גליון 1327

העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 1 | ששפר 1327
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 2 | הנדון: בטחון צפה לעתיד והבא בחשבון את כל האפשרויות הממונות בו. כוונתנו לעתידך האישי— ועתיד משפחתך. החשבת על האפשרות שיקרה לך, חם וחלילה אסון? כיצד יובטח עתידם
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 3 | עובדות מחרידות על פעולות השילטון, ואפילו ימתח עליו השופט ביקורת קטלנית — לא יתפרסמו הדברים ברבים. @ הסעיף הקובע כי אסור לחקור את הנאשם בדבר ״אופיו, עברו,
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 .. .אולי צודק מר אלדר, והדרד הטובה ביותר היא שליחת מכתבים לשר-הפנים ול־כל הסיעות בכנסת. רק התוכז צריך, לדעתי, להיות אחר. צריכים לכתוב
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 5 | * רי לך מילת־קסם — יעילות. מילד. ( | המעוררת הרדת־קודש אוטומאטית. מי יעז להתנגד ליעילות? מי מוכן לכך שיוכתם כאוייב היעילות המקודשת? וטוב שיש מישהו העומד על
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 6 | תצפית במדינה כ? חזבויות שסודות • מסתמן משכר ממשלתי עם הדתיים. הרקע: התחמקות מפא״י מהבטחתה לתת למפד״ל שלטון מוחלט יעל הרבנות הראשית והמועצות הדתיות. אם תמשיך
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 7 | הממ של הצבאי בו ק ר שר ג שם ילד בן שבע, בסוודר כחול, עלד. על הבמה בפנים קורנות, הניח על השולחן שטר מקומט של חצי לירה. הקהל פרץ במחיאות־כפיים. חיש מהר נערמה
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 8 | אתמול־תוועות חצוצרה של פיחוח*היום-הפסד של מיליונים בינתיים הרוויה מישהו מיליונים מכספי הציבור* נ ו ששים הוא בתל־אביב. יש לו פגישה עם השר. פגישה חשובה ביותר.
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 9 | ואבטלה לפועל!,נו* או עסקים באזורי ווניתוח העסק נידון מראש לפשיטת־רגל.״ גרוטאות הופכות לזהב ^*חרי אותה השיחה בין מנור ופלקו־ \ £בי ץ, אירגן שלמה פלקוביץ באמת
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )7 שמחאו קודם לכן כפיים לכבוד המהפכה העיראקית — סימן כי גם הערבים הלאומניים ביותר בישראל דוגלים בהכרה ערבית במדינת־ישראל. יתכן כי הפסוק
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 11 | י 1מ8 מציל־ והפקירו ברחוב נהג בורח. אילו ד,יה אותו רב־סרן דורם את הזקן ובורה מיד, מבלי לעצור כדי להרימו, אפשר היה לומר: פחד מהתוצאות וברח מבלי לחשוב. אך הקצין
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 12 | במדינה אנו מונרים א ך ורק אתהס חו רו ת הרגילות ב אי כו תו הידועה, אצלנו ימות הנמכרת במשך השנה ! צי מ ע (המשן מעמוד )11 ביטול המימשל — יפרוש. בתנאים אלה, הבינו,
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 13 | אמרה לו ״מה הענינים, מתחתנים או לא?״ הסכים ביבר עקרונית לרעיון אבל לא יכול היה לקבוע בעצמו את המועד. ואז, כפי שאפשר היה לצפות, הגיעו חבריו לעזרתו. דן בן־אמוץ
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 14 | במדינה נוער סי פו רו ש ל ׳ קו ר בן זהו הסיפור הקלאסי של בן הטובים, שנדחף — ללא כל אשמה ברורה מצידו — אל הסוף המר, בעיקביות של טרגדיה יוונית. ייתכן כי גורלו של
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 15 | הוצגה בבגדאד גתיחו לעיני מצלמות העולם ה ש ני ה בהפיכה צבאית, מגואלת בדם השליטים הקודמים. אז, ב־ 14 ביולי , 1958 שלטו בעיראק בית־המלוכה ההאשמי׳ ומשרתם הנאמן
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 16 | במדינה חבר ה עוד יצא מזה סש! בישראל יש בכל זאת כמה אזרחים רציניים, הם שמו לב לעובדה המצערת שבמדינה חיים שלושת אלפים מעשני מקטרות שאינם מאורגנים בשום איגוד
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 17 | בעלת תפיסה פחות חדה. הוא היה בר־מזל שהיתר, לו ׳אשד, די נבונה בכדי להבין כי אותה תכונה מוזרה משפיעה על חייהם רק באופן חיצוני. לא י כדאי היה להתרגש בגללה יתר על
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 18 | אנשים בעית ביו םהולדת לכבוד מיוחד זכה נשיא המדינה, יצחק אנינוהבותה!! חוב בימות החורף הקרי ם אין מ שקה יותר טוב ובריא מאשר תה חם ומהביל עם חלבה תה ויסוצקי והחלב
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 19 | ספורט כ דו רג ל סטל מן־ ה חו צ ה לא הועילו שיחות השיכנוע, לא עזרו ההבטחות. נחום סטלמך, ראש קבוצת נבחרת ישראל׳ והשחקן הטוב ביותר של הקבוצה האלופה — הפועל
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 20 | קולנוע הקב לן המצ לי ח... (המשך מעמוד )19 להחזירו. אבל ביום חזרו היא מאבדת אותו, וגם את עצמה־לדעת. הדרמה מתחוללת בסרט בעת ובעונה אחת גם בהצגת תאטרון בלט וגם
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 21 | 0 0 0 0 0 0 0 1י 0 6 0 0לפתע 3 ,יו הכלולות 0 1 0 0 8 (המשך מטמוד )17 שהתנהגותו הנה מעשה־שובבות. אך למרות שהתנהגותו היתד. בלתי־נמנעת, כפי שידעה, הריהי בכל זאת
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 22 | תדריך העולם הזח ממליץ טה לראות, סח לשמוי. חיכן לבקר השבוע: האידיוטית (אהל) קומדיה בלשית משעשעת ומפולפלת, על משרתת בבית־בנ־קאים הנאשמת ברצח, ועל ערבי צדק ואמת.
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 23 | סון־דויז, תל־אביב) סאטירה פוליטית. ביקורת חריפה על ניתנה של הדמוקרטיה המערבית, בה נופל השלטון בידיהם של ה־ביצועיסטים, בשל צביעותם ושחיתותם של האידיאליסטים.
העולם הזה - גליון 1327 - 13 בפברואר 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד