גליון 1314

העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 1 | מספר 1314 י״ז חשון תשכ״ג14.11.1962 , עד המשבר המפורר את מפא יו
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 2 | תוצרת דובק ערבות פרס 1 לטיב • עקב סון עברית, אנגלית, צרפתית, גרמנית כתות מיוחדות למבוגרים ולתלמידי בתי״ס יסודיים ותיכוניים הכנה הכנר. לבגרות. הכנה ל•
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 3 | מכתבים *לזפאשיזם המשתולל במאמר ישנה אהדה טסוייטת לבני־המיעו־טים והעורר מציג אותם כתטיטים לגמרי. אב? ?אחר שתשמעו את הסיפור עליו אני מבסס את מכתבי או?י תראואת
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 4 | מכתבים היטב כי איז לו זכות לשפוד לפני הילד את מה שמעיק עליו לגבי ההורה השני. כיוון שאותו ילר חייב להכיר את המציאות, ואת הוריו, דרד עיניו שלו. הבת חייבת להישאר
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 5 | *^יך להפוך את ישראל למדינה הדמו־קראטית, החופשית, המתקדמת ביותר בעולם? איך להעניק לה דמות נאורה, שייצאו לה מוניטין ברחבי כדור־הארץ? אין קל מזה. דרוש רק דמיון פו
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 6 | 8 0הנידון 1 (המשך מעמוד )5 בפרטים כאלה היא בחזקת ריגול בטחונה חמור (ובעזרת ההאזנה היא תתגלה במהרה). הגו־׳ניית נ גו /ויוו ויומיד כן, אפשר להשאיר סעיפים אלה.
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 7 | מדם** המעונה נגד.תעודת ה1ה הגרמני־ השנה את ומות המישטר הסוד, המתגבש בגרמניה היטלר ודש 1גד הסודי על כשלונות הצבא הגרמני, הרי לא יפגע הדבר בהופעת העתון, בתפוצתו
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 8 | ודעו׳ היטלד כ? הזכויות שמורות • אם חששת מפני העלאה קיצונית במסים, כנימוק של מימון צרכי כטדוון דחופים -אתה יכול להירגע. התוכניות המבוהלות לגייס כספים, עליהן
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 9 | במרינה לחידוש התביעה לסיפוח חבל עדן לתימן. לפי הנסיון, לא תוכל בריטניה להתנגד לתביעה כזאת לאורך ימים. משמע: במיקרה זה -תשתלט תימן על עדן תוך שנתיים־ שלוש*.
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 10 | 85 עלזהסיכסוכים,׳ הקנוניות והאנדרלמוסיה בתוככי מפא היוצרים אווירת משבר למפא״י. סכנה אחרת: שהאופוזיציה עצמה תציע אישיות דתית, ובצורה זו תאלץ את השותפים הדתיים
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 11 | השלטון והמפלגה גולדה מאיר ולוי אשכול, שנערכה בשווייץ, החליטו השלושה להיכנע לדרישת אלמוגי. את התואר הריק של שר־בלי־תיק החליטו להלביש על השר ה־ — 11 אם וכאשר
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 12 | 611 העווית של מפא״י 1 (הנושן מעמוד )11 מזכיר ״נייטראלי״ ,שיגביל את סמכויות קבוצות־הלחץ. הנחתת מכת חנוק-אאוט למזכיר היא עניין של ימים או שבועות. ובינתיים משותק
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 13 | חובל שלישי יונה קצין הקשר אדאה — אך בלי רבי־חובלים בדיאקו פוקו ורעייתו היפה ועשו אותו דבר. על שרוול המדים הכהים של אריאל הצבר — התנוסס סמל הכוכב השחור — חברת
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 14 | וט באכי־ראש אינם צפויים הפעם לניצב שלום ירקוני. שום צייר־מחשפות. שום ביקורים אינטנסיביים ממושבים בהצגות סטריפטיז, על־חשבון האומה, במטרה לאסרן — רק עם תום
