גליון 1319

העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 2 | קראתי ברגשות מהולים את מכתבו של אריה חרש מקריית־יובל, ירושלים. המברך אותנו לרגל התפטרותו של גדעון האומר. ״שוב עשיתם את זאת!״ כותב הקורא חרש ,״הכרזתם מלחמה על
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 3 | מכתבים חודשה ריגעית אני פונה א?יכם בבקשה?א?התייחס ?מכתבי, ברצינות שהתפרסם בהעולם הזה 1306 מתור שהוא נבתב מתור חולשה רינעיח. ובז הבעת הדעה ננד המדינה. בבקשה
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 4 | ם םזבים (המשך מעמוד )3 לרוב ביחידות לא פחות קשות ומסוכנות סזו של הסמל זלצמן — לא נמצאים על הנבול רק משד מספר חודשים, אלא כל חייהם, ומעבדים את אדמותיהם ליד
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 5 | לאחר־טכז נא פקח המועצה (בעליה של נלבה שאינה קשורה) והרעיל את כ?ני, למרות תחנוני כולם. הכלב נסם כשעה, לעיני הילדים הבוכים. האם לא עשה דבר זה על דעת עצמו? הזוהי
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 6 | במרמה העם עומן ומי כדי ששערך יהיה יפה ושופע... ...חפפי אותו במי שיער המכילים המרים טבעיים המזינים את שרשיו. מי־שיער ושמפו, בלתי מתאימים, מרחיקים מעור הראש
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 7 | ץ ידה יפה היא. לאדם להודות בשגיאתו. כאשר האדם ^ ן ^ הוא פוליטיקאי, הרי זו מידה יפה כפליים, מפאת נדירותה. אך כאשר שם הפוליטיקאי דויד בן־גוריון, הרי הודאה בשגיאה
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד .)6 הפך אה ערי גרמניה ל־ ןיטשמאשס סז,. ״נקיות מיהודים״. 0מושגים כמו ״נגע״ ,״סכנה לאומית״ ו״אחריות לאומית״ לקוחים ישר ממילון המלחמה בפרדסי
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 9 | וויי 5 6 1 **$א*• הטנק הסוו׳ כפי שהוא נראה מתל־קציר. הטנק הוכנס לחפירה עמוקה, כן שרק הצריח והתותח בולמים החוצה. הוא מכוסה יריעת גדוליה, לשם הסוואה ושמירה מפני
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 10 | במדינה יחסי חן ץ מעצר בשבת ללא ״רכבת׳ הגרב המבוקשת ביותר בארה״ב ובאירופה — עתה גם בארץ הידיעה היתד, מרוחה לכל רוחב העמוד הראשון. הודיע דיילי מייל של פריטאון,
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 11 | וק בעוד שנה ושרם סבים אישי המוחשה ך* רג עי םהמתו חי ם כי ותר של השבוע, על גבול ^ישראל־סוריה ס־אוז עמודים 9י ,)8שלחה דמשק איגרת מיוחדת ליתר הממשלות הערביות.
