גליון 1326

העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 1 | 1326 י״ב שבט תשכ״ג6.2.1963
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 2 | מ ב ! 1יטרא לי והנטרת בנאים רדיו -אלקטרוניקה שרטוט מכונות שרטוט בנין ארכיטקטורה ועיצוב פנים מבנן ישראלי דגך פי7ן תו״ 1י מ1ו!וי 11 גרפיקה שלב א׳ גרפיקה שלב ב׳
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 3 | מכתבים הנאצים והעיריות נעיקבות הכתבה ״הנאצים רדפו — האוצר חוטם״ (העוקם הזה — )1323 קיימת עוד בעיית, הנונעת לכלל נררפי הנאצים, והיא קשורה ברשויות המוניציפאליות.
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 4 | במרמה העם עניין י ־ דונמה תוצרת דובק ערבות לטיב דוגמות חדישות ס ביצוע ותכנון מעולים בית־חרושת לרהיטים ב. ג .א ״ א. לוינשט׳ין בעיי נוסד ב־1921 בתי־רונזסחר: ת״א,
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 5 | הנדוו מיליארד אחד? חצי מיליארד? זהו המרכיב היסודי של אינדכס־יוקר־המימשל — אינדכס החונק את משק המדינה, לא פחות מאשר את המוסר הלאומי ואת הדמוקראטיה. הרכב
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 6 | האם הוא משוף ההולך ביוני נפוליון והיטלי? האס הוא מבשר תקופה חדשה? ז־גלו של דה־גוד ך * א 2זהטוב ליהודים או רע ליהודים? | | השאלה היהודית הקלאסית הזדקרה השבוע
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 7 | להתחשב בבנות־בריתה, אלא עליה לכפות — אפילו בכוח גס — את השקפתה על בנות־הברית, תהיה תגובתן נאשר תהיה. כל אשר קרה מאז בעולם, בקצב גובר והולך, נובע במישרין מהשקפה
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 8 | על הדרכים בהן ניגב, מיליונים לירות למטרות ציבוריות־כביכול, ך* אש העיר נכנס לחדרו. ליד שולחן־הישיבות הארוך ישבו כבר תריסר גברים. ראש 1העיר בירך אותם לשלום ומיהר
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 9 | במדינה ומגיעים לקופות המפלגות ולכיסים נוס״ס לו הוחלט למסור את העבודה, גבוה משל בעל ההצעה הזולה ביותר; העבודה, עליה נערך המיכרז, מהווה המשך לעבודות אחרות, שאותו
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 10 | ני * ע * מי במדינה י הזכויות מסורות • גדעון האוזנד מועמד לקבלת מינוי בשופט בית־המשפט העליון. נשיא בית־המשפט העליון, יצחק אולשן, עשוי לתמוך בהצעת זו, ואילו שר
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 11 | אין זהות בין הסכומים הניגבים מן הסועדים לבין הסכום הנקוב בתלושים? • כיצד בוצע פיקוח על הזמנת המצרכים של האכסניה בסכומים שהגיעו עד ל־ 113,000ל״י בשנת 1960׳ ועד
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 12 | ספרים מקור איז הו משוגע? חושם לתחוזת ״נהג זהיר״ ההרשמה יסי החלה בכל סניפי המועצה הלאומית למניעת תאונות. ^ בכל תחנות *דלק״ ,״סונול״ ו״פז״. ^ בכל ב תי הדואר בארץ
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 13 | 3סמ ״ספורט חובה״ בענף ספורטיבי מסויים — אפילו סייף — אותו חופשי הסטודנט לבחור. גערות?א מזיקות * * קו ם ח כי דור המפורסם ביותר בירו־ (* /שלים לאחר הכנסת, היא
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 14 | שייס פסח במדינה (המשך מעמוד )11 רת מתמדת — ולמרבית שום מחסור בדלק. עד הנזילה. הפעם ידע מנדל לפנות. אחרי שפתר את משטרת חיפה. הפלא לא היה ששוב התחדשה המיפעל אל
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 15 | אנשים 3ן־גוריון אשם הרב הצבאי הראשי, אלוף־משנה שלמה גורן, היה נתון השבוע במבוכה רבה. היה מיימון בפעולה — לפי חוק המשיכה״ סועלת לגבי זוגות בחשיבה, מחיצת נימוס
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 16 | קולנוע סרטים הערפדהח מו ד דב ושושנים (אלנבי, תל־אביב; צרפת) הוא סרט זוועה מקפיא דם ומעורר פלצות אך יחד עם זה תמים, אסתיטי, וכמעט פיוטי. הוא מבוסם על אמונת־הבל,
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 17 | האהבה אינה הכל! האחריות לגבי הבחירה הנבונה מוטלת על הנערה בלבד. הנער הוא המציע, ובידי הנערה להסכים או לדחות את הצעתו לנשואין. אם היא החליטה שלא לשמוע בעצת
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 18 | אמנות מחול ראש מיחלק־הנוער במשטרת־ירושלים, מפקח יצחק אבל, אשר חזר לאחרונה מסיור מקיף בבירות אירופה, שם השתלם בבעיות הטיפול בעבריינות נוער, סיכם השבוע את רשמיו,
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 19 | יצר כנופיה של בני השכומת-ונתפס נשר תשוקתו ושתי נעוות מכוניות. כמסגר הצליח להתקין לעצמו מפתחות מיוחדים בעזרתם יכול היה לפרוץ בקלות דלתות של מכוניות. ביחוד התמחה
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 20 | מכירה מיוחדת ר׳ בן יהודה } 2 תל־אביב, מרכז 21.־ 7 יום ש טי חי ם בדי מפיות במחירי הנחה שונים החל רפוד ווילונות במחירי הנחה שונים במחירי הנחה שונים מ־ 1 0 . 2
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 21 | ספורט כדורגל מיהו אנט־ע 1מ בשבוע שעבר נדהמו קוראי חדשות הספורט למקרא הידיעה שיהודי אנגלי, תושב מנצ׳סטר, הודיע להתאחדות לכדורגל, כי מאמנה המיועד של נבחרת
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 22 | האהבה אינ ההכלנ (המשך מעמוד )17 •י האם את אוהבת ילדים? 9האם את מסוגלת להביא קורבנות קיצוניים כדי לגדל משפתה? 9האם היית מגדירה את עצמך, מבחינה מינית, כבעלת
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 23 | תדריך העולם הזח ממליץ מה לראות, מה לשמוט, היכן לבקר השבוע: , 9האידיוטית (אהל) קומדיה בלשית משעשעת ומפולפלת, על משרתת בבית־בנ־קאים הנאשמת ברצח, ועל ערבי צדק
העולם הזה - גליון 1326 - 6 בפברואר 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד