גליון 1307

העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 2 | פרקי הווי אלה ׳הנציחו את לבנויו, נצחו־־ נן תיו וכשלונותיו של האיש הקטן בישראל משך 13 חדשי התשב׳׳ב: כדור טועה תשרי אים לקבורת מתי העיר, איימה כי אם לא ישופר
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 3 | כלי היסום אייר ך * אשקלון, נעצר ישראל שיינמר כש פקודת שופט־שלום, לאחר שחיבל בסוס של שכנו, בטענה כי ״בא לתנות אהבים עם סוסותיו.״ הודש: תשרי מזל: מאזניים בנק:
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 4 | י מבינה, אבל זה מוצא חז בעיני!לה. הופתעתי כשמצאתי מלים אלה ממש, ת הסבר מפורט, במאמרו של דר׳ רודי. וו! שמטבעי אני אספנית, ומביוו! שב־וב תיפתח תערוכת התחביב —
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 5 | וייי נות חדשות התווספו למישפחת העמים — ביניהן מדינות אשר מעטים ידעו אף את שמותיהן לפני שנה, כמו ר ד א״דה ואורונדי. פצצות מימן התפוצצו בחלל החיצון ומתחת לפני
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 6 | *•שגן שנים, הניראות כתערובת של אירועים שונים 7ומשונים, ללא קשר ברור ביניהם. כזאת היתד״ למשל, תשי״ט, אשר אשת־השנה שלה היתד, יעדדיין, בת הדור השלישי. כזאת היתד.
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 7 | סעיף אחו כזד. נתגלה בפרשת־סובלן, כאשר נסתבר כי שר־הפנים יכול לגרש כל אדם באופן שרירותי, מבלי שהדבר יהיה טעון אישור משפטי. סעיף שני נתגלה בפרשת ג 17 גולן, כאשר
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 8 | ** ל יום קורות תאונות־דרכים. כל יום דנות ועדות חשובות על הגורמים ועל הדרכים למניעתן. אולם דרושה תאונה דרמאתית אחת, גדולה ומזעזעת, כדי לעורר את הציבור לרפורמה
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 9 | ויי לרכושו בישראל. היו לו כל הסיכויים להיות יהודי אמריקאי טיפוסי, לבקר ברבות ימיו כתייר מכובד בארץ, ואולי להצטלם עם דויד בן־גוריון. המכה הראשונה ירדה בינואר
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 10 | ייעשה לפני ישיבת הממשלה, ביום הראשון. אנקיריון, שידע כי עוד עומדים לרשותו כמה וכמר, דרכים חוקיות, החל בפעולתו בקצב הרגיל. תחילה ניסה לפג ש את שר־הפנים, אך הלה
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 11 | מי־ מ ששווה-ששו־ איש ואשה שישרו בשוה תשכ״ב או! הישגיהש וכשרונוהיהש פזר ישראר והשורש. הש נבחרו שר-ידי שורכי ״השורש הוה״ ,וזוך בחיינו! כר השאורשוה שאיישו בשנו!
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 12 | שגואל תגיר כיפה ער הואש עד לשידור הידיעה המחשמלת כי יופלה שוחמכר נתגלה בניו־יורק, גאה הגל האנטי־דתי. בפעם הראשונה הצליחו הדתיים לעורר נגדם זעם ציבורי מוחשי. אך
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 13 | מוסמר בן־בלה המר חב מתחרה צעיו לגמאל שני מאורעות גדולים הרעישו את המרחב השמי בשנת תשכ״ב — התפרקות ה* רפובליקה הערכית המאוחדת והשתחררות הרפובליקה האלג׳ירית.
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 14 | ו ^זז חז מאיו זורע ^ העיקו הוא המוראל קרב הרגע הצבאי הגדול ביותר של תשכ״ב לא סיפק לה את איש־הבטחון של השנה. נוקייכ לא הנחיל לאיש את המעמד הזה. אולם הוא גרם
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 15 | בלבלה דויד טכב שבדיכוכבים וגזרות כלכלני ישראל דמו השנה לעובדי כוכבים ומזלות. ככל שהחמירה המחלה בגוף הכלכלי הלאומי, כן גברה תשוקתם לחפש את מזלם בכוכבים. וסמל
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 16 | ת>אלורון נסים אלוני ה שכ מי ה׳נכנ ס ת לאופנה, 17.9.62האי ־ ז לתיאטרון הישראלי לא היה מה לומר. וככל שאמר פחות, כן גדלה תפארת הבניינים בהם השמיע את קולו. כאולם
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 17 | אידה שוחמאכו אשה אמא שר ׳וסלה האם ד,צבריות יפות? שאלה זו, שעמדה במרכז ויכוח פומבי, היתה אופיינית לגל הביקורת העצמית שהציף השנה את המין היפה בישראל. האם הן
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 18 | יגאל תומוקין אמנות דם שר אושוויץ התחרות הבינלאומית השניה לנבל, פרחי ברכה לשנה ה חד ש ה לכל ל קו חו תינו הוו תי קי ם שסיימו שנה נוספ ת של נהיגה מ או שרת ברכב
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 19 | במדינה העם בעל הרצון הטוב מאות מיליונים ברחבי העולם אינם יודעים מה זה ישראל. אבל גם אלה יודעים ברובם את השם נצרת — נצרת סמל השלום והאחווה. בימים האחרונים של
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 20 | במדינה ודוי}!י הבלמ׳ח התננע פר שת שפאק נו1 , חוף העד־לה 1־ 1נ 1 שי רו ת • ח ל פי ם ת ל־ א בי ב חיפה י רו ש לי ם • א ח ריו ת טל• <>1525 טל 54475 . לול2 2 6 6 0
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 21 | השבוע כדי להתייחד עס הזקן. שאלו איש את רעהו: י־נס אלוף צבי צור, מהקצין הבכיר ביותר, ועד אחרון הטוראים. באמפתיאטרון הטבעי הענק של גבעת- ברנר, התכנסו השבוע למעלה
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 22 | המח צי תחלבה 1י י; י•0 0 / טע 1911). עירית תל־אביב-יפו מזכירה בזאת לאזרחי העיר, כי חודש ספטמבר הוא החודש האחרון לתשלום המסים בעד המחצית הראשונה של שנת .1962/63
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 23 | מצבו אהת הדליקות הגדולות ביותר שהבירה תל-אביב פרצה כיום ראשון בלילה, באזור הנגדיות, שבתחילת רחוב הגשר. האש, עליה השתלטו תוך בשבע שעות אחת־־ עשרה מכוניות־כיבוי
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 24 | סרטיח! ב ע״ מ החברה הירושלמית להפצת סרטים מבטיחה רק סרטים גדולים ומעניינים. אחרי סרטו של אינגמר ברגמן (״מבעד לזכוכית האפלה״) ,שזכה באוסקר, רכשה החברה את הסרט
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 25 | כמדינה הי ס טו רי ה היו ומני -ואנשים דויד תדהר עשה זאת שוב. גם הפעם לבשה יצירתו עטיפה ירוקה נוקשה ונשאה את השם המוזהב אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו. מתחת
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 26 | קולנוע ס ר טי ם וו־קון שולם דרך •צאג־ת בית־הכושות (חן, תל־אביב; איטליה- צרפת) מנסה להציג את הסוציאליזם דרך בית הזונות. מבין כל הסרטים שעלילותיהם עסקו
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 27 | ו״וות ישרצו, צרפת ואיסויה-שווש תשמונה הויידוה שהתייצבו להואו מלכת-הסיר!! 4 5^8^1הנציגה הבריטית מכריזה ש־אינה יודעת לבשל, בשיחה עם יהודה לב, שניהל את ׳הנשף
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 28 | אמנות ל הזד מנו ת מיו חד ת בי דו ר אמדת גדודה על בוגר. קטנה שתו משקה מיוחד אציל, טהור ומשלים בל ארוחה תירוש תפוחים תסים 8898861 קשקשים? חפוף ב״אליקם יר״ 2
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 29 | סיפורו שד יוסדה ״איפה יו סלה הי ת ה סיטמת״אתגר שהידהדה ברחוב הישראלי במשך למעלה משנתיים. כול ם שאלו או ת ה: הוריו, פרקלי ט ם, תלמירי גימנסי ה מפגינים, שוטרים
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 30 | ־ .סיפורו של •וסלה סופודו של •וסלה סיפורו שר וסלה סיפורו של וסלה סיפורו של וסלה סיפורו של וסלה * 1 ״לא נתתי לה לנשק אותי, היא לא אמיר איך שהקדוש ברוך הוא רוצה
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 31 | <:רה סיפורו של •וסלה סופורו שר •וסלה * סיפורו שר •וסלו שום דבר אחר. לא לרוץ, לא לקנות משהו, לא לשחק עם ילדים אחרים. רק לראות את הרחוב, איך אנשים הולכים, איד
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 32 | ״רציתי לקבל!{מכתב! רק מכתב אחד ותהיה גדול בתורה.״ רות ואוריאל באו בטאקסי ונסענו לשדה התעופה. רות רצתה שאקרא לה אמא, אבל אמרתי לא. היא לא אמא שלי. הרגשתי לא
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 33 | תוך כדי כתיבת זכרונותיו, ביקש יוסלה לבקר •* 1 1 1ך 11 מחדש בכל המקומות ביהם הוחזק בישראל, כדי לזהותם. הוא הוסע במכונית העולם הזה לקוממיות, נסע לאורן כל המושב,
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 34 | .קי־בל פילם״, רחוב אלנבי ,32 תל־אביב, טלפון 57923 מודיע לנו כי הצליח לרכוש את סירטה החדיש של היפהפיה הנערצת — סריטה מונטיאל - הפשע אינו משתלם, אבל... רוכרטו לה
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 35 | במדינה משפט מלחמה גרעינית יום שישי אחר־הצהריים הוא עבור מתתיהו (״מתי״) עצמון ( )28 יום־ההצגה־ר,יומית. במיוחד לא מוכן היה לוותר על הסרט המסיכה השחורה, שהוצג
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 36 | במדינה 6 ׳ 6רו * / 6י $תי ת מעבד ה ל שונית אלקט רוני ת 1* 8 0 8 * 1087 6לי / חינות סוי ״ ס כניסה (/ 107 ומיון כל יום שלישי בשבוע ת ל ־ אביב: רה־ אבן גבירול
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 37 | 4יי< הצגת במרה ך* ידקו יוניאמה היא נערת ספטמבר ( | בזכות התחרות הבינלאומית השניה לנבל. אולם הידקו היפה זכאית לתשומת־לב גם לולא היתר אחת מ־ 18 המתחרות, שבאו
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 38 | ן ןן ןן ןן!ן ן! 1ן׳ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 אפור עיניים — קל כצביעת שפתיים: המסקרה של הלן קר טיס : האיפור המושלם של
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 39 | ^ !7 7ממד ! ) 1 1 1 רגע לפני בדרן מן־עדן רון אילנה עדן, נערך בטקס צנוע, בחצר בנייני ה ר מו ת הראשית בתל־אביב (ראה תסונה) .רק קרובי משפחה ועשרה ידידים קרובים של
העולם הזה - גליון 1307 - 26 בספטמבר 1962 - עמוד 40 | גליו! נש־ל לחוש חסונה המחיר 90 אגורות ב״ז אלול תשפ״ב26.3.1962 , ה
חזרה לתחילת העמוד