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 15 | מגז ו, המופיעה בארץ, משחפת נעורה עם הנחש הנחשים חם חיות קרות־דס. הם זקוקים להתחממ ת מתמדת חווה בגן־עון בחום השמש. דלאמווטי ירשה תכונה זו מנחשיה. עם בואה ארצה,
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 16 | במדינה ״הלבוש עושה א ת האדם״— אך החו ט עושה א ת הלבוש. ״בן-לון״ הוא ה חו ט החדיש שפותח במפעלים של 11.8.11 . 8א80 זז ס & ס א & פ בגד ״בן־לון״ שאת קונ ה עבר
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 17 | המשפט ש1יע 1ע אה מצפון העולם לו: הרוצחת האומללה ואז התקיימה, מה שנקראה לאחר־מכן, הישיבה של בית־המשפט המשפחתי. פסק־הדין: אסור לתת לילדה לחיות. הסבתא ירנה נסעה
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 18 | קולנוע סרטים האהבה כבדיחה תל־אביב ־ אלנבי ,74נחלת בנימיו 44 חיפה -הרצל >7 •קידים1 תלמידים1 סם וודנמיון ן הר*8ו עוד היום לקורס חחח* ל* קצרמת עברית ו/או אנגלית
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 19 | 175ס״מ, בבלורית שחורה, עינים חומות, ומבטיח שהיא לא תשתעמם מסתבר שנערת. ו!תשליל, שנמצאה באוטובוס קו ,4עדי־ון זוכה להדים. בין היתר, כותבת לי ענו״! הירושלמית:
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 20 | ספורט שערוריות ?10י8 -י1ג ״הפעם לא יהיו מנקי־ביזנס!״ החליטה הנהלת התאחדות הכדורגל. על כן, ערב התחרות עם שבדיה, התכנסה ההנהלה לישיבה מיוחדת, בשדרישה אחת בפי
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 21 | אמנות תיאטרון תרבות היצאגות פירצה ברשת השער ויצא החוצה. השוער אלקיים מזנק בתנועת באלט לעבר הכדור, מאוחר מדי מכדי לקלטו. מאחורי הנוגח נראה המגן שסולביץ מתבונן
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 22 | אמחח מ> לובש בידור מיו מין חז ק הגבר הוא יצור חזק /אין מין חזק ממנו /נשים הן מין חלש וזק /הביטו נא בשתינו מביטים. שום רמז לחולשה או לדקות. הרבה גברים היו
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 23 | ימיסמו אנוש מיוחד במ* - 11 הואץ! שהעניקה שניה דורן דארבוסו!?וראביה הסונו האיטלקי הנודע, בו גירתה שוות מוראביה :ובכן, סופיה, נולדת ב־ פוזולי סופיה: לא, נולדתי
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 24 | •דדותה שד כוכבת (המשך מעמוד ) 23 אותו. הוא לא כל כך רצה לבוא לפוזולי, האבא הזה. מוראביה: האם אמך אהבה את אביו? סופיה: היא היתד, מאוהבת בו משך 27 שנים, ורק לפני
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 25 | >הנ7וות טכנאים החודש נפתחים קורסים חדשים שרטוט מכונות שרט וט בנין ארכיטקטורה (כולל שרטוט רהיטים ועצוב פנים) טכנאות מכונות טכנאות בנין פרטים והרשמה: 12—10 בבוקר
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 26 | גם את תוכלי להיות אשת־חברה אלגנטית אם תלמדי בקורס לדוגמנות ולטיפוח החן באולפנה החדיש של קולטבל ישר , אשת האופנה הידועה. עשרות סיימו בהצלחה את הקורם והן ממלאות
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 27 | אנשים כדאי לזכור אבד ויו טוב !וחת החתונות הגדולות ביותר שנערכו אי־פעם בארץ, נערכה השבוע, במטבחי סולל־בונה באזור התעשיה שבמפרץ חיפה. היתד, זו חתונתו של יו רםאל
העולם הזה - גליון 1314 - 14 בנובמבר 1962 - עמוד 28 | מפפר 1314 י״ז חשון תשכ״ג14.11.1962
חזרה לתחילת העמוד