גליון 1313

העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 1 | מספר 1313 חשון תשכ״ג7.11.1962 , שנה 26 המחיר 75אגורות בברשהבה סג שרבת הבת שר אישיות ציבורית ח שובה -ו שהעסיקה אתמ שדד הבטהון - ה שופט קיסטר (למטת) ת ק די ם
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 2 | מכתבים אני רוצה לחיות : ...אני אדם צעיר, רק היום מלאו לי 21 אביבים, אגי בראשית צעדי העצסיים ועתידי עוד לפני. ברצוני לחיות בבסחה, ללא פחד, ספני המפלצת המאיימת
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 3 | הבר. ונדבר על שבועון מסויים. שרי ממשלה קופצים מכסאותיהם כנשוכי נחש כאשר אך מוזכר שמו. כי אין שנוא ממנו בחוגי השלטון. ראשי מערכת־הבטחון הכריזו עליו
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 4 | במדינה .היטב. הוא נפטר כאשר המדינה צעדה עדיין את צעדיה הראשונים — צעדים אשר וייצמן שוב לא השפיע עליהם במק ו ל מן העבר לגבי תלמידי כיתה ב׳ ,חיים וייצמן אומה.
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 5 | מצד שני מפריע האוצר. הדמוקטטורה היא עניה, ושר־האוצר הוא קצר־רואי. הוא רוצה לחסוך בדיוק באותו שטח המסוגל להנחיל למפלגתו רוב יציב ניצחי, וחיסול מעשי של כל
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 6 | חילופי משמו׳ות בקו הצרפתי במדינה (המשך מעמוד )4 אבל אנשי־המישמר לובשי־המדים אינם שומרים ככל השומרים. הם עורכים מיטווחים ומתאמנים אימונים צבאיים. מפקדם הוא
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 7 | תה המדינה הראשונה שהכירה בחשיבותו של המדע ביחסים הבינלאומיים, החליטה להציב תריסר מבכירי מדעניה בנקודות המסתת המדעיות ברחבי העולם. על־ידי הצבת נספח מדעי
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 8 | זהירות מונעת במדינה יחסי־חוץ כלהכרטיס, הו ח ז רו כיצד הגיבו הגרמנים על ביטול הופעת תזמורת רמת־גן במדינתם? מדווח גדעון כרלי מגרמניה: אסון! ליתר בטחון: קראו איך
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 9 | יורחום למען נשואיו עם נח משנחה מיוחסת• אך הורים התנגדו לנשואים .״אמא שלי מנסה להסביר לי שזה רצח להביא לעולם ילד, כשלא מוכנים מבחינה נפשית,״ כתבה לאחר מכן
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 10 | האם יציית קאסטה והודאות 1יקיטה 4 לכך. בחודשים אלה אפשר היה להביא את העניין לאו״ם, למסור אזהרה מוקדמת או להתייעץ עם בנות־הברית — במקום להעמיד את העולם כולו בפני
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 11 | £85׳*י 0ו?8:6סן 8* 0 :ז כני הטילים הסובייטים ניראיס בתמונה זו, שצולמה ממטוס אמריקאי שטס בגובה נסוך, תמונה זו, עם הכתובות, פורסמה על־ידי משרד הבטחון האמריקאי
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 12 | במרינה העולם הזה 19011911(9 תיכמן ״כשהתחתנתי,״ נזכרה ,״לא ידעתי בכלל לב את הרושם, הצטדקה מייד :״הייתי אז רק בת ע נינה טעמה את המנה הראשונה, הטדיאס .״א רגשות.
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 13 | 1לגילוי התפריט הישראלי וכדי לתקן עשרה.״קראה בהת־עברה והמשי- אה אלי ומב־מאמא שלי.״ ,פעלות שלהם נשונה לקוחה י, תמרים, בולי: קצת פילפל תמר, בתוך כף היד, בעזרת
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 14 | אנשים ו״ צ מן כמפתה היד, צורך בעשר שנים שתחלופנה, כדי שכל הסיפורים האמיתיים על נשיאה הראשון של המדינה, חיים וייצמן, יוצאו מתוך הגניזה ויסופרו כאגדות/^ .איר
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 15 | השונטים שד בית המשפט העליון מונחות אותה שעה מכונות שלא תאמו כלל את האווירה הסולידית של בית־המש־פס — מכונות־הקרנה של קולנוע. התביעה הכללית היתד. המתגוננת, הפעם•
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 16 | אמנות אורחים הו מרתבמרת פי הנני נמות שהנני, ני כך נוצרתי. ברצותי אני צוחקת בנל פה. אני אוהבת זה וזאוהב אותי. אבל, האם זו אשמתי, אם לא תמיד אוהב את אותו הגבר?
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 17 | אמנים אינדיאני׳ם אלמונייוש, ע1מהו לפני מאות נשנים, גו״יש בצורה מחוכמת נדי ל ק״ם את האמרים הישראלים הצעירים קורית, שהיתר, חלק מן התרבות האינדיאנית זמן רב לפני
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 18 | דו״ח מפעל הפיס בראשית מפעל הפיס היה הפרם הגדול 1000ל״י, אולם הפיס רב־התועלת לפרט ולציבור גדל ועמו גדלו הפרסים, עד שהשבוע, בשנה ה־ 11 לקיומו של מפעל הפיס, הוחלט
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 19 | ספורט במדינה כדנ רגל ד רכי אדם התקוהלאה מנון על מפלתה המוחצת שד מככי תל־אכיב, שנוצחה השבת על־ידי קכוצת מכבי חיפה כתוצאה 1 :6 כותב שייע גדזר: רע, רע, רע מאוד.
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 20 | מודיעה על • פתיחת *ו ל פנ א לגו פיי ה ש מוני ת ב שי תופ ה ו בפי קו ח ה של אגו־ ד ת הגרפיקאים פרטים והר שמה : ת״א, דח׳ ברגר ,4טל<57487 . בכל יום בין השעות
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 21 | השגריר הפיץ שמועה שהיא התמסוה לו, והיא מאיימת במשפם טית הלונדונית הבלונדית, המקשטת עדיין את הקירות במודעות חברת תיא. היא חזרה זה מכבר ללונדון. אחריה באד. מארן
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 22 | במדינה (הנושן מעמוד )19 ״לא כלום!״ עוזרת באה לנקות א>ז הדירה, בת חמשת החדרים. היא עצמה מסתובבת עם חברות ותבבת קניות. משקלה עלה מ־ 55ל־ 56 קילו. לילי תישאר בארץ
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 23 | י״׳״ יוסי שטרן עים, אבל רק על־מנת לבולעם בשתיקה. כגות הדוד היפהפיו ת ^ י חיכתה בשדה־התעופה שארית מש/פחתי, שמשום־מה נראו לי זקנים בצג שנים. בנות הדודות היפהפיות
העולם הזה - גליון 1313 - 7 בנובמבר 1962 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד