גליון 1329

העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 2 | ארגון ההופעות בישראל ששון רג׳ואן ארגון תיאטרלי בע־מ מתכבדים להציג את מאסו/ שתי ל ה קו ת ב עלו ת שם בינל או מי בערב גדול אחד חמישיית הכוכבים מדרום־אפריקה שכבשה
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 3 | סתם נועלים! טשטיצים את זיוה שהיא לא לובשת שום דבר טתחת לשם5ה 1וחגורת• גרביים זח כלום? דינה רימון, תל־אביב עתון וכנס ת על נאוטו של סר אורי אבנרי בכנם־האח־ווה,
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 4 | כמדינה העם האק טי ביז םהחדש ביח״ר: פרדס-חגה, טל ,2$3• .חדרה חזסנומ: לקנלמ משרדים תל־אביב, שד׳ רוטשילד ,73 טל 61379 . חיבה, רחוב חי צ ל 4טל 69251 . ירושלים רחוב
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 5 | *** ני מדינאים דגולים — השייך ג׳אבר מועדי והסייד דיאב עבד — הצילו את 11/המימשל הצבאי. מול התקפתם השפלה של עוכרי־ישראל, כמו יגאל אלון ומנחם בגין, מאיר יערי
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 6 | ניתוח אובייקטיבי של מיבצע כזה הוא תנאי מוקדם לתיקון ליקוייו, לשיכלול שיטותיו, לתיכנון מפוכח של המיבצעים הבאים — וגם להבנת רוח המדינה ומציאותה המדינית. היעד
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 7 | במדינה של שוטרים ואנשי מישנזר־הכנסת חסמה את הדרך בפני חמשת חברי המישלחת, שביקשו להבייא לכנסת את עצומת ההפגנה החוקית, שנתפזרה קודם לכן בשקט. במישלחת השתתפו
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 8 | ״מצפוני לא יתו לי להצביע בעד הממשד־הכויז והצביע נה, לא הבין מדוע לא ינהגו בו על־פי ההחלטה השניה של אונא. על־כן תבע מחדש פיצויים מלאים ממרכז המפלגה — וקיבל
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 9 | אלה הם מגיני המימשל הצבאי: הנערים שבאו מרחבת המסת, מצו״דיס באלות פרחח מוצריה ך• ומוניסטים 1זונות של הערבים ! בוגדים שאגו הנערים. הם נופפו !במקלותיהם לעבר קבוצה
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 10 | תצפית כ? חזנויות שסורות • אישים מרכזיים במפא״י וכמפד״ל יעשו הבל, בדי למנוע מ שכר ממ שלתי על החלט ת כית־המ שפט העליון, כעניין רישום נישואים אזרחיים. למרות שבתוך
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 11 | זוג מעווב התייצב מור הכפייה הדתית ־ובית־משפט תמו בו האהבה ניצחה ^*די! די! אני לא יכולה יותר! עוד ן ן | יום אחד — ואני אשתגע לגמרי!״ זעקה ביאוש הנרייטה שלזינגר.
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 12 | הצגת בכורה במדינה היסטוריה זיכרונו תיו שדמהפכן היו ימים בהם הייתה חברות במפלגה הקומוניסטית בארץ־ישראל מקנה זכות לכרמים חינם להצגת האופרה. זכות זאת לא נבעה מקו
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 13 | נערת פבחאר ללמוד את הריקודים שלהם, אצל סמי ובנו,״ היא אומרת ,״מספיק להביט רגע בתנועות ולתפוס את הקצב, ואז זה בא מעצמו.״ היא התידדה עם כמה מבני כפרי הסבי־בר״ א
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 14 | של בית ליד הכנסת קיימו חברי המישלחוז של ההפגנה מסיבת־עתונאיס מאולתרת עס כתבי־הכנסת של היומונים, אחרי שגורשו בגסות מך הרחוב, במענה של ״התקהלות בלתי־חוקית״ .בעת
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 15 | . .חפש את האטה חפש את ד ; אטה חפשאת ף • רחוב הירקון בתל־אביב יושבת לה, ^ ״ ז ה למעלה מחודש, על כסא מסתובב, אישיות דיפלומאטית בלונדית. זוהי טוניה מופת — קונסול
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 16 | ספרים תרגום הנ דון: גן־עדן שד שוטיס חרות או מוות (מאת ניקוס קאזא־ צפה לעתיד והבא בחשבון את כל האפשרויות הטמונות בו. כוונתנו לעתידך האישי — ועתיד משפחתך. החשבת
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 17 | קן לנוע אממת בידוד ב קו ה ב קי עאתהקרת עד להפסקה נדמה היה שז׳ילבר בקו, הנציג האחרון של מגיפת הזמר הצרפתי המציפה את הארץ, עבד על ריק. נדמה היה שאולם הענק של
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 18 | אנשי אךת &י שנ שעדהלמערה בעצם המשא־והמתן, שנציגי מפא״י ערכו עם נציגי אגודת־ישראל, על הימנעותם של האחרונים בהצבעה על ביטול המימשל הצבאי, קם לפתע אחד מאנשי
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 19 | .אני אוהב את חאוץ חואח, ולעולם רא אחדד לאהוב אותה9 0> ,נל דעת ווי נו ...אני מאמין ששס שונן נ הארור׳ .ושמעורם הוא רא ״צא משם ...ואאמין בזאת. ער אף נר האסונות
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 20 | ח״ שלכלב (המשך מעמוד )19 לעצמי זאת; הלא הלכנו כדי למצוא עבודה — באותו יום הבריאות, ולא מחמת השנים, אכל לשובע וזה הכול. אילו כבכל יום אחר זה חדשיים ימים. היתד,
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 21 | — שלוש מאות לירות. — לא יותר? — שאלתי. — שלוש מאות — ,אמר, והצביע על שנינו — .לשניכם אסדר עבודה קבועה. — שלוש מאות לירות — ,אמר גרישה — .וכמה נרויחז — שמונה
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 22 | ח׳ עוד 3ד ב (המשך מעמוד )21 הוציאה מהארנק שטר של לירה והניחה אותו על השולחן, למרות שהחשבון לא עלה על חמישים גרוש — .בוא! — אמרה. התעקשתי לשבת. אינני אוהב לשאול
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 23 | ו תרריך העולם הזח טטליץ סה לראות, סה לשסוס, היכן לבקר השבוע: ;מדוזות • הנסיכה האמריקאית (תיאסרון העונות) סאטירה בלשית של ניסים אלוני סביב תעלומת הירצחו של מלך
העולם הזה - גליון 1329 - 27 בפברואר 1963 - עמוד 24 | ספר 1329 ו.׳ אדר תשב״ג27.2.1963 , \ 3דיון ז ה המחיר
חזרה לתחילת העמוד