גליון 1312

העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 2 | דובלן מג>שה: סיגריה מיו חדת בקופסתה״מכסובב״ הבלתי נמעכת פרסז ם ד ־ ד יננקבסון .העולם הזה* ,שבועוןהחדשותהישראלי המערכת וד,מנהלה: תל־אביב, גליקסון ,8טלפון
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 3 | הקו במפלגתו, ואילו רובין נאלץ. להיאבק בכל רגע על -קו מפלגתו שלו. מכל י הישגיו של רובין, יתכן כי זה היה הישגו החשוב ביותר: שהוא הצליח לרתום את מפלגתו למאבק הזה
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 4 | הנצפית׳ במדי]ר. • פרשת קובה והקרבות כהודו ישפרו כמידת מה את מצבה של המדיניות הישראלית, מאחר שהיא מורידה את מניות הניטראליפטים. התוצאה הראשונה תהיה היז־וק־מה של
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 5 | מאת אור׳ אבנר׳ ^ ילו פרצה השבוע מלחמת־העולם השלישית, ה־ו סרטי העתיד, המוקדשים לה, > £נפתחים בתמונה דראמתית. המצלמה היתד, מראה את קיר־הפלדה של חיל־הים האמריקאי
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 6 | את הדאגה החמורה שהשתררה בצמרת האמריקאית עם היוודע דבר התקנת הטילים הסובייטים בקובה, מאה קילומטרים בלבד מן החוף האמריקאי. אולם הקמת בסיסי״טילים על אדמה זרה,
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 7 | | \ ויי 1מ ] 1*1 ) 7 1 1 1 /של המשטרה קידמו את פני המפגינים, בהגיעם לכיכר מוגרבי. אותו זמן \ | 1 1 1 ^ 1 1 /1 1 נכנסו לפעולה בלשים בלבוש אזרחי, שליוו את
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 8 | מדוע תקו צה״ל את עזה? מה גום לפעול[ ערבי, היתה בעיית ארץ־ישראל חשובה לו רק מבחינה אחת: אסור היה לו להיראות פחות קנאי לזכויות ערביי פלסטין מאשר יריביו. כך קובע
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 9 | !!כינרתי מה עמד מאחורי נעורות התגמוו? ואש משקיפי או־ מ טוען נ סנו סנסציוני: ה רצו ב מל חמה! מבוססים על האמונה, ני 1המשפט והצדק תמיד לימין ישראל ...דונזח
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 10 | הס רצו במלחמה1 (המשן מעמוד )9 שבא כאפתעה גמורה לברנס, ושלא שיפר, כנראה, את דעתו על שיטות הפעולה של בן־ גוריון ודיין. סכומו :״הנימוקים לפעולות־התגמול החוזרות
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 11 | בלי מורא ובלי משוא ־פנים ב מ רינ ה (המשך נזעמוד )7 תם כוי למנוע חלודה. הסירים והמחבתים מונחים בדרך כלל על אדן החלון או על הרצפה. לרוב משתמשים בשולחנית עץ בלתי
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 12 | כ ל צל? ב מ דינ ה דת המופתי הגדול מותו של הקאדי מוסא אל־טברי, ראש העדה המוסלמית בצפון הארץ, העמיד אתי משרד הדתות בפני בעיה חמורה: מניין להביא קאדי חדש? בכל
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 13 | גערת אמן סובר של מחול נעמי ב\־ד 1יד ו שבע נתנה לה סכום כסף ביד ונעמי נרשמה, ככל זרת, בסטודיו של אמה. המורה היתד, האסיסטנטית, היתד, נעמי משלמת את דמי הלימוד
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 14 | (ז*1לר 70!)/ 1ז?׳ע/׳ /,סח/פה (/11ק מקידים1 וולפידיס1 ספוומ &וי* \ הרש8ו עוד היום ל קיי ם חחד*ו ל* קצרנות עברית ו/או אנגלית דוגמות .1963 הקו המאפיין את חליפות
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 15 | הא הגירושין ה מגינת הגירושים העוברת בשנים האחרונות על החברה הישראלית, והחולפת ומתגברת מדי שנה בשנה, הולידה סיבוכים אישיים, חברתיים וכלכליים לאין ספור. אולם
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 16 | אנ שי ם שובך ריק נראה שנשיא המדינה יצחק כן־צכי צ׳ אמד סוודר עבה ומממס קל במשקל וכגיס צ׳אנקי 100 70 או1לון אינו מתכווץ ואינו נאכל ע״י ׳עיש צזאגקי* ! 0 0 7אודלון
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 17 | !#מטרוו טמאים החודש נפתחים קורסים חדשים שרטוט מכונות * שרטוט בנין ארכיטקטורה (כולל שרטוט רהיטים ועצוב פנים) * טכנאות טכנאות מכונות בנין פרטים והרשמה: 12— 10
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 18 | אביב רבתי. ״נ.ב. אני נגד מלחמות, אך בכל זאת הייתי איש צבא! .עסקתי במה שנקרא סיירות. קוראים קי בועז.״ לא עברו שבועיים מאז פירסנזתי את נערת התשליל (נגאטיב בלע״ז)
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 19 | ר! 1לנ 1ע סרטים שדו ש ת המיניים כוקצ׳יו ( 70 גת, תל־אביב; אוריון, ירושלים, איטליה) הוא נסיון של ארבעה מטיבי במאי הקולנוע האיטלקיים לשחזר את הדקמרון של ג׳יובאני
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 20 | ספורט כדורגל נווד הפסד ־ וניצחנו ! על משחק הכדורגל שנערך חשכת, כו נכרה קבוצת כני־יהודה על מכבי תל־אכים כתוצאה ,1:0 כותב שייע כלזר: טרם נסיעתך ל״חמי טבריה״ מוטב
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 21 | פשע ואלימות במחזה מוסיקאלי המתרחש בפרברי פאריס ס \ת> ן ><1ל דמה הן ידי זהב /בעולם התחתון אין אנחנו סתם /אנו הצמרת של חלאת האדם! פיזמון מעריציה של אירמה המתוקה
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 22 | ב מ דינ ה דרכי אדם עזגריד הארוהי קראתי את הספר ״איד לעשות מה״ מאת דן בן־אמוץ ומאז הספר הלבן לא צחקתי כל כך הרבה... י. ויי;שגי יין, אחוזה, רחוב מוריה תשבץ העוד
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 23 | וומצא עדיו׳.סובו סוחם־ומעות. הוא קרה נאמת ־ במציאות של ישראל 1962 , ׳ מדו ע ה שתגעה אצבע על כל שסיפרה, אחרי שהדברים הוקראו באוזניה. לאף אחד דבר. היא גם הזהירה
העולם הזה - גליון 1312 - 31 באוקטובר 1962 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד