גליון 1321

העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 1 | ו, טבת תשכ״ג2,1,1963 , סחיר
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 2 | שהיום כדאי יותר לקנות גרבים. היום סורגים גרבים מהר יותר ואפילו טוב יותר. גרבי ״אורלח׳״״לגבר ולנער מתוצרת ״לודזיה״ הן חמות וחזקות, נוחות ללבוש, קל לכבסן,
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 3 | ידי־7־ מכתבים אד הול, אחת התכונות החביבות ביותר של העולם היה היא, שאינו נוטר איבה, וכי הוא מסוגל לדון כר אדם, בכל מיקרה ,״אר הוק״. כוונתי במיוחד ל־שחילקתם,
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 4 | במדינה ר מינ ד * העם •״א עוד חנוכה מעטים חגגו את ערב הסילבסטר. רבים יותר חגגו את הערב ה־ 11 של חנוכה, שחל במיקרה באותו מועד. אך הכל שמו לב כי מעתה מופיע מיספר
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 5 | ך * ו ר שי םממך להקפיא את שכרך. דורשים ממך להדק | את החגורה. דורשים ממך להצטמצם׳ לודתר, להקריב. למען המוסר. למען הצלת המדינה. למען שלמות ההסתדרות. למען. למען.
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 6 | במרינה הצרפתים קוראים לזוז ( ה מ שן מעמוד )4 לחיים ולמוות — הרי היד, זה נורא עוד יותר מן האמת, ששמעון סרס כר. השתדל להעלימה. האנגלים 01,41*10118 קצתפר סו מ ת
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 7 | שדה מוקשים. מה דחף את דיין להסתערות מסוכנת זו? אלה שעקבו אחרי התפתחותו הצבאית ראו בפעולה זו פעולת־תגמול מובהקת, מן הסוג שבו ניסה דיין לפתור את בעיות ישראל על
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 8 | ד מו אייכמן קלמנט״ .לא בערב זה, ולא לאחר מכן. ך י> כרתי את דיטר אייכמן בבאר קטן אשר לתוכניותיו לגבי העתיד — עדיין | 1בבואנום־איירם, באחד מערבי אפריל, היו
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 9 | --ר־ו־ו 1ורוזן! —1ו1חון־<הכלי הזד״ יוניסלאב. זה נורא.״ ראיתי את מלוא המצוקה של קיומו׳ את הזוועה שלתוכה דחפנו אותו, אנו, הצודקים. והוא סיפר. הוא דיבר, כאילו היה
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 10 | מחיר הנפ״ה הדתית: השוחט שוחט, הבודק בודק, מפקח הנשחת מנקת, בחור הישיבה לומד־ואתה משלם את המתיד ***ה היית עושה, אילו דפק זר בדלת ביתך וביקש ממך, בכל האדיבות,
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 11 | להפועל־המזרחי,בהכנסה סעד, השייך הסתכם תקציב 1958 במועצה הדתית של קיבוץ את הגרעון בסך כמעט כוללת של 324ל״י מאגרות, והוצאות ב&ך של 25,080 25 אלף ל״י כיסו המועצה
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 12 | .אני הולך להוויה עשויה אלך דולו!״ אמר הממנאי השני מדוע מת *^ *ונית המשא הישראלית הר־כרמל >£גלשה השבוע מעל המבדוק הצף בנמל חיפה, והפליגה אל הים הפתוח. שניים
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 13 | ועלה על אונ״ת־הווחות הנטושה, שהוויוה אותו למצולות מסעם למטרה זו. בשל מוטיב זה נעשים החיים והרכוש על הים בטוחים הרבה יותר.״ היה זה טבעי, שכל אנשי הר־הכרמל צהלו
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 14 | כשראה עמום הכט שהגוררת הפורטוגלית מתקרבת למקום, נתן הוראה לצבי לקפוץ למים. צבי שחה כחמישים מטר ועלה על האוניה ללא כל קושי. הוא ניתק את החבל שקשר אותו ורץ להניף
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 15 | אנש, מצל ־ חי םלמות התואר ״ברווזון של כבוד״ ,הוענק השבוע לשופט בית־המשפט העליון בישראל משה לנדוי. התואר הוענק לו על־ידי השבועון הצרפתי הסאטירי קאנאר אנשאנה
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 16 | במדינה מ שפט עסק ת ל־ פ־ן משך זמן רב ביקש פירוז קרמאני ()19 ממפקדו האישי בצבא, חופשה של יזם אחד, עד שלבסוף זכה בה. למרות שהיתר, זו תקופה ארוכה בה לא ביקר בביתו
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 17 | נישואי הבלה הבתולה המהוללה עם הבחור החתן המופלג לכה דווי לקראת לאחר הטכס, שנערך ברוב פאר, חזר החתן, איש חסידי הרבי מסקוזר, לארצות־הברית. אולם הוא לא שב
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 18 | אמנות תי אטרק 559 דונוכיות היו פה מאות ילדים מכל הגילים ובכל חלקי הארץ שקדו וטרחו לשלוח את פרי יצירותיהם לתחרות הארצית של ׳״החנוכיה היפה של תשכ״ג״ שיוזמה
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 19 | ״היא ניסתה להתאבד!״ הודיעו הנותרות בלונדון ־ ו״אל-על״ החריטה: כר אסור ד ר דאהוב! ך* וראי היומונים בלונדון עשויים היו להתרשם, בזמן | /האחרון, שחברת התעופה
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 20 | ספרים ת רגו ם בצל זנ בהח מו ר סיפורים רוסיים כני זמננו לוגיה קצרנות עברית ו/או אנגלית לומדים בהצלחה ב״אולפן גרג״ לפי שיטת גרג )0*800 הקלה תוך חודשיים, פעמיים
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 21 | קולנוע י שראל סר ט כל• מ צל מ ה כדורעפני ננכה וגאלאמאסאראי עור במקום עופרת ספורט כ דו רעף כ דו רשל עור ענף הכדורעף בישראל, אינו ענף עירוני. הוא מתרכז בעיקר
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 22 | ועודוד־ס 91 נרעי0 אביו׳ מיסדו הביוית האעיר לסזור הבסיס מקלבות נכר. לאשה, יליא שטיס, לפלגש כר. האביר לסזור ה??זיס, האליר חזר. ן ז;ם זזן ה?חל כאל. על חוף ה;ם,
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 23 | הדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע: מחזות • תיאטרון הפנטומימה הפולני (אהל־שס, תל־אביב) ראה מדור אמנות. • מעגל הניר הקווקאזי (התיאט־רון
העולם הזה - גליון 1321 - 2 בינואר 1963 - עמוד 24 | מספר 1321 המחיר 75אגורות אל־עד הורדה מן השמיים בגד ל
חזרה לתחילת העמוד