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 12 | במדינה כל חוכויות מסורות • הרגישות בגבול הצפוני תימשך. לנורות שהאפשרות של התלקחות מיידית, הוסרה לעת עתה, עלול נבול זה להתלקח בעתיד הקרוב. ס לא מן הנמנע, בי
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 13 | ושנזקפו למעשה רק על חשבון השנים הבאות. מעשה זה הוא בלחי־חוקי ממש, וכל בנק פרטי או חברה מסחרית, שינסו לעשות כמותו, צפויים לשלילת רשיונם. ברגע הראשון נדמה היה,
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 14 | ששה שבושת רנני שהתאבדה החדם!ן שר עשרות חצרומ׳ עירום אמנות״ם - האס זוהי צוואתה למאות המיליונים, בני מול מרילין החדשה, כפי שהתגלתה רק אחרי מותה, אי-אפשר היה שלא
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 15 | ! א רדן מונה רנחע והצסדם בסידוה האם היא וצחה ש שמו אוהו נוי כד הלאומים, שהעויצוה!אהבוה בחייה? הופיעה בצורה אחרת. כמד, מהצילומים לא מצאו חן בעיניה, אם מפני
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 16 | אחדי לילה של עבודה ושמפניה, להופיע לראשונה בסרטים בעירום. בעצם הסכמה זו היה מעין קריאת תגר, שנועדה להצהיר :״לא חוסלתי! לא נגמרתי! הנה אני יפה, צעירה ומושכת כפי
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 17 | ר שלה חוש לילה והתחילה ₪וש #היא הרשתה העולם את התם־נות משהו חייב להתרחש, לת עירומה בבריכה, איות גדולה. •י היא פירסמה ווידוי אישי ארוך, ו־גלוי־לב בצורה מדהימה
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 18 | קולנוע חדש! סרטים \ 1א ! 0מ 1ע £8ז? 1 1 בנו ־ ו ־ נ 1־ 1 סיג ריו ת פי לטר וי ר ג׳י גי ה מוצר איכות מוגש ע״י יצרנ י ״אס ק ו17״ המכללה הפוויטננית תל־אביב, רח׳
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 19 | על הנעשה מאחורי הקלעים בבתי-ספו הערביים בישראל 89 פני יותר מאלפיים שנה נתבקשו /שני מורים יווניים לפניות אל מלך עירם שיחון אסיר מסויים. בפנותו אל המלך נשא המורה
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 20 | ההיד ללכה ספורט אשה אי ט ר מי ./החטכה כ דו רסל הנוגחון הגדול־ נ א 6-00100ם-ט ^£ בימיו של השליט הפולני פילדסוצקי היו היהודים מסלפים את מילות ההמנון הפולני,
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 21 | אנשים ר־קוד־ם ב עזר ת ה כו כבת יייי אחד השמות המפורסמים ביותר בדרג הגבוה של המנגנון הוחלף השבוע. ראש המוסד המרכזי לבטחון. ומודיעין ששמו נשמר עד כה בסוד, עיבר
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 22 | 1כה בהגרלת חסנחים אמנות האם זה רק מקרה שמשפט מעגל הגיר הקוזקאזי (שא׳נו אלא גילגול של מזווה סיני מהמאה ה־ , 13 שהוא עצמו ג לג, ל ׳״. חס מ־והד משכם שלמה התנב
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 23 | שני אחינו 8חי3ה ביצעו מבצע נועז ף* חצות הלילה נקשריד, סירת־מפ־ ^ -ו שי ם קטנה אל רציף־הצוללות שבאי הקאריבי הקטן סאן־תומאס. אנשי הצי האמריקאי שהבחינו בסירה פקהו
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 24 | אל תניח לה להתפשט... כאשר היא מתפשטת נגרמת לך אי נעימות. המדובר הוא כמובן בנשירת שיער ובהת־קרחות. במקרים רבים אפשר למנוע את התפשטותן של הנשירה והקרחת על־ידי
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 25 | על ארבע בנות. רק שתהיינה נחמדות ולא תהיינה להן צורה של טנק.״ התנאי האחרון: לגור במרכז הארץ. האנטי * 138 יסט ( )6/1319 הירושלמי מרגיש שיש לו המון מה למכור על
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 26 | החינוך בממלכתהש״ב אימפרסריו ברוך גילאון מציג הזמרת הנו דעתהצ עי ר ה־ כוכב ה ת קלי טי ם, הרדיו הטלביזיה ו הקולנו ע (המשך מעמוד )19 מק״י, בבחירות לועידת־המורים —
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 27 | הדריך העולס הזה ממליץ מה לראות, מת לשמוע, היכן לבקר השבוע: ללב, לפי סיפורו הידוע של אנטון צ׳כוב. מבעד לזכוכית האפלה (אור־גיל, ירושלים) דרמה פילוסופית. האהבה
העולם הזה - גליון 1319 - 19 בדצמבר 1962 - עמוד 28 | מספר 1319 שנה 26 המחי! יש כשיו תשפ״ג19.12.1962 , התגלית תצלומ שהכינה מארידין
חזרה לתחילת העמוד