גליון 1330

העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 1 | מספר 1330 שנה י׳ אדר תשכ״ג6.3.1963 , וב־סוו חוס, סוו מתעדר, תאומת ורשלנות האמנם אדה פר הצבאי המחיר
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 2 | כל האזרחים שווים בפני החוק. כך אומרים. הבה וניראה מה קרה לשני אזרחים שווים, ששמם חי חסידוף ויחזקאל סהר. מר יחזקאל סהר היה המפקח הכללי של מישטרת ישראל. בתפקיד
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 3 | אוגז מכתבים אל הדגל פשוט תענוג לקרוא ע? נערת חורש פברואר, ניבה גריל (העולם הזה .)1328 כמה טוב להיווכח כי יש לנו בארץ נוער טוב, מסור, פשוט בהליכותיו, ה־מוכז
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 4 | מכתבים במדינה (המשך מעמוד )3 איזו מיז שיטה מוזרה של הסברה: לה־טיף לאהבת חייה אהת (החתול) על-ידי כר שמסבירים שהוא רוצח הייה אחרת (העכברושים). אסתר גולד,
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 5 | כגה נוראה מאיימת על העם הי- ^ הודי. ארבעה שופטים עליונים במדינת ישראל קבעו כי נוצר ה, שנישאה ליהודי בטכס אזרחי, תירשט במירשם־הת־שבים כנשואה. לאן נגיע אם נסבול
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 6 | במדינה (המשך מעמוד )4 רו כתבי יומון המפד״ל הצופה לבקש הצהרות וגילויי־דעת מפי אישים דתיים שונים, על חומרת משמעותו של פסק־הדין. האווירה כולה הזכירה את פעילות
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 7 | היה נשמר, ואף משתפר, אילו פירסם צה״ל מייד הודעה בה נאמר, כי הצבא רואה במיקרד. עניין חמור וכי יעשה הכל כדי לאתר את הדורס שהבתים את שם צה״ל. תחת זאת נכנסה לפעולה
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 8 | ״גויה! גוי! גויים!־־ ניסרו הצעקות בחלל איך נבנית ר,מ לדת! ואילו בחיים זה התבטא ב־ 120 או 00 לירות לחודש. למשפחה. ב־ 80 לירות לחודש לא מתים מרעב. במיוחד לא
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 9 | נ*ממ בשעה שנמסוחואננים על הילדים, שהיו יהודים בחוץ־לאוץ ־ ושהפכו דגניים בישראל דה בחצאית: כאן יש ילדים, אמא! נברח, תיכף יזרקו עלינו אבנים!״ ולבסוף: אעה :״ברוך
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 10 | במדינה האופנה למען יופיין: אחידות של צבע לשפתיך ולצפורניידך כדי לתת בידך אפשרות להיווכח באפקט הנעים של אחידות זו, תקבלי במשך חודש מארס, עם קניית כל ״פאשן סטיק״
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 11 | ראובן שמואל, חקלאי מבית־נחמיד״ להוציא את שלושת ילדיו מבית־הספר של המיסיון הפיני בירושלים. כהן־צידון מגן על זכותם של ההורים להחליט על גורל ילדיהם משום כך דרש
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 12 | במ 1ינה (המשך נזענזוד )10 השלום אליהו נאווי בבאר־שבע, הוטל לברר את האשמה. לא הייכ לה;! א. השאלה הראשונה שהתבקש.־״ ושאותה העלה אף עורך דינו של חסן, חיים קאזיס,
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 13 | בני־שביס דתיים שעסקה בפריצות, בגניבות ובבירו״מ אסורים -איך הם צמחו? ג בר ברי בסיבות סרוגות בילתה ב כ לי ף. אפשר היה לזהותם כדתיים רק בגלל עתוגאי, העובד בין
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 14 | ספורט אמנות תאטרון כדורגל המהפכההמצ חיק ה סוד המשבר החמור, הכלכלי והאמנותי, שפקד את התיאטרונים בישראל בשנים האחרונות והביא כמה מהם אל סף פשיטת יד ורגל, נפתר רק
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 15 | אנשים היכן עובדסודד * לצעדת ארבעת הימים החליטה להצטרף השנה אישיות חשובה ויפה — לאה לאונר, רעיית ראש־עיריית ראשון־לציון. לאה, אם לשלושה, עורכת מזה כמה שבתות,
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 16 | קולנוע סרטים המלצה לשנו סגני ת מ ז ינת המטבח הי שר אלי׳ גג׳בלינ ש בהן פגי שהאת מתכון השבוע : שמחתי להזדמנות שהוצעה לי להביא לקוראות המדור מעט מחויותי בשטח
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 17 | לפי הכמויות, אפשר כבר לייסד את מועדון האבודים הים תיכוני בע״מ. ישנם מין טיפוסים כאלה, שיש להם כי־שרון עילאי או מזל, למצוא תמונות על הריצפה. למה לי אין מזל כזה?
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 18 | כדי להשיג תנודת לגוישח ויפחת את משפחתו, היו ווושות ו11 רוש-אאוה ד״ .אווה ר1ווה הננייה להת אוחן דת אס אסכים לחיות וסרסור שלה ולגוד אתת!ירושלים. וניוח״ם ניסת נחג
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 19 | וניגבתי את פניה. גם אני לא חשבתי שאפשר לסבול כל כך הרבה. אף פעם לא חשבתי שאני כל כך אמיץ, לראות סבל של אחרים. הסתכלתי בבקבוק הריק. ניפנפתי ביד למלצר והלכתי
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 20 | ח״ שר 3ל ^ 555555555 3 ,שלוף׳ לורד אוף כרמל בו/מיבור! פורינ1 כרמל מז תוי מיקביראשוןרעיון ויו 3רזןיעקב תשבץה עו ד ה 1ה <3 3 0 שלום ! שכבתי חולה; מרוב שיעמום
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 21 | ספרים ם ק1ר אל החד לון ה מו חל ט (מאת אברהם ב׳ .המסוע, המאוחד 200 עמודים) הוא המשתדל להפריך את הריהספרותית הישראלית גוס ו ת חזק* הוצאת הקיבוץ קובץ סיפורים, עה
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 22 | גמב חיים של כלב (המשך מעמוד )20 פתאום הפסיקה לדבר. פחדתי, שמא תלך יילא תסיים. נזכרתי באיזה סרט עם שארל רואיה. שחקן זה ידע להפליא ברתת שפתיים. נסיתי את זה. —
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 23 | הרריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מה לשמוע, חיכן לבקר השבוע: חית־פרא עיוורת־חרשת־אילמת ליצור המסוגל לתפוס את העולם החיצון בתיאטרון מצולם בשפע רגשי רחמים. אן
העולם הזה - גליון 1330 - 6 במרץ 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד