון)
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 17 | גערת אוגוסט ב ימיו לטפוח לה טפיחה הגונה על השכם, בלי לחשוש. ברגע אחד היא נשמעת צינית, ובמשנהו רומנטית עד לדמעות. חמקמקת, תהיה אולי המלה הנכונה בשבילה. הנוף
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 18 | מוסף מיוחד המוקדש לשני בספטמבר, יום פתיחת בתי־הספר בישראל, מביא קטעים מנאומו של שר החיגוך והתרבות, מר אבא אבן, בכנסת ומתעכב במיוחד על שתי בעיות בוערות בשדה
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 19 | קזדנוע סרטים הגזע הדכחז־הדוור השלומיאל (אסתר, תל־אביב; בריטניה) למרות היותו סרט קומי עליז, אינו אלא הספד על דמות העוברת וחולפת מן העולם. מה שהיה פעם, וקיים עוד
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 20 | מאשר לעלות!״ ה כנ ר תי קן עקב כרמלה גולדברג ב״עלי בבא״ חופשה באיטליה אנשים בדשפ שו ט השר הראשון שהגיע לנמל־התעופה בלוד כדי לשגר את ראש הממשלה דויד בן־גוריץ
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 21 | הנסאות ענו במועדון־הלילה, הידיד ברח עם הכסף ושני שונם ים עסש בשטויפטיז נרי סט מס טוזינס, המופיעים ב אדויה. אייבי הבין כי הכושי מגולח־הקרקפת אינו אלא הסייר,
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 22 | בם די]ה ה תיי ש בו ת קינ אתו תיקי ב צ לו םהסרט קו ב ע! 3ק א -לצלוםב תנו עהוב תו ך או ל ם ״ 34 3ס? -הסרט בעל הגרעיו העדיו ל הגדלו ת 240 * 8ז£ק ה חז 0זו? $6100ל
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 23 | —— 1—1111— 1 ע. ל ,.ת. ד ,1035 .תל־אביב.״ סליחה, מה זה סלונית־עממית? מסתבר שיפה, הסטודנטית לגיאוגרפיה, זו שכתבה אלי וביקשה לפרסם •אח תמונתה, לא היתה בכלל היא.
העולם הזה - גליון 1303 - 29 באוגוסט 1962 - עמוד 24 | מספר כ״ט אג תשב״ג29.8.1962
חזרה לתחילת העמוד