גליון 1318

העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 2 | פרסומת תמורת פרסומת. זד. הוגן. עוד לא יבשה הדיו של הגליון האחרון של העולם הזה, בו ניתח אורי אבנרי את מלאכת השינאד, המטורפת של אחמד שוקיירי, והנה נתפרסמו בארץ
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 3 | מכתבים הה ״כים המקצועניים הקורא ישראל אלכסנדר (העולם הזה ׳,)1317 אינו׳ י1דע את אשר הוא שח, שעה שהוא נוקב במספרים חד־טשמעיים לגבי תקופת כהונתם של הח״כים. למען
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 4 | במדינה אילו הציע מישהו להפוך את המאמץ האטומי העצום של ארצות־הברית לחברה פרטית, ולמסור את מניות החברה לידיהם הפרטיות של ג׳ון ם. קנדי, רוברט מק- נאמארה והגנרל
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 5 | ך * ון ז״סוף נפל המסווה. סוף־סוף נאמר לנו במילים ^ ברורות במה הדברים אמורים. סוף־סוף הובקע מסך המליצות, האשליות והשקדים. זאת מוכיחה לנו דווקא פרשת האח דניאל —
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 6 | במדינה כ 5הונויות שטורות • צפוי סיכוב משפטי חדש כשאלה מיהו יהודי. אחרי פסקי הזין של הרוב בבית־המשפט העליון הקובע ני המומר דניאל רופאייזן שוב אינו יהודי לפי
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 7 | חבוי אייכמן נקמו את ך* נאצים של ארגנטינה היו שוב ב! | חדשות בשבוע האחרון. בעצרת האו ם העז נציג סעודיה, אחמד שוקיירי, לברך את ארגון טקוארה ולדרוש כי האו״ם יקח
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 8 | במדינה אנ שי עסקים נפגשים ב״שרתוך׳ (המשך מעמוד )6 מתחת לרפאל. לאיזון המצב ראה לפניו רק מוצא אחד: מינויו לסגן של שר הדתות. אולם ורהפטיג לא ראה את ההצעה בעין
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 9 | סננה חדשה צכו״ה רדמוקואסיה הישואדית -השימה שר מישאדי־זזעס, שהומצאה על=יד יורשיו שר הוודו הצרפתי ^ יתושעקץ את מר דויד בן־גוריון. זוהי רק עקיצה ראשונה, קטנה. אבל
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 10 | מי שאדת להשיג כבר היום! (המשן מפמוד )9 כמו נפוליאון ה־ ,3הגיע היטלר לשלטון בדרך דמוקראטית, על־ידי דימגוגיה סוציאליסטית לאומנית וקנונייה עם כוחות הריאקציה
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 11 | במדינה פ שעי ם ב גי דתה מוו ת זקן בעל זקן קצר ישב על ספסל הנאשמים בבית־המשפט בחיפה. האשמה שיוחסה לז היתד, חמורה ביותר: רצח אשתו, חנה עמרם 55 בכוונה תחילה. לא
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 12 | העולם ה1ה חדו רמו את עצמו על מסלול תצוגת האופנה. ה־ 9 מחיר 300 :ל״י. הדגם הצנוע יותר, שייצורו נמשך שלושה חדשים בלבד נועד לתצרוכת עממית. מעידה היצרנית פלטשר
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 13 | תו׳ בתי־ההוושת, ומציג נסתם הואשחה את לדות השנים השניה והשלישית בפקולטה למשפטים. :א שירתה רות במדור הפסיכוטכני. במקום לשבת ב־ ^ל, היא מבלה את זמנה בספריות
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 14 | במדינה (המשך מלמוד )11 להתקשר עם האניה, שהיתר באותה שעה בקירבת איטליה, בדרכה מארצות־הברית. התשובה שהגיעה תוך שעה קלה, בישרה כי מאומה לא התרחש באניה, ולנוסעים
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 15 | ז—סי בזה הסתיים הנושא העדין וזה גם מסביר לקורא המופתע מדוע חסר השלב הזה בעמוד שלפניו. הדגמת השמלות התחילה לשעמם אותר ומיד לאחר השימלה הרא-שונה. היא התחננה
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 16 | מאות צעירים עוביים מנצרת לומדים גרמנית -ומצטובים דחנויהם שמצאו מולדת בגרמניה הזועקת ליריים עוברות על הרגשת המועקה וחוסר־התכלית שלה, \ 1 7171י ) 1 ^ 1 1 1 ^ 111
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 17 | ספורט כ דו רג ל לתשומת לב ועדי הורים וועדי תלמידים הדורשלא •דע מורה חורי ״שילמדו — אב? שלא ׳סעו!״ עבודה. אחרי נסיונות כושלים לקבל עבודה או ללמוד באוניברסיטה,
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 18 | עוז לחס כון השנה תופתע עקרת הבית למצוא דפדפת גפרורים בקופסת הנרות לחנוכה. חידוש מקורי זה בוצע על־ידי בנק לסחר חוץ, נש־ חנוכה וכחלק מתכנית הפרסום של תכנית
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 19 | גיבלי מן הצנחנים הסיור הישראלי המשיך בדרכו מזרחה, באסלה. זה היה בערך בשעה שבע בערב. אנשי הלגיון הערבי בעזון הופתעו במיטותיהם, כאשר פתחו עליהם הישראלים באש
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 20 | 1ג ר מני הבמקו עז ה (המשך מעמוד ) 17 המכללה הפול>טכנ*ת בגרמניה לומדים רפואה במשך 11 שנים, כולל שנית הסטאג׳. ח ל־ אניג. רחוב נרנר .4טלפון 67487 סוכרת העבודה
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 21 | אכשת אמני סתם יום עוד חודבכריות באחת החזרות האחרונות, לפני הופעת הבכורה של תכניתו החדשה תורת היחסים, נתקף השחקן־זמר־בדרן שמעון ישראלי בדקירות חזקות בגופו. היה
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 22 | תדריך א ל תניח ל ה ל ה תפ ש ט... העולם הזה ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע: כאשר היא מתפשטת ׳נגרמת לך אי נעימות. מ חזו ת המדובר הוא כמובן בנשיות שיער
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 23 | האם תהיה מאושר כ״? 1963 האם אתה מאמין כי גורלך• נקבע ברגע שנולדת, על־ידי מצבם של הכוכבים והמזלות? אם כן, חשוב לך לדעת מה צפוי לך בשנה הקרובה, לאור אותם נתונים.
העולם הזה - גליון 1318 - 12 בדצמבר 1962 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד