גליון 1324

העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 2 | .לא על־מנת• להללכם נכתב מכתב זד״׳ אומר הקורא י. ביסר, מרחוב שמשון , 11 תל־אביב, א,זרי כמה מחמאות אדיבות. .אני מתייחם לכתבה, מחזה אומלל׳ (זזעולס הזה ,) 1322 הדן
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 3 | איש־תרבות ממדרגה ראשונה, הוזמנו לדיש־תתף דודקא בדיון המדיני). כשהערתי כי איני פרופסור לשפות שמיות או לתרבות האיסלאם, וכי ענייני בבעייה הוא כולו פוליטי, נאמר לי
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 4 | .מכוזבים זנב החמור את אשר חזיתם (העולם הזה ,) 1322 נת• נשם. כולם יצאו בהתקפה חזיתית על מבקר התיאטרון, ד״ר חיים נטזו. האבא הגדול והכל־יכול בא לחזות במחזהו של
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 5 | * שנו כארץ גיבור המחפש את תפקידו. שמו משה י דיין. קשה לזכור כי לפני שש שנים בלבד היד, הוא מעצב המדיניות הישראלית, האדם שהכתיב את המאורעות למרחב כולו, ששבר את
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 6 | תצפית כ? הוכויוח מסורות * שערורייה מדהימה עומדת להתפוצץ כקרוב, על אן? כל הנסיונות להשתיקה. יוודע לד פי ידידתו של קצין־משטרה בכיר מאוד, נוצריה זרה, נעצרה
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 7 | אמא ! זר, קרה במוצאי־שבת. כל היום עבר בשקט, כמו כל שבת רגילה. זבודיל גרטנר הלך לבית־הכנסת ואני נשארתי לבד. אני זוכר שזאת היתה שבת פרשתקורח. אחרי צאת השבת ישבנו
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 8 | הוא צעיו, הוא ניקח וחוסס, והוא גם אביו מיום־עבודתו, ואמא מגישה לו לאכול על השולחן היחידי בבית. ז׳ילבר צריך לחכות בסבלנות עד שכל המשפחה תסיים את ארוחת־הערב,
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 9 | צמא לדעת וללמוד -אך בכל ואת רעות האובייקטיביות המכבידות עליהם. אך מסתבר כי ההיפך הוא נכון: ילדי מעלות׳ המופלים־לרעה, מקבלים מהמדינה הרבה פחות מילדי תל־אביב. מה
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 10 | המועמד הראשון שר המפר־ל וננסה השוו אר צמות מפלגתו-מווע הפסיקה המשסוה שלמה גור ויהודה יראוני מסתירים פניהם, שעה שהם מובליס לבית־משפם השלום בתל־אביב. בחוץ
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 11 | בוקיחת שוחד עצום -העקבות מובילות ! את החקירה מיו אחו׳ השלב הראשון? הנתונה לתקנון ומיכרזים, ואין אדם אחד יכול לחלק אותה כראות עיניו. יראוני הסביר מה יכול שפעל
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 12 | התמונה מימין גבו״ מ ת־ או זה קווה במצי *• ש אל בזק בין נשות ה&ברה הישר־ /3אלית (העולם הזה ) 1323 הוכיח כי ל״ לפחות שתיים מבל שלוש נשים נוטות להתייחס בסלחנות
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 13 | היא איננה מקרית ואם היא נ־קרית, זו אינה בגידה. הכי טוב לנהוג במקרה כזה כמו הערבים. הן אנחנו חיים במדינה מזדה־תיכו־נית. וכולם יודעים איך ערבי היה נוהג במקרה
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 14 | פרשתש פיג ל (חמשך מעמוזי 1: ) 11־.:. ליס״ בית־החול־ם הדסה ומישכן הכנסת. עתה היד. עסוק בפיקוח על בניית בית עיריית תל־אביג בך י 17 תקומות. האיש בן ה־ 47 נהג כמי
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 15 | קפד, ומועדוני־לילה עד לשעות הקטנות של הלילה, כשהיא שותה לשכרה ומעשנת סי־גארים. גם מהשימוש בסמים משכרים לא משכה ידה כליל ולא אחת היתד, חוזרת לחדרה, כשהיא במצב
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 16 | במרינה ? 8 0 7 8 1 1 187 זו 8 (המשך מעמוד ) 15 גיש שיש עוד מישהו שמוכן לטפל בהם,״ מסביר ליבוביץ׳ את שאיפתו האחרונה להביא /י!וג קשישים בני 100 ומעקה. ״אמנם
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 17 | ן -רק בלידיה שומאחו רים, אוהדים. לא כל הבוהמה, יש לציין, הופיעה בבגדי עבודה. אורי זוהר השתרך במעיל גשם שכמעט כיסה בהצלחה נעליים לא מצוחצחות. הזוג בן־אמוץ־חפר
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 18 | אנשים הואן־גוך שהיה פעם האדריכל הצעיר נחום זולוטוג החליט לערוך לידי דיו מסיבה במועדון המפתח לרגל זכייתו בפרס על בנין בית־הארחה בעבדת. אולם עוד בטרם החלה המסיבה
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 19 | וקן מן הים ^ הישיש, מצפה להחזרת סירתו מלב־נדי שיוכל לצאת שוב לדייג כמינהגו, ך•* מבצע כולו תוכנן בסודי סודות. | | הפעם, כדי למנוע אי־הבנות, נאמר למשה פליישר,
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 20 | קולנוע כלב מי שלא קרא! סרטים יונתן רטוש שירי אג דהלא מו ס רי ת יחפים מסוכנים (אוריון, חשרוו רטוש ממלא אחד המשורר מתפקידיו תל־אביב; צרפת) נחשב במשך שנתיים ;סרט
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 21 | חומוסכסואלי בלתי־מיני עוד לפני שהם ניתגץ לים בתין עצתו, לותרים תלתירים רבים את שני ם תלי־התין הת2ן ובלים, התשתשים לאנשי רפואת וביולוגיה כגיבור לשתות התינים:
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 22 | ספרים מקור מ• אמרש הו א ש חו ר? יהודה איש־קריות (נדאת יגאל סו־סימון, הוצאת עם עובד 222 ,ע׳) מוסיף עוד גירסה לגירסות הרבות על פרשת ישו, ועוד יצירה ליצירותיו של
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 23 | תדריך העולם הוה פפליץ פה לראות, פה לשפוט, היכן לבקר השבוע: • האידיוטית (אהל) קומדיה בלשית משעשעת ומפולפלת, על משרתת בבית־בג־קאים הנאשמת ברצח, ועל ערכי צדק
העולם הזה - גליון 1324 - 23 בינואר 1963 - עמוד 24 | המדויר 75 החברה מעלימה עין מב\יד ת הבעל מה דינו של המקרה ההפוך י
חזרה לתחילת העמוד