גליון 1311

העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 1 | ווה -חשדה שסרח! כוצו נושה
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 2 | פ ר סו ם יעקבס11 0ו ע 7ן ן 7ו טוי ס ס הראשון ביש רא ר ייפתח ביום 1לנובמבר 1962 \מם עדה ב..א10ס בריי ון פו! רחוב כן־־יהודה ,171 תל־אכיב פרטים והרשמה ב״אטום בר״
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 3 | סיס מבחינה גופנית, הפך (ואולי נישאר) פאשיסטי? ניסיתי לענות על כך בספרי צלב הקרס (בהסתמכות על תיאוריות שלא אני המצאתי אותן) :מפני שהעם הגרמני סובל מתכביך־נחיתות
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 4 | מכתבים לרגל ההצלחה היוצאת מן הכלל של מכוניות ״ דאף ״ הגעות בכבישי הארץ וכהוכחה לאימון שרוח שים אנו ל. דאף״ ,החלטנו החלב 9 $ 2 -ו 0 .ו. ו להעג א חר יות לשנה ב
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 5 | ן ץ יתי להם לארבעת גדולי האומה — 1 1משד, שרת, דוקטור ישראל גולדשטיין, יעקוב צור ופנחס ספיר, שהופיעו השבוע על במת התיאטרון הלאומי ופתחו את המגבית המאוחדת
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 6 | בריונים צעדו פלילה. הם עפרו מפית לפית, סרקו פרדסים, חיפשו במחסנים ,״נטהר את העיר מערפים קראו, והתנפלו פתאווודעורכי־פוגרומים על כל ע רפי שמצאו. זה קרה פראשוף
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 7 | לעיתים קרובות, ניכרת גם נ מר, של עלי נות — דווקא בשכבות המתקדמית יותר שר ה,.ברה. ס־פר עתונאי מהמשולש, העובד באד־מרצאד, בטאונה הערבי של מפ״ם: ״חיפשתי דירה.
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 8 | ו ! צ *3ת במרינה פי הזכויות ׳*טורוח 0מלחמת־העולם השלישית לא תפרוץ השבוע, אף המתיחות העולמית תגיע לשיא שלא היה כדוגמתו מאז מלחמת קוריאה. התוצאות הראשונות של
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 9 | 4£ז1 11£ 1 1-11־1 7151־0£5 ? 17£ 71 מתגוננים עמי התרבות !^/^5 1110-17 ץ ע. מ 1_£ז ו1־1 וס־זסחס!) ו- .16^/151 הסתה גזענית ודתית? בראשון־לציון ישבו השבוע כמה
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 10 | ראשון לציון 0 (המשך מעמוד )7 והצעיר :״למעשה, בעיית הערבים בראשון כבר אינה כל־כך בעי ה לאומית. אני רואה. אותה יותר כבעייה עדתית. היא גורמת למתיחות ולחיכוכים
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 11 | .בהוצאה מיו ם 1 2 . 1 0 . 1 9 )52 של 1£אזז הנפוץ השבועון * מופיע מ א מי המצ ביע על ההכרח לייצר סבון ללא סבון. 1962 ,גו א 08 £ז 0 0 ?ק 1£$5 $ 0 4ק 5 0 4 019111-
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 12 | במדינה אתחיז.. הילחם בעוד מועד בהשתלטות הקר״ ח ת א לי ק־ סיו של הבימן וסמטיקאי ד ״ ר א. רובין קל ללמוד צרפתית להצלחה רבה זבח, בימים אלה, תקליט ארוך נגן חדש מס׳
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 13 | חוש׳ חשש כי ״שמס מידיו השלטון על הנגנר, והוא נאבק רעב, הנאבקים על הנאים סוציאליים מינימליים. אצל ציבור פועלים אדור, בתנאים אחרים, יכול סכום זה להצדיק עליה על
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 14 | מציע לראשונה בישראל את צ׳אנ סודרי ם צ׳אנקי מאורלון מיוצרים ב״ * שם מסחרי רשום לסיב האקרילי של
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 15 | 100 7. 01*1011 זי מאורלוך ־ אופנת החורף המהוללת *ראל עיי יאנצן בקרוב בבתי האופנה: איוניר בע״נז, תל־אביב—הרצליה ; אילקה בע״נז, תל־אביב—חיפה ; לוליין
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 16 | במדינה ויי (׳המשך מעמוד )12 משפט היה לטשטש את חלקה של הג.פ.או בביצוע הרצח, ולהציג את עצמו כנוקם לאומי יהודי, שבא לנקום בפטלורה את ניקמת הפוגרומים הברוטאליים
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 17 | מכתב אל הרב ידידיה פרנקל, א וד הגוררים חסרי־התועלת בפרשת יוסלה, כתב האוזנר בשעתו: ״רבו הידיעות בעתונות, שמקורן אינ ידוע לי כי עקב פנייתך, או פניית אנשים אחרים
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 18 | אנשים בודה וטעמה !ומה הוא והיא אלפי נערות ורבבות צעירים בכל חלקי העולם מתמלאים רגשי נחיתות ובושה, שעה שתקופת חדוות הצמיחה אצלם הופכת ל עינוי. הרבה שמות קראו
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 19 | •ומייס דט תחרות אוסטויה-ישואר אזר! הכרטיס, וביום המישחק הופיעו אלפי כרטיסים בידי ספסרים. כיצד? כיצד הגיעו הנה? המשטרה המביעה את חותמתה על 42 אלף כרטיסים בלבד.
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 20 | במדינה למד צרפתית 1000 מלים שמושיות ב תקליט למוד מיוחד מלווה עברית ניהמשן מעמוד )17 מרוב נחת לוא ידע כיצד מומחשת התיאוריה שלו על מוצא האדם דווקא בספרות ילדים
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 21 | קות, הרגשה שהיתר. לה תמיד לאחר ג-רוי מיני עם הידיד. לדבריה, קיימת אצלה התשוקה גם ללא קירבתו של גבר. בבדיקה רפואית הוברר, שהיא סובלת מדלקת חריפה של הרחם, הגורמת
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 22 | בקשת סליחה בפומבי הריני להודיע בזה שלא היתר, לי יד בשערוריית ההזמנות למסיבה אשר נערכה בחמאם ע״י מר איצ׳ה י. ממבוש (נשיא־הועד-הציבורי-להנצחת-שמי-בעודי- בחיים)
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 23 | במדינה מ שפ ט האב ה אבוד משה סעדיה ( )36 עמד באולם בית־המש־פט העליון בירושלים ומירר בבכי, כשהוא כובש א.ת פניו בידיו. מספסלי האולם מיהרו אליו עורכי־דין לבושי
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 24 | האס^צריכים לקום בפני בחורה? האם צריכים לפתוח לה את הדלת י ואור זה הנימוס שדנו! המנחה: עתה נשוחח על הנימוסים, במובן הרחב ביותר של המלה. הייתי מגדיר את הבעיות
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 25 | נ־ גם לנשק את ידה* אז לא תקום לה? יורט: אקום, ודאי שאקום. דגה: הבעיה הצברית הגדולה היא ההפרדה בין התנהגות בחברה, נימוס בכלל, והנימוס כלפי אשה. משום שבדרך כלל
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 26 | נת השוחם ו שנו סיכויה האיש שר סודם שגברה ביד איש העולם התחתון ך* שהגבתי ארצה לפני ארבע שנים, הכניסו אותי הורי למוסד־עליה דתי של אגודת־ישראל בפתח־תקוזה. אבי,
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 27 | קזלמע סרטי צחוקו שר קברן יו״׳ימבו (תמר, תל־אביב; יפאן) הוא דמויותיהם ותכופאוסט גם יהד, בצע ושש להשהעולם כשחרבו־ שטן יכאני, בו מתמזגות נותיהם של מפיסטו ודר׳ שטן
העולם הזה - גליון 1311 - 24 באוקטובר 1962 - עמוד 28 | מספד 1311 פ״ו תשרי תשננ״ג24.10.1962 , המחיר 75 אגורות ספד מאדר שד רובא־המין הנודע, ד״ר מרדכי?״דמן, חושך את התקלות השביתות ברו״ המשבחת
חזרה לתחילת העמוד