גליון 1322

העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 1 | המד\לת עד אבוד הדבגון שזפתה בעוד לתואר מאטא האד
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 2 | שתים־עשרה נערות־חודש זכו בשנה שעברה להצגת־בכורה מעל עמודי העולם הזה, ב־סידרה שהתחילה בשנת . 1562 מה קרה להן מאז התפרסמו? נערת ינואר דליה הרץ הוצגה בהצגת־בכורה
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 3 | ו מכתבים איך קנו אותו? סח רצונבם טסר פליישר (העולם הזה ? )1319 מא, שעשה אברהם פליישר טה שעשה, שטו לא יורד טרפי העונונות. יש לציין בסיפוק שאתם הייתם היחידים אשר
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 4 | מכתבי מגן דויד נם אני מצטרפת במאה אחוז לדעתו של הקורא מאיר ברוזולובסקי בדבר הוסר התגובה מצד השלטונות על התפרעותו של פקיד טשרד־הם עד בשם דוד כובב־לב (העולם הזה
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 5 | כלה נעשתה כישראל. מעשה נלוז, מאוס, נתעב, שפל, מבעית, מבחיל, מגעיל וכל נפש הגונה סולדת ממנו. עסקני כל המפלגות נחרדו עד למעמקי נשמתם העדינה. אצילי הליברלים,
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 6 | במדינה הצרפתים קוראים לזת העם האנגלים 10118 ואצלנו ? ס ;ינ ^זג בשפופרת המוצר הקוסמטי המושלם לעור האשה פודרה וקרם ב ש פו פרתאחת ! מוצר איכות אירופאי בארבעה
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 7 | אברהם פליישד ירד מן הבמה. במקומו עלה ד1ד חכם -ומועצת עיריית באר־שבע עדייו שקועה בבוץ עמוק הקנונייה של מפא״י־פליישר ככאר־שכע לא הגיעה להפי־אנד המתוכנן. כמקום
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 8 | בם דינה (המשך מעמוד )6 כזאת בפני קהל כזה גבלה עם חוצפה. האורחים, שבאו ׳ממרחקים כדי לתרום את תרומתם לסימפוזיון רציני, ושעקבו אחרי הנאומים הראשונים באמצעות מכשיר
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 9 | וומפלגה הדתית את תקציב משוד הדתות מה קורה עם הספרים והחיבורים שהרבנים באמת כותבים? ברור שד,תקציב, ששר- האוצר אמר השבוע כי הוא מיועד לכך, נאכל במידה ניכרת
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 10 | במדינה עתומת הגבול לפני ביתה, אחיה נאסר כמרגל, היא עצמה!שנטה על א ו 3ד,יםחדשי האם לשלוח את עזרא ינוב, כתב מעריב באשקלון, לביח־הסוהר? שאלה פשוטה זו הועמדה השבוע
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 11 | >י 40 6812140 וז 0א 18 <<$018$׳? 0*21 !1 9101!$ז850ן{8¥8!1ץ$ $תס 1ק405 0$ געה״ה בלבנון -ועתה היא ]אשמת נואש ושת ויגור גדולה !זאדי מגבול הלבנון חמור נוער בכפר
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 12 | עשרות סטודנטים מהאוניברסיטה ביוושליס היו מוכנים להקויב את הנר -עבור וזה תקציר העלילה של הסרט הישראלי המקורי ״גבולות ולב״ ,העומד להיות מוסרט כארץ בהשתתפות
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 13 | המועמד ניאות לקבל את התפקיד. ״איד המזל דווקא להם, ולא לחב־י>!בלו על־ידי הוועדה. כי כל אותו ״ ׳דוקציה וכל אותה ועדת־קבלה ״מתיחה״ מוצלחת, שנער־לצורך תכנית הרדיו
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 14 | 60,240ל״י אותם השקיע בחברת ככר הרצליה שרכשה את מגרש הגמנסיה הרצליה בתל־אביב, כדי להקים עליו בנין רב־קומות. לפני שבועות אחדים מכר הלל דן את מניותיו בחברה ברווח
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 15 | קולנוע י שראל שלוםואץע 1לום מאז הותר הרסן מפיות מפיקי היומנים הישראליים, והם הורשו, בהיתר השלטונות המוסמכים, לגדוש את היומנים בפיר־סומת מוסווה ללא הגבלה, במקום
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 16 | ש ר 8 3 דרו שי ם ל ע בו ד ה במדינה מיידית! למד בשעות הערב את אחד המקצועות- :״ ש ר טו ט 17 כנ> (המשך מעמוד ) 11 יכלו לציין כי דווקא אחרי התקפותיו של קישון, ריכך
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 17 | ימים. אני שולח אותו אלין מ תון אמונה שכאזרח ישראלי אחראי עליך לדעת, שיש איזה אידיוט השולח מכתבים תחת השם שלך.״ אבל זוהי כבר עבודה, ואני עצלנית. ובפרט, שהמכתבים
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 18 | גימו״לאומיאו הרפתקן מפוקפק? צעיו־מבולבל או סחט!? המדינה נולה תמהה הש המסחר בסיפורו האישי של הבן החוזר. ״אתה יש כוח יותר מאמא?״ וד לפני שראו את פניו של בנם, ^
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 19 | מיהו משה פליישו מחיפה. גם הצהרתו כי לא הבחין בחוף כל אותם ימים היא סבירה, שכן במשך יומיים היתד, הראות מוגבלת לטווח של שני קילומטר בלבד. מאחר שהידיעה על העלמו
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 20 | וגמה ק ישו! העססיס עוד אצלי! היי נהג, אתה תסע עם הנוסעים שלו לחיפה! מהר לעבור, בבק שה... אז הנוסעים עברו והנהג המחוצף הפציר בארבינקא לא להרוס אותו, מפני שיש לו
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 21 | האמת על ״אליקסיר׳ לשיער קרא על התוצאות שהושגו הננו מאשרים בזה כי שתי תמונות אלה צולמו בסטודיו שלנו ״צילומי ארדה״ .שתיהן תמונותיו של אותו אדם. תמונת הראש המורכן
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 22 | תדריך זה הסוד שלי! היה היתד, ילדה יפהפיה שקצרה מתמיד שפע של מחמ־ [אות. כשהילדה בגרה והפכה להיות נערה מגודלת, נתכסו פניה בשורה צפופה של פגמים אדומים בעלי
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 23 | • גירושין נוסח איטליה (אופיר, תל־אביב) קומדיה. מה קורה במדינה בה אין בני־זוג יכולים להתגרש איש מרעותו. מרצ-לו מאסטרויאני, דניאלה רוקה. 9סיפור הפרכרים (צאר,
העולם הזה - גליון 1322 - 9 בינואר 1963 - עמוד 24 | מספר 1322 שנ ה 26 י״ג טכת תשכ״ב9x1953 , חיר 7:,אנו דו ר סחב סירה, שיקר להוריו, הבה ר את המדינה
חזרה לתחילת העמוד