גליון 1323

העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 2 | בזזודטז ינואר — חודש המלחמה ב* 7רממד מוי ם / בל הקונההחודשצנצנת אנדן• השמפו היחידי לכל המשפחה המחסל קשקשים ומונע נשירתשערות, י(ןבר חיננ1 נזגזרזן טוננרוגז נא ו
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 3 | מכתבי פליישר למכירה נם שסי פליישר. אינני שייר לשוס מפלגה ונם לא ננבתי כל סירה. אבל אולי מישהו מוכז לקנות נם אותי? אוקאזיון! מחירי הנחה מיוחדים! יצחק פליישר,
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 4 | במרינה העם הדג מסריח מן הראש שום פרשה בתולדות המדמה לא זיעזעה את מצפון אזרחיה ולא השחירה פניה בעולם, כמו פרשת גירושו של רוברט סובלן. כמו ברק, האיר מעשה־הנבלה
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 5 | *** וב מתקרבת בכנסת הכרעה על גורל המימשל הצבאי — ושוב צפו־ייה תבוסה מוחצת לתובעי הביטול. אחדות־העבודד, מתייסרת בלבטיה, משתדלת לגבש הצעה שתשביע את הזאב
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 6 | תצפית במדינה כל הזכויות שם ורות • חונים הקרובים לענייני עליה יאשימו אוז דויד הן־מריון, שפליטות הפה שלו שוב טיפלו אפשרות של עליה המונית מארץ מסויימת. לטענת
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 7 | מאת אורי אבנרי ^ חד הסמלים העמוקים ביותר בספרות העולמית הוא סיפורה של אשת לוט. כאשר שסך אלוהים אש וגפרית על סדום המרושעת, פקד על לוט. :אל תביט אחריך, ואל תעמוד
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )6 חכמים בכסף רב, ואילו אחר טען כי לחץ נוסף על מפא״י יכניע אותה. בירושלים התכנסו ראשי אירגון העובדים, תבעו לא לגמור את ההסכם בלי הסעיף
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 9 | מאמינים בטיב ההשגחה על הכשרות -או הרבנות מוציאה מכיסך מיליונים עבור חיל המשגיח רבים נזהר המשגיח עצמו מלאכול את תוצרת המפעל עליו הוא משגיח כביכול כי לו עצמו אין
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 10 | במדינה נתניה המאסה שלא עלה ניד. בחדר הקטן שררה עירבוביה. מפות שולחן היו מושלכות על הארץ בין ארגזי קרטון בהם נארזו כלי חרסינה. כמה שולחנות ניצבו בפינה זה על גב
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 11 | ביקורת התיאטרון גארי של אנשי הצמרת במוסדות־מדינה. ״הוא מייצג לגבי את הדור של ה־סלף־מייד־נזן, פונקציונרים היושבים בכל מיני ועדות ורואים את שדה התרבות והאמנות
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 12 | מה לעשות ס • *י א ישבה מתוחה על הכורסה כשן § בעיניה נקודת הדמעות: אשה נעימת־פנים ונאת גיזרה בשנות השלושים שסגנון דיבורה העיד על השכלה גבוהה. תחילה היה סיפורה
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 13 | הבעד קטן של בשר חזיר נפל לסיר השבת שלו. שאל אותו הרבי: מה גודלו של הנתח? כשהשיב הרבי: ובכן, אין בכך כלום, זה בטל בשישים. ימים פוגש היהודי את הרבי ואומר לו,
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 14 | בוגד (המשך מעמוד )13 מאיתנו הדחף העצום להחזיר לעצמו את ״האחר החשוב״ שבתחילת חייו מילא את תפקיד המנחם, היו צצות טכניקות שונות מאשר הטכניקה של תא משפחתי כבסים
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 15 | הנסך המגיע להם על־ידי כך היה כבודו מתפטר מהדאגות לשלם לנכים, כביכול על חשבון תקציב המדינה. לנו היה הדבר חוסך את העלבונות בהשמעת הערות פוגעות מעל במת הכנסת׳ בצד
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 16 | קולנוע סדטים מהומת הפלישה היום הארוך כיותר (תל־אביב, תל־אביב; ארצות־הברית) הוא סרט שבו הצילו הגרמנים את בעלות־הברית ׳מהתבוסה המחפירה של ייצור סרט תעודתי־למחצד״
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 17 | (הלן גרלי בראוו(משמאל) בספר שהינה גלים נותנת חשק לעשות דיאטה כל החיים, והריהי לפניך. ארוחת־בוקר: ביצה אחת, בכל צורה שלא מצריכה שמוש בשומן, בום יין לבן. ארוחת
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 18 | אממת במדינה (המשך מעמוד )10 רק כעבור ששה חודשים. משך כל אותו הזמן קיבל הטבח משכורת מלאה. בינתיים המשיך האיש ללוזת כספים. אנשים שצברו כמה אלפי לירות, במשך שנים
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 19 | אנשים ספורט ״סח׳ ,נושענו׳׳ חברי מערכת דבר הולכים לאחרונה זקופים וגאים אחרי שהצליחו לחולל מהפכה בצורת העימוד של עתונם. ההישג הגדול ביותר: הם הצליחו להוציא את
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 20 | במדינה (המשך מעמוד )14 שמץ של אמת. אך הוא ידע גם דבר נוסף: זיוה מוכנה לתת הכל בשביל מעט פרסומת. לכן הסכים לקבל את התמונה שמסרה לו, בה נראית היא וסקים וורד, נתן
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 21 | להיות רווקה ולהישאר ח•• (המשן מעמוד ) 17 הוא שייר לאשר. עם גברים נשואים לא כדאי לך להתעסק. אחרי הכל. במקרה זה אחרת בידיעתך, ואת היא זו התופסת מקום משני בחייו.
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 22 | . .חפש את האשה חפש את האשד חפש את האשה חפש את האעה ח ׳ פ ש את האשה חפשא ח^טת 18 סאראס אין לנו טיפאני, גם לא אחת אודרי הפבורן, שתעריץ אותה (אותו?) בארבע בבוקר.
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 23 | הדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מה לשמוט, היכן לבקר השבוע: ־מהזוה 1 • האידיוטית (אהל) קומדיה בלשית משעשעת ומפולפלת, על משרתת בבית־בג־קאים הנאשמת ברצח, ועל ערכי
העולם הזה - גליון 1323 - 16 בינואר 